Skip to ContentSkip to Navigation
About us Policy and strategy Erkennen en Waarderen

Competentieontwikkeling en gespreksvoering

Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek (R&O)

Om vorm te geven aan deze nieuwe gespreksformats heeft bijvoorbeeld de vakgroep Marketing FEB in 2022 deelgenomen aan een pilot R&O-gesprekken volgens het MERIT-model. MERIT staat voor Management (M), Education (E), Research (R), Impact (I) en Teamspirit (T). Het model geeft leidinggevenden en medewerkers een raamwerk om bovengenoemde focuspunten op het gebied van beoordeling beter in de jaarlijkse gesprekken aan bod te laten komen. De reacties op deze pilot waren erg positief.

    Laatst gewijzigd:23 januari 2024 12:17