Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsHuisstijlBasiselementenSlash

Herkomst en internationale connotatie

De slashvorm in het logo is afgeleid uit het wapen, waarin diagonale banen een belangrijk en in het oog springend onderdeel vormen. De diagonalen staan historisch gezien voor de Ommelanden van de stad Groningen. Vanuit een hedendaags perspectief zou je de wereld kunnen zien als de Ommelanden van de Rijksuniversiteit Groningen. De slash is daarmee een verwijzing naar de internationale context waarin de universiteit opereert.  

Ordening en vooruitgang

De slash als leesteken of ordeningsteken dateert uit het begin van onze jaartelling. Eeuwenlang is het leesteken gebruikt om zinnen in logische stukken op te delen, of om leespauzes aan te geven. In de huidige tijd is de slash vooral bekend van de toepassing als ordeningsprincipe in de digitale wereld. Ook in de uitbreiding van het nieuwe logo van de Rijksuniversiteit Groningen tot een logobalk met twee aanvullende merkvermeldingen, wordt de slash als ordeningsteken gebruikt. De logobalk brengt de verbondenheid en de hiërarchie van organisatieonderdelen tot uitdrukking.  

De richting van de slash (een stijgende lijn van linksonder naar rechtsboven) roept een associatie op met vooruitgang, ontwikkeling en groei.

Voorbeelden van de slash
Voorbeelden van de slash
Laatst gewijzigd:26 juni 2015 14:26
printView this page in: English