Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usVisual IdentityBrand policyBrand architecture

Merkenarchitectuur

In de merkenarchitectuur is vastgelegd op welke wijze de Rijksuniversiteit Groningen wordt gepresenteerd. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende presentatiecategorieën.  

Logobalk en presentatiecategorieën  

Het woord- en beeldmerk kan worden uitgebreid met – gescheiden door slashes forward – maximaal twee aanvullende merkenniveaus. Indien dit het geval is, spreken we van een logobalk. In zijn algemeenheid gelden voor de presentatie van de logobalk de volgende regels:    
  • in de gehele logobalk worden namen van organisatieonderdelen met kleine letters geschreven, ook als in deze namen een persoonsnaam voorkomt.
  • in de logobalk worden geen namen van medewerkers van de Rijkuniversiteit Groningen opgenomen. Indien gewenst, kunnen namen van personen (in het geval van organisatiedrukwerk) worden toegevoegd aan de adresgegevens.  

Presentatiecategorieën

Categorie 1: Volledige RUG-huisstijl

Op uitingen van het College van Bestuur en de Rector Magnificus kan aan het woord- en beeldmerk desgewenst een slash forward en de naam College van Bestuur, respectievelijk Rector Magnificus worden toegevoegd. In het geval van een corporate uiting volstaat het woord- en beeldmerk van de RUG (zonder aanvullingen).  

Categorie 2 : Volledige RUG- huisstijl onder toevoeging van de namen van eigen organisatieonderdelen in de logobalk

Tot de tweede categorie behoren organisatieonderdelen die voor 100% van de RUG zijn. Aan het woord - en beeldmerk kunnen maximaal twee merkvermeldingen worden toegevoegd. Deze onderdelen voeren de volledige RUG-huisstijl.  

De tweede merkvermelding kan bestaan uit:  
  • faculteit, dienst
  • andere onderdelen die rechtstreeks onder het College van Bestuur vallen
  • onderdelen die van het College van Bestuur toestemming hebben gekregen om een plek achter de  tweede slash in te nemen.  
De derde vermelding kan bestaan uit:  
  • graduate school of onderzoekinstituut
  • onderdelen van faculteiten (bijvoorbeeld basiseenheden, facilitaire onderdelen)
  • (onder)afdelingen van diensten.  

Categorie 3: Presentatie van het woord- en beeldmerk Rijksuniversiteit Groningen

In het geval van samenwerkingsverbanden en relaties met externe partners. Indien het aandeel van de RUG 50% of meer bedraagt, is vermelding van het woord- en beeldmerk verplicht. Gebruik van  de volledige RUG-huisstijl is niet toegestaan. Voor stichtingen die door de RUG voor 50% of meer worden gefinancierd, is vermelding van het RUG woord- en beeldmerk een subsidievoorwaarde.   Indien het aandeel van de RUG minder dan 50% bedraagt, mag het woord- en beeldmerk van de RUG uitsluitend met toestemming van het College van Bestuur worden gebruikt. Aanvragen voor de vermelding van het woord- en beeldmerk verlopen via de afdeling Communicatie. Voor algemene studie- en studentenverenigingen gelden andere regels. Faculteiten kunnen voor facultaire studieverenigingen eigen richtlijnen opstellen.

Categorie 4: Vermelding van de naam en aanduiding van de relevante relatie

In het geval van samenwerkingsverbanden en relaties met externe partners. Aan de orde wanneer de samenwerkingspartners of relaties niet hebben gekozen voor presentatie van het woord- en beeldmerk, of in het geval dat de RUG zelf presentatie van het woord- en beeldmerk niet wenselijk vindt. De omschrijving van de relatie dient in overleg te worden vastgesteld.  Voor algemene studie- en studentenverenigingen gelden andere regels. Faculteiten kunnen voor facultaire studieverenigingen eigen richtlijnen opstellen.

Laatst gewijzigd:26 juni 2015 14:28
printView this page in: English