Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters Branding & Visual Identity Visual profile UG Collaboration and partnerships

Samenwerkingsverbanden

Interne samenwerkingsverbanden

Interne samenwerkingsverbanden waarbij meerdere faculteiten betrokken zijn kunnen in de RUG-huisstijl gebruik maken van een tweede merkvermelding

Merkvermeldingen
Merkvermeldingen

De besturen van de betrokken faculteiten bepalen zelf of ze van deze oplossing gebruik willen maken en laten gezamenlijk aan huisstijl@rug.nl weten achter en tweede merkvermelding voor het organisatie-onderdeel in kwestie te staan.

Voor op uitingen van andere organisaties (denk aan een congresposters) is voor interne samenwerkingsverbanden een speciale uitvoering van de tweede merkvermelding beschikbaar.

Speciale uitvoering van de 2e merkvermelding
Speciale uitvoering van de 2e merkvermelding

Samenwerking met externe partners

Bij de visuele presentatie van structurele samenwerkingsverbanden en/of relaties met externe partners is een belangrijke vraag hoe groot de inbreng van de RUG is en waar de inbreng precies uit bestaat. We kijken graag met je hoe de samenwerking het beste in beeld kan worden gebracht (mail naar huisstijl@rug.nl).

Gelijke inbreng partners

Indien de inbreng van de samenwerkingspartners ongeveer even groot is, zijn er drie mogelijkheden:

  • Het samenwerkingsverband presenteert zich in de RUG-huisstijl (bijvoorbeeld omdat de RUG penvoerder is). Logo’s van de partners met evt een toelichtende zin krijgen een plaats in alle uitingen maar nooit in de buurt van het RUG-logo en ook niet even groot.
  • Het samenwerkingsverband presenteert zich in de huisstijl van een van de partners. Het logo van de RUG krijgt een plaats in de externe huisstijl.
  • Het samenwerkingsverband ontwikkelt een eigen huisstijl. Het is goed om te realiseren dat er in dit geval geen gebruik gemaakt kan worden van RUG-communicatiemiddelen zoals de website, sjablonen in Word etc.

Het is onmogelijk om vooraf aan te geven wat voor alle mogelijke huisstijldragers een goede plek is voor externe logo’s. In de meeste gevallen is onderaan de pagina een goede oplossing.

Visuele presentatie van samenwerkingsverbanden met externe partners
Visuele presentatie van samenwerkingsverbanden met externe partners

Bij vragen over de toepassing van externe logo’s op andere uitingen, kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen.

Klein aandeel van de RUG

Indien het geval dat het aandeel van de RUG klein is, of niet structureel, mag het woord- en beeldmerk van de RUG uitsluitend met toestemming worden gebruikt. Aanvragen voor de vermelding van het RUG-logo sturen naar huisstijl@rug.nl. De huisstijl van de RUG mag in dit geval in ieder geval niet worden gebruikt.

Omschrijving relatie

In een aantal gevallen kiezen de samenwerkingspartners of relaties voor een omschrijving van de relatie met de partner. Deze kan worden gebruikt als toevoeging aan de logovermelding of in plaats van het logo. Voor het vaststellen van een omschrijving van de relatie graag contact opnemen via huisstijl@rug.nl.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:44
printView this page in: English