Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSamenwerkingsverbandenOnderzoekssamenwerking

Onderzoekssamenwerking

Wetenschappelijke ontwikkelingen doen zich voor op vlakken waar verschillende onderzoeksvelden elkaar raken: van biotechnologisch onderzoek tot samenwerking op het gebied van vergrijzing. Binnen de RUG is onderzoek onderverdeeld in drie interdisciplinaire onderzoeksclusters: Healthy Ageing , Energy en Sustainable Society . Vanuit deze drie speerpunten is de RUG intensieve samenwerkingsverbanden aangegaan, waarbij we de doelstellingen van het Europese Horizon 2020 -programma sterk in het vizier houden.

printOok beschikbaar in het: English