Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Letterkunde, overige Germaanse talen

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Contact

Functie
universitair docent / studieadviseur
Nederlandse geschiedenis, stadsgeschiedenis (sociaal en cultureel), Hanzestudies, mirakelverhalen en -registraties, bronnenedities, Europa en de buiten-Europese wereld; middeleeuwse en klassieke muziek
prof. dr. D.E.H. (Dick) de Boer
Contact

Functie
Emeritus Hoogleraar;leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis (1992-2010); directeur Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek (2006-2010); hoofd Hanze Studie Centrum (2004-2013)
dr. J.E. (Janke) Klok
Contact

Functie
universitair docent
Modern and Contemporary European Literature and Film
Culture and Politics of the European Migrant Crisis
Literary Theory; Visual Studies; Documentary Film; Film Theory
Sociology; Discourse Theory; Systems Theory
Self-Reflection and Self-Referentiality; Aesthetic Negativity
dr. F.J. (Florian) Lippert
Contact

Functie
Deputy Chair European Culture and Literature, Universitair Docent (UD1)
Volksverhalen en vertelcultuur van de middeleeuwen tot heden in Nederland in een internationale context
prof. dr. T. (Theo) Meder
Contact

Functie
Hoogleraar Volksverhaal en vertelcultuur
Vroegmoderne Nederlandse letterkunde en cultuur in Europese context (ca. 1550-1800). Aandachtsgebieden: pamfletten als medium van literaire reactie- en herinneringscultuur, toneelcultuur, satire, literaire verwerkingen van overstromingen en andere (natuur)rampen.
Contact
Functie
UHD vroegmoderne Nederlandse literatuur en cultuur met promotierecht; director Dutch Studies Program.
Nederlandse literatuur tot c. 1800, i.h.b. middeleeuwen en rederijkerstijd
prof. dr. B.A.M. (Bart) Ramakers
Contact

Functie
Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde
printView this page in: English