Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Facts and figures Sustainability About the Green Office

Over de Green Office

Green Office Groningen is een afdeling van de universiteit gerund door studenten en medewerkers. De Green Office coördineert activiteiten ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van de universiteit. Dit doen we door medewerkers en studenten te informeren, verbinden en stimuleren om duurzamer te leven en door uit te leggen waarom dit belangrijk is.

Daarnaast houden we ons bezig met het verduurzamen van de bedrijfsvoering en het beleid van de RUG. Ons doel is om duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel te maken van de Rijksuniversiteit Groningen en om duurzaamheid continu op de agenda te houden.

Missie

De missie van de Green Office is het versterken en vanzelfsprekend maken van duurzaamheid binnen de Rijksuniversiteit Groningen, door medewerkers en studenten te ondersteunen, te verbinden en te inspireren. De Green office gebruikt hierbij de Roadmap Duurzaamheid als uitgangspunt.

De Green Office werkt op dit moment samen met de klankbordgroep en betrokken partijen aan de nieuwe Roadmap Duurzaamheid 2020-2025.

Doelstellingen

De doelstellingen van de Green Office zijn globaal samen te vatten in de volgende speerpunten:

  • Zichtbaarheid en herkenbaarheid vergroten van de Green Office binnen de RUG
  • Studenten en medewerkers informeren over de duurzaamheidsinspanningen van de RUG
  • Het enthousiasmeren van en kennis overdragen aan de doelgroep over duurzaamheid
  • Duurzaamheid integreren in bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek
  • Ondersteunen en promoten van duurzame initiatieven van studenten en medewerkers
  • Studenten en medewerkers uitnodigen tot duurzaam gedrag op het werk en thuis
Aanbestedingen

Binnen de RUG worden verschillende opdrachten gegund aan externe partijen om een bepaalde dienst in te vullen. De Green Office heeft een adviserende rol bij de aanbestedingen en zorgt er zo voor dat er zo duurzaam mogelijke keuzes worden gemaakt. De Green Office was o.a. nauw betrokken bij de aanbestedingen van printen, catering, sanitaire middelen en vervoer.

GO team
Green Office team: Francine, Irene, Marijke, Dick, Iris (studentassistent)
Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:41
printView this page in: English