Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGroninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen

Groninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen (GETC)

Het Groninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen (GETC) wil de kennis op het gebied van taal- en communicatiestoornissen die aanwezig is binnen de Rijksuniversiteit Groningen bundelen en inzetten ter optimalisering van het onderzoek op dit gebied. Het GETC is in de eerste plaats een onderzoekscentrum dat een platform biedt voor onderzoekers van de drie betrokken faculteiten: de Letteren faculteit, de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en de Medische faculteit / UMCG. Als afgeleide daarvan ligt het in de bedoeling een klinisch centrum te creëren waar experimentele diagnostiek en behandeling zullen plaatsvinden.

Het GETC zal een platform bieden voor onderzoekers, promovendi, studenten en stagiaires van de betrokken faculteiten. Het betreft onderzoek gericht op kinderen en volwassenen met taal- en communicatieproblemen. Door de oprichting van zo’n centrum kan er onderzoek gedaan worden dat nu niet mogelijk is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op dit moment zijn verschillende onderzoeksprojecten in voorbereiding. Binnenkort kunt u op deze website meer informatie erover vinden.

Als u vragen of opmerkingen heeft of bij ons een project wilt uitvoeren, kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt onze gegevens op de contact pagina vinden.

Contact

E-mail: getc@rug.nl

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 07:07
printView this page in: English