Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Advisory committees Management Council

Managementberaad

Het Managementberaad heeft een adviserende functie op het gebied van financiën, personeelszaken, facilities en ICT.

Het Managementberaad bestaat uit de portefeuillehouders Middelen van de elf faculteitsbesturen en de directies van het Bureau van de Universiteit (BvdU), het Centrum voor Informatie Technologie (CIT), het Facilitair Bedrijf (FB), KVI - Center for Advanced Radiation Technologie (KVI - CART) en de Universiteitsbibliotheek. Het lid van het College van Bestuur is voorzitter van het Managementberaad.

Er wordt één keer per maand op een maandag vergaderd van 15.00 - 17.15, meestal in de Grote Vergaderzaal van het Bestuursgebouw, Oude Boteringestraat 44.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:36
printView this page in: English