Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Psychometrie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Bij de faculteit GMW ben ik aangesteld op de leerstoel Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie. 
Mijn onderzoek richt zich op ontwikkeling van statistische modellen voor toepassingen binnen de sociale wetenschappen. Deze modellen bevatten veelal een longitudinaal of dynamisch component. De hoofdtoepassingen zijn omgevings- en klinische psychologie en de effectiviteit van onderwijsinnovaties. Hiernaast ben ik geïnteresseerd in wetenschapscommunicatie, waarbij datavisualisatie een essentiële rol speelt, alsmedede verbetering van de wetenschappelijke praktijk.

Zie casperalbers.nl voor details.

Performance Prediction in Sports; Performance Analysis
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
D.R. (Daniela) Crisan, MSc
Contact
Functie
Vakgebied
Multivariate Statistics, Multicriteria Decision Support, Financial Econometrics, Sustainable/ethical investing


prof. dr. T.K. (Theo) Dijkstra
Contact
Functie
Hoogleraar
Dynamical Systems, Resilience, Talent Development, and Psychological Momentum
Y. (Yannick) Hill, MSc
Contact

Functie
PhD Student
Gebruik en misbruik van statistiek, inferentiële statistiek, betrouwbaarheidsintervallen, significantietoetsing
dr. R. (Rink) Hoekstra
Contact
Functie
Universitair Docent
Gezondheidsuitkomstmeting
Network Analyses (SAOM - RSiena, ERGM)
Programming (R and Python)
Missing Data Imputation
Statistics (GLM, GLMM, SEM)
Methoden & Technieken kwantitatief onderzoek
dr. L.J. (Berry) Middel
Contact
Functie
Principal investigator; Methodologisch adviseur
Educational and psychological assessment, high-stakes testing, predictive validity, applicant perceptions, selection psychology, talent assessment
dr. A.S.M. (Susan) Niessen
Contact
Functie
Universitair docent
- Test theory
- Item response theory
- (Multidimensional) Computerized adaptive testing
- Applying advanced methods to improve/support clinical decision making
dr. M.C.S. (Muirne) Paap
Contact

Functie
Universitair Docent Methodologie
A. (Adriana) Perez Fortis
Contact

Functie
L.L. (Lilian) Peters
Contact

Functie
Epidemioloog/postdoctoral researcher
Multilevel/Lineaire Structurele Relaties (LISREL/SEM); Latente Klasse Analyse (LCA)
dr. R.E. (Roy) Stewart
Contact
Functie
Methodoloog
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; benchmarken clustermethoden; overeenstemming tussen partities; fuzzy classificaties; schoolloopbanen; keuzeopties in het onderwijs
printView this page in: English