Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsHuisstijlBasiselementenBeeld

Symbolen en illustraties

voorbeelden van symbolen
voorbeelden van symbolen

Symbolen

Soms zijn symbolen nodig om iets duidelijk te maken. In de toepassing van de huisstijl van de RUG wordt hier echter zeer spaarzaam mee omgegaan. Symbolen worden nooit toegepast als gezichtsbepalend element. Ze mogen zeker niet de visuele kapstok van een uiting worden. Wanneer symbolen worden toegepast, zijn deze altijd eenvoudig en ingetogen van karakter.

Technisch tekenwerk

Technisch tekenwerk is altijd eenvoudig, to-the-point. Het aantal toegepaste kleuren is zo beperkt als mogelijk, kleuren worden functioneel toegepast. De lijndikte in illustraties wordt zoveel mogelijk gelijk gehouden.

voorbeeld van illustratie
voorbeeld van illustratie

Overige illustraties

Illustraties ter vervanging van fotografisch beeld zijn bij voorkeur een zo getrouw mogelijke afspiegeling van fotografisch beeld, waarbij wordt vereenvoudigd, zonder onecht te worden. Dit betekent een illustratiestijl met bijvoorbeeld outlines en ‘echte’ vormen. In uitingen van de RUG worden geen comics of fantasiefiguren toegepast.

Laatst gewijzigd:02 augustus 2018 12:25
printView this page in: English