Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usVisual IdentityBrand policy

Visuele presentatie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een Europese topuniversiteit met een rijke academische traditie en kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek in een breed en gevarieerd scala aan vakgebieden. Om haar mondiale naam te bevestigen is het van belang dat zij zich eenduidig en herkenbaar presenteert.

Om een eenduidige en herkenbare presentatie neer te kunnen zetten heeft de RUG ervoor gekozen om het merk ‘Rijksuniversiteit Groningen’ centraal te stellen. Alle RUG-organisatieonderdelen presenteren zich met het RUG-logo. Meer gedetailleerde richtlijnen voor de presentatie van RUG-onderdelen en voor samenwerkingsverbanden met externe organisatie zijn vastgelegd in de merkenarchitectuur. Richtlijnen voor de toepassing van de huisstijl moeten er vervolgens voor zorgen dat uitingen van de RUG eenduidig en herkenbaar zijn.

Met de huisstijl wil de Rijksuniversiteit Groningen het beeld oproepen van een jeugdige instelling met een rijke academische traditie en historie. De opdracht voor het ontwerpbureau was dat de huisstijl de kernpunten uit de missie en de strategie moest visualiseren: de RUG is een internationale instelling, staat midden in de samenleving, honoreert verschil in talent en ambitie, is prestatiegericht. Daarnaast moest de huisstijl refereren aan de kernwaarden van de RUG: vrijheid, onafhankelijk, vrijdenken, eigen, betrokken, inspirerend, ontplooiing, stimulans, samen, open.

In de praktijk komt de gewenste uitstraling niet alleen tot stand door de strikte toepassing van de richtlijnen. Daarom zijn een aantal stellingen en vuistregels opgesteld die moeten helpen om de gewenste ‘look & feel’ te bereiken.

Laatst gewijzigd:26 april 2017 15:49
printView this page in: English