Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Rules and regulations General Codes of conduct Dutch Universities

Code goed bestuur universiteiten

De Nederlandse universiteiten vinden transparantie van en verantwoording over bestuur van de universiteiten van groot belang. Zij hebben daarom een eigen code ‘Goed bestuur’ opgesteld en ondertekend. Deze code is voor het eerst vastgesteld in 2006 en is op 10 mei 2017 aangepast.

Hoofdlijnen van de bestuursstructuur

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat uit tien faculteiten, de Bibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie, het Kernfysisch Versneller Instituut, het Universiteitsmuseum, en een aantal ondersteunende diensten, georganiseerd in het Bureau van de Universiteit en het Facilitair Bedrijf.

Samenstelling College van Bestuur

Het College van Bestuur is het centrale bestuursorgaan van de universiteit. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het College wordt ondersteund door het Bureau van de Universiteit.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de universiteit is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de gehele universiteit. Aan de Raad van Toezicht zijn taken opgedragen als: de goedkeuring van het instellingsplan, de begroting en het bestuurs- en beheersreglement en het jaarverslag.

Jaarverslagen

Integriteit

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:27
printView this page in: English