Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsHuisstijlBasiselementenLogo

Universiteitswapen

Het wapen van de Rijksuniversiteit Groningen dateert uit 1614. In de vorige huisstijl is het wapen al enigzins vereenvoudigd. Om het wapen beter geschikt te maken voor verkleining en voor toepassing op het beeldscherm, is het nu verder vereenvoudigd. Door de aanpassing ontstaat binnen het wapen meer openheid en ‘ruimte’. Het universiteitswapen is onderdeel van het logo en wordt alleen bij uitzondering losstaand toegepast; alleen na overleg met het projectbureau huisstijl.

f

Herkomst van het universiteitswapen

Het universiteitswapen is afgeleid van het wapen van de provincie Groningen, uitgebreid met een opengeslagen boek en zonder de Nederlandse leeuw(en).

Op 30 december 1947 werd bij Koninklijk Besluit het wapen van de provincie Groningen officieel vastgesteld. Het wapen is echter veel ouder. Na de reductie van de stad Groningen tot de Unie van Utrecht (1594) vond de vereniging van Stad en Lande tot één provincie plaats. Op 17 februari 1595 sloten Stad en Ommelanden een akkoord en werd een provinciaal wapen ontworpen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het wapen van de provincie Groningen een samenvoeging is van het wapen van de Stad en het wapen van de Ommelanden. Het provinciewapen is verdeeld in vier delen: linksboven en rechtsonder wordt het stadswapen afgebeeld, in de andere kwadranten het Ommelander wapen. Het stadswapen is een schild van goud waarop een dubbelkoppige zwarte adelaar is afgebeeld met op zijn borst een schild van zilver. Op dit zilveren schild staat een groene dwarsbalk. Het wapen van de stad stond voor de gebieden waar de stad heer en meester was. Dit betrof de gebieden Gorecht, de beide Oldambten (Wold-Oldambt en Klei-Oldambt), Reiderland en Westerwolde.

Het wapen van de Ommelanden, een zilveren schild met daarop drie schuine blauwe balken en elf rode harten is in 1582 ontstaan als symbool van de onafhankelijkheid van de Ommelanden. De drie balken stellen de drie Ommelanden (Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo) voor en de elf rode harten de onderkwartieren van de drie Ommelanden (vier in het Westerkwartier: Vredewold, Langewold, Humsterland en Middag, vijf in Hunsingo: de Marne, Halfambt, Oosterambt, Ubbega en Innersdijk en twee in Fivelingo: Hogeland en Duurswold).

Het schild wordt gedekt door een gouden kroon, vijf bladeren en vier parels en wordt aan weerszijden vastgehouden door een gouden leeuw, het symbool van de Nederlanden.

Het universitaire wapen werd op 28 februari 1615 door de Staten van Stad en Lande vastgesteld. Het is voor het eerst toegepast op het grootzegel en het kleinzegel van de universiteit. Het wapen bestaat uit het wapenschild van het gewest Stad en Lande van Groningen (nu provincie Groningen) met daarop een opengeslagen boek met de tekst ‘ver/bum/do(mi ni ) lu/cer/na(pedibus nostris)’. Hetgeen betekent: ‘Het woord des Heren is een lamp voor onze voeten’.

Laatst gewijzigd:23 augustus 2018 10:07
printView this page in: English