Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Voerman, Prof. Gerrit

Gerrit Voerman
Gerrit Voerman

Prof. Gerrit Voerman (1957) is Professor of Development and functioning of the Dutch and European party system. He is an expert on (the history of) Dutch political parties and is regularly asked to comment on elections and developments within parties.

Voerman has headed the Documentation Centre for Dutch Political Parties (DNPP) of the University of Groningen since 1989. He studied History at this university from 1977 to 1985. In 2001 he gained his PhD with a thesis entitled De meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930) [The Moscow meridian. The CPN and the Communist Internationale (1919-1930)]. He publishes extensively on political parties, including Verloren illusie, geslaagde fusie? GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief, [Lost illusions, successful merger? GroenLinks in historical and politicological perspective] 1999; with P. Lucardie and W.H. van Schuur; Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998 [Around the voting box. Election adverts 1918-1998] (2002; D.J. Elzinga); and Handelsreiziger in revoluties. Fré Meis (1921-1992) [Salesman in times of revolution. Fré Meis (1921-1992)] (2002; with L. Siepe).

He is currently researching party culture in an international perspective and the relationship between Dutch parties and the European parties of which they form part. In addition, he is working on a volume on the political party PvdA and a monograph about Dutch populists.

Previously in the news

Article for De Volkskrant
Article for De Volkskrant

2023

de Jonge, L., & Voerman, G. (2023). De BoerBurgerBeweging: een agrarische belangenpartij met populistische trekjes. De Hofvijver, 13(141). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vm2ia8vvdzhy/nieuws/de_boerburgerbeweging_een_agrarische?colctx=vlhcksaaalus
Voerman, G., Karapetian, G., & Maasbommel, S. (2023). De Wet politieke partijen in consultatie gebracht: een eerste commentaar. De Hofvijver, 13(138). https://www.montesquieu-instituut.nl/9394000/1/j9vvllwqvzjxdyx/vm02oot04xor?pk_campaign=hofv-2301&pk_kwd=vm02oot04xor
Voerman, G., & van Leunen, S. (2023). Geef politieke partijen de ruimte. De Wpp over de interne organisatie van de politieke partij. In G. Voerman, G. Karapetian, & S. Maasbommel (Eds.), Wie regelt, beperkt? De ontwerp-Wet op de politieke partijen en de traditie van het non-interventionisme (pp. 21-34). (Montesquieu-reeks; Vol. 22). Montesquieu Instituut.
Voerman, G., Janssen, W., de Jonge, L., & Muis, W. (2023). Toezicht, controle en sancties met betrekking tot partijfinanciering in zeven West-Europese landen: Een vergelijkend onderzoek. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G., Karapetian, G., & Maasbommel, S. (Eds.) (2023). Wie regelt, beperkt? De ontwerp-Wet op de politieke partijen en de traditie van het non-interventionisme. (Montesquieu-reeks; Vol. 22). Montesquieu Instituut.

2022

Voerman, G. (2022). Crises ploegen politiek landschap om - waarvan de VVD op termijn kan profiteren. De Hofvijver, 12(134). https://www.montesquieu-instituut.nl/9394000/1/j9vvllwqvzjxdyx/vlwkjakq8eub?pk_campaign=hofv-2209&pk_kwd=vlwkjakq8eub
Voerman, G. (2022). De lokale partij: geheel terug van weggeweest. De Hofvijver, 12(128). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlqqir86r4j9/nieuws/de_lokale_partij_geheel_terug_van
Voerman, G. (2022). De Wet financiering politieke partijen aangepast: subsidie voor lokale partijen, strengere regels voor landelijke partijen. De Hofvijver, 12(130). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlsajzuz54w2/nieuws/de_wet_financiering_politieke_partijen
Schinkelshoek, J., & Voerman, G. (2022). ‘Gebutst aan de startstreep’. Geen wittebroodweken voor regeringscoalitie. De Hofvijver, 12(127). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlpzflxozkwe/nieuws/gebutst_aan_de_startstreep_geen
Voerman, G. (2022). Geef Politieke Partijen de Ruimte. In S. Hardt, M. Eliantonio, Š. Imamović, A. P. van de Mei, H.-T. Nguyen, F. Peirone, M. van der Sluis, M. Stremler, & A. Laplante (Eds.), (L)AW Matters: Blogs and Essays in Honour of Prof. Dr. Aalt Willem Heringa (pp. 145-150). Boekenmakers.nl.
Voerman, G., & van Leunen, S. (2022). ‘It’s all Covid, you stupid’. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), 'Lang, heel lang’: Kabinetsformatie 2021 (pp. 11-22). (Montesquieu Reeks; Vol. 19). Montesquieu Instituut.
Heringa, A. W., Schinkelshoek, J., & Voerman, G. (Eds.) (2022). Om de lokale democratie: Gemeentebesturen onder druk. (1st ed.) (Montesquieu Reeks; No. 20). Boom Juridisch.
Voerman, G., & Dekker, J. (2022). Over vacuüm en fusie: de toekomst van VVD, CDA en PvdA. De Hofvijver, 12(131). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlt8d41cwixb/nieuws/over_vacuum_en_fusie_de_toekomst_van_vvd
Voerman, G. (2022). Pechtold en de presidentialisering van D66. De Hofvijver, 12(130). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlsajaf6o6fc/nieuws/pechtold_en_de_presidentialisering_van
Voerman, G., & Verschuuren, P. (2022, Jul 15). Pijn én profijt van protesten: van CDA en VVD tot boerenspreekbuis BBB. Montesquieu Instituut. https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlunipja3aja/nieuws/pijn_en_profijt_van_protesten_van_cda_en?colctx=vho1fn8m6vsu
van der Harst, J., & Voerman, G. (2022). Post-war manifestations of Euroscepticism in Germany and the Netherlands, 1950-2021: A comparative approach. Journal of European Integration History, 28(2), 349-366. https://doi.org/10.5771/0947-9511-2022-2-349
Otjes, S., & Voerman, G. (2022). The Netherlands: Political Developments and Data in 2021. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 61(1), 323-338. https://doi.org/10.1111/2047-8852.12351
Voerman, G. (2022). Tussen Dokkum en Athene: Een brief uit Westeremden. In A. van Kessel, J. W. Brouwer, J. Ramakers, H. Reiding, & I. Helsen (Eds.), ‘Ze gedijt in samenwerking’: Bij het afscheid van Carla van Baalen als directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (pp. 229-232). Uitgeverij van Tilt.

2021

Voerman, G. (2021). Buma, Pechtold en het machtsvacuüm: het voortijdige vertrek van de fractievoorzitters van CDA en D66 tijdens Rutte III. In J. Schinkelshoek, & G. Voerman (Eds.), 'Niet stoffig, toch?': Terugblik op het kabinet-Rutte III (pp. 71-81). (Montesquieu Reeks; No. 16). Montesquieu Instituut.
Schinkelshoek, J., & Voerman, G. (2021). CDA moet Omtzigt serieus nemen om te overleven. NRC, 2021, 18-19. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/30/het-cda-moet-pieter-omtzigt-serieus-nemen-om-te-overleven-a4049360
Voerman, G. (2021). De geest van Omtzigt waart nog steeds rond bij het CDA. De Hofvijver, 11(123). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlmhir68lwaq/nieuws/de_geest_van_omtzigt_waart_nog_steeds
Voerman, G. (2021). 'De leden zijn de partij': De interne partijorganisatie van D66. In C. Brummer, & S. Otjes (Eds.), Tussen bestormen en besturen: 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek (1966-2021) (pp. 119-139). Boom.
Voerman, G., & Boogers, M. (2021). De organisatie van de lokale partijen. In J. van Ostaaijen (Ed.), Lokale partijen in de praktijk: Een overzicht van kennis over het functioneren van lokale partijen in Nederland (pp. 27-35). (Democratie in actie).
Boogers, M., & Voerman, G. (2021). De organisatie van de lokale partijen. Bestuurswetenschappen, 75(4), 75-88.
Brink ,van den, B., & Voerman, G. (2021). De positie van het politieke ledenblad. De Banier, 100(4-5), 26-27.
Voerman, G. (2021). 'Formatiefractie' van GroenLinks en PvdA lijkt opmaat tot fusie, maar zonder draagvlak onder partijleden. De Volkskrant, 2021. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-formatiefractie-van-groenlinks-en-pvda-lijkt-opmaat-tot-fusie-maar-zonder-draagvlak-onder-partijleden~b4f31956/
van Ostaaijen, J., Voerman, G., Boogers, M., Otjes, S., van Biezen, I., & Waling, G. (2021). Inleiding: Wat we weten over lokale partijen. In J. van Ostaaijen (Ed.), Lokale partijen in de praktijk: Een overzicht van kennis over het functioneren van lokale partijen in Nederland (pp. 4-10). (Democratie in actie).
Pellikaan, H., van Holsteyn, J., & Voerman, G. (2021). Inleiding. In H. Pellikaan, J. van Holsteyn , & G. Voerman (Eds.), Verkiezing van de Tweede Kamer 17 maart 2021: Programma's van de verkozen partijen (pp. 7-9). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Wijfjes, H., Voerman, G., & Bos, P. (2021). Meten van verzuilde politiek in de media: Een digitale benadering van katholieke en sociaaldemocratische dagbladen, 1918-1967. BMGN - Low Countries Historical Review, 136(3), 61-91. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.6916
Schinkelshoek, J., & Voerman, G. (Eds.) (2021). 'Niet stoffig, toch?': Terugblik op het kabinet-Rutte III. (Montesquieu Reeks; No. 16). Montesquieu Instituut. https://dnpprepo.ub.rug.nl/86262/
Schinkelshoek, J., & Voerman, G. (2021). 'Niet zo'n stoffig kabinet, toch?': Inleiding op Rutte III. In J. Schinkelshoek, & G. Voerman (Eds.), 'Niet stoffig, toch?': Terugblik op het kabinet-Rutte III (pp. 7-11). (Montesquieu Reeks; No. 16). Montesquieu Instituut.
Voerman, G., & van den Brink, B. (2021). Ruk naar links? een analyse van de verkiezingsprogramma's van potentiële regeringspartijen. Socialisme en Democratie, 2021(1), 5-15. https://wbs.nl/publicaties/ruk-naar-links
Voerman, G., Schinkelshoek, J., & Roest, D. (2021). 'Teloorgang van de volkspartij'. De Hofvijver, 11(118). https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vlheaxj98vop?pk_campaign=hofv-2103&pk_kwd=vlheaxj98vop
Schinkelshoek, J., & Voerman, G. (2021). Tien plagen van het CDA. De Hofvijver, 11(121). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vljxdm1bxuu0/nieuws/tien_plagen_van_het_cda
Schinkelshoek, J., & Voerman, G. (2021). Toch niet zo stoffig, dat 'onmogelijke' Rutte III. Nederlands Dagblad, 2021. https://www.nd.nl/opinie/opinie/1019738/toch-niet-zo-stoffig-dat-onmogelijke-rutte-iii
Pellikaan, H., van Holsteyn, J., & Voerman, G. (2021). Verkiezing van de Tweede Kamer 17 maart 2021: Programma’s van de verkozen partijen. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2021). Voorwoord. In C. Brummer, & S. Otjes (Eds.), Tussen bestormen en besturen: 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek (1966-2021) (pp. 7-9). Boom.

2020

Voerman, G., van Kessel, A., & Ten Napel, H.-M. (2020). CDA, al veertig jaar tegen de stroom in. De Hofvijver, 10(111). https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vlcfbe3p8snw?pk_campaign=hofv-2009&pk_kwd=vlcfbe3p8snw
Boogers, M., & Voerman, G. (2020). De lokale partij: profiel, organisatie en vertegenwoordiging. Univeriteit Twente/Rijkuniversiteit Groningen.
Voerman, G. (2020). 'Een almachtige leider kan een partij groot maken én te gronde richten'. NRC, Opinie, 2020. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/27/een-almachtige-leider-kan-een-partij-groot-maken-en-te-gronde-richten-a4021691
Otjes, S., Boogers, M., & Voerman, G. (2020). Getting Party Activists on Local Lists: How Dutch Local Party Branches Perform Their Recruitment Function. Politics of the Low Countries, 2(2), 148-168. https://doi.org/10.5553/PLC/258999292020002002003
Mazzoleni, O., & Voerman, G. (2020). In the Name of Sovereignty: Right-Wing Populism and the Power of the Judiciary in Western Europe. Partecipazione e Conflitto, 13(3), 1417-1432. https://doi.org/10.1285/i20356609v13i3p1417
Voerman, G. (2020). Jonge partijen met te machtige partijleiders. De Hofvijver, 10(108). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vl8ve6ev0ew2/nieuws/jonge_partijen_met_te_machtige
Voerman, G., Boogers, M., & Otjes, S. (2020). Meervoudige kandidaturen? Een analyse van de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen, 20 maart 2019. Univeriteit Twente/Rijkuniversiteit Groningen.
van Leunen, S., & Voerman, G. (2020). Om het vertrouwen: Politieke partijen & integriteit – een verkenning. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Een beetje integer bestaat niet: Integriteit binnen het openbaar bestuur (pp. 21-35). (Montesquieu Reeks; No. 15). Montesquieu Instituut.
Schinkelshoek, J., & Voerman, G. (2020). Politieke godsvrede nadert einde: na crisismaand brokkelt stabiliteit af. De Hofvijver, 10(107). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vl82j52m0du7/nieuws/politieke_godsvrede_nadert_einde_na
Voerman, G. (2020). Rechts-populistische partijen en hun leiders. De Hofvijver, 10(113). https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vle4m42oaoqp?pk_campaign=hofv-2011&pk_kwd=vle4m42oaoqp
Voerman, G., & Otjes, S. (2020). The Netherlands: Political Developments and data in 2019. European Journal of Political Research, 59(1), 261-271. https://doi.org/10.1111/2047-8852.12277
Voerman, G., Hoogers, G., & Leunen, van, S. (2020). Van Denemarken tot Duitsland: Regulering van politieke partijen in een aantal Westerse landen.
Voerman, G. (2020). Wilders en de 'laffe rechters': over de populistische visie op de rechtstaat. De Hofvijver, 10(111). https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vlces5nkqcxf?pk_campaign=hofv-2009&pk_kwd=vlces5nkqcxf

2019

Voerman, G. (2019). Anton Pannekoek: a 'Principled Theorist'. In C. Tai, B. van der Steen, & J. van Dongen (Eds.), Anton Pannekoek: Ways of Viewing Science and Society (pp. 51-74). (Studies in the History of Knowledge). Amsterdam University Press.
Voerman, G. (2019). De positie van de politieke partij in het eindrapport van de staatscommissie Parlementair stelsel. De Hofvijver, 9(93). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vkvggfx0gwxm/nieuws/de_positie_van_de_politieke_partij_in
Lucardie, P., & Voerman, G. (2019). Driestromenland in kaart. In T. Louwerse, R. Andeweg, J. van Holsteyn, & J. den Ridder (Eds.), Van driestromenland tot delta?: Beschouwingen over ontwikkelingen in de Nederlandse politiek (pp. 19-42). Leiden University Press.
Voerman, G. (2019). Dutch voters choose Europe. In N. Bodin, K. Falasca, M. Grusell, & L. Nord (Eds.), Euroflections: Leading academics on the European Elections 2019 (pp. 73). (DEMICOM-report ; No. 40). Demicon.
Voerman, G., & Mazzoleni, O. (2019). Het soevereine volk: de PVV en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. In G. Voerman, & K. Vossen (Eds.), Wilders gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek (pp. 129-151). Boom.
Voerman, G. (2019). ‘Het wordt nog labieler’. De Hofvijver, 9(94). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vkw7lekp88rn/nieuws/het_wordt_nog_labieler
Voerman, G., & Vossen, K. (2019). Inleiding. In G. Voerman, & K. Vossen (Eds.), Wilders gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek (pp. 7-15). Boom.
Voerman, G. (2019). Liberalism in the Netherlands: the VVD and D66. In E. van Houte, & C. Close (Eds.), Liberal parties in Europe (pp. 77-112). (Party families in Europe). Routledge.
van Ostaaijen, J., Peeters, M., Jennissen, S., Voerman, G., & Otjes, S. (2019). Lokale partijen in Nederland: een overzicht over kennis over lokale partijen, 2002-2019. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Voerman, G. (2019). Premature Perestroika: the Dutch Communist Party and Gorbachev. In F. Di Palma (Ed.), Perestroika and the Party: National and Transnational Perspectives on European Communist Parties in the Era of Soviet Reform (pp. 236-255). Berghahn.
Voerman, G. (2019, May 27). Pro-Europese partijen winnen: eurosceptische partijen verliezen. Montesquieu Instituut. https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vkyuezygptsz/nieuws/pro_europese_partijen_winnen
Voerman, G. (2019). Tekortschietende representatie? Over politieke partijen. Montesquieu Reeks, 75-87.
Lucardie, P., & Voerman, G. (2019). The Dutch Socialist Party: from Maoist sect to Social Democratic mass party with a populist style. In G. Katsambekis, & A. Kioupkiolis (Eds.), The Populist Radical Left in Europe (1 ed., pp. 113-128). Routledge.
Otjes, S., & Voerman, G. (2019). The Netherlands: political developments and data in 2018. European Journal of Political Research, 58(1), 198-204. https://doi.org/10.1111/2047-8852.12261
Pellikaan, H., van Holsteyn, J., Jocker, T., Kooystra, U., & Voerman, G. (2019). Verkiezing van het Europese Parlement 23 mei 2019: Verkiezingsprogramma's met CD-ROM. Universiteit Leiden/Groningen.
Vossen, K., & Voerman, G. (2019). Verslaafd aan en veroordeeld tot de politiek: portret van Geert Wilders. In G. Voerman, & K. Vossen (Eds.), Wilders gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek (pp. 17-24). Boom.
Voerman, G. (2019). ‘We zitten in het middenspel’. De Hofvijver, 9(100). https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vl29ejtbqip0/nieuws/we_zitten_in_het_middenspel
Voerman, G., & Vossen, K. (Eds.) (2019). Wilders gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek. Boom.
Pellikaan, H., van Holsteyn, J., & Voerman, G. (2019). Woord vooraf. In Verkiezing van het Europese Parlement 23 mei 2019 (pp. 7-9). Universiteit Leiden/Groningen.

2018

Voerman, G. (2018). Das Ende der großen Volksparteien: Die Niedergang der Christendemokratie und der Sozialdemokratie in den Niederlanden. In F. Wielenga, & M. Wilp (Eds.), Unruhigen Zeiten: Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien 2016/17 (pp. 61-76). (Schriften aus dem Haus der Niederlande; No. 3). Readbox Unipress.
Voerman, G. (2018). De politieke partij tussen samenleving en staat: de functie, het verval en remedies. Groen : studie- en opinieblad van de ChristenUnie, 2(4), 12-19.
van der Harst, J., Hoogers, G., & Voerman, G. (Eds.) (2018). European citizenship in perspective: history, politics and law. Edward Elgar.
Veling, K., de Jong, A. H. M., de Lange, S. L., & Voerman, G. (2018). Het publieke belang van politieke partijen: eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Voerman, G., & Vollaard, H. (2018). Inleiding: De SGP: een religieuze partij in de democratie. In H. Vollaard, & G. Voerman (Eds.), Mannen van Gods Woord: De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018 (pp. 7-18). Uitgeverij Verloren.
Voerman, G. (2018). Living apart together? Denktanks en hun moederpartijen. In E. J. van Asselt, T. Brinkel, P. van der Burg, I. Bultman, & P. J. Dijkman (Eds.), Uit politieke overtuiging: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1977-2017 (pp. 121-133). Wetenschappelijk instituut voor het CDA.
Engels, H., & Voerman, G. (2018). Lokale rechtsstaat, democratie en politiek. In M. Duchateau, & A. Tollenaar (Eds.), Vertrouwen in de lokale rechtsstaat: Decentralisatie als governance-vraagstuk (pp. 157-170). (Governance & Recht; Vol. 16). Boom Juridisch.
Vollaard, H., & Voerman, G. (Eds.) (2018). Mannen van Gods Woord: De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018. Uitgeverij Verloren. https://dnpprepo.ub.rug.nl/12978/9/Mannen%20van%20Gods%20Woord%20.pdf
Vollaard, H., & Voerman, G. (2018). Niederländische Parteien und die europäischen Integration: vom Einheitsbrei zum Spaltpilz? In A. Harryvan, A. Krause, & H. Vollaard (Eds.), Europa zwischen Hoffnung und Skepsis: Deutschland und die Niederlande über die europäische Integration seit 1990 (pp. 95-115). Waxmann Verlag GmbH.
Procee, R., & Voerman, G. (2018). Political participation of European citizins and the development of a European polity: input of European and Dutch parties in European Parliament election programmes, 1979-2014. In J. van der Harst, G. Hoogers, & G. Voerman (Eds.), European Citizenship in Perspective: History, Politics and Law (pp. 103-136). Edward Elgar.
Lucardie, A., Popping, R., & Voerman, G. (Eds.) (2018). Politics and methodology: Wijbrandt van Schuur. De Marge.
Boogers, M., de Jong, R., & Voerman, G. (2018). Politieke partijen: van zakelijk notabelenbestuur naar politieke profilering. In H. Vollaard, J. van den Berg, J. Cohen, & G. Boogaard (Eds.), De gemeenteraad: ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie (pp. 151-172). Boom.
Boogers, M., & Voerman, G. (2018). Rekrutering en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018: ontwikkelingen vanaf 2006 geduid. Universiteit Twente/Rijksuniversiteit Groningen.
Voerman, G., & Otjes, S. (2018). Terugkeer van de lokale partij: verkenning op een nauwelijks ontgonnen terrein. Montesquieu Reeks, 21-37.
Otjes, S., & Voerman, G. (2018). The Netherlands: political development and data for 2017. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 57(1), 203-211. https://doi.org/10.1111/2047-8852.12216
Voerman, G. (2018). Wet op de politieke partijen. Paper presented at Klein symposium Staatscommissie Parlementair Stelsel, Den Haag, Netherlands.
Schuur, W. V., Voerman, G., & Goeree, M. (2018). Why do some potential party members join the party and others don't? a preliminary report. In P. Lucardie, R. Popping, & G. Voerman (Eds.), Politics and methodology: Wijbrandt van Schuur (pp. 139-163). De Marge.

2017

Voerman, G. (2017). 'De macht der partijbesturen en de onmacht van de kiezers': Over kiesstelsels en politieke partijen. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), De stembus: Honderd jaar algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging 1917-2017 (pp. 41-53). (Montesquieu Reeks; No. 8). Boom Juridisch.
Koole, R., & Voerman, G. (2017). De partijorganisatie in de "eeuw van de massa". In R. B. Andeweg, & M. Leyenaar (Eds.), Alle stemmen tellen!: Een eeuw algemeen kiesrecht (pp. 93-115). (100 jaar kiesrecht). Amsterdam University Press.
van Holsteyn, J., & Voerman, G. (2017). 'Makkers, ten laatsten male, tot de strijd ons geschaard?': Of het einde van de vanzelfsprekendheid van de PvdA als dominante linkse partij . In B. Peper (Ed.), Haalt de PvdA 2025? (pp. 112-128). Thoth.
Mazzoleni, O., & Voerman, G. (2017). Memberless parties: beyond the business-firm party model? Party Politics, 23(6), 783-792. https://doi.org/10.1177/1354068815627398
Vollaard, H., & Voerman, G. (2017). Nederlandse partijen over Europese integratie: van eenheidsworst naar splijtzwam? Internationale Spectator, 71(2), Article 5. https://spectator.clingendael.org/pub/2017/2/nederlandse_partijen_over_europese_integratie/
Voerman, G., & Schinkelshoek, J. (2017). 'Niet zo stabiel'. De Hofvijver, 7(79). https://www.montesquieu-instituut.nl/9394000/1/j9vvllwqvzjxdyx/vkitayn948xp?pk_campaign=hofv-1710&pk_kwd=vkitayn948xp
Voerman, G. (2017). Noi olandesi contagiati dal populismo: Elezioni nei Paesi Bassi. Panorama d'Italia, 64-67.
Otjes, S., & Voerman, G. (2017). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 56(1), 197-203. https://doi.org/10.1111/2047-8852.12159
Pellikaan, H., van Holsteyn, J., Jocker, T., & Voerman, G. (2017). Verkiezing van de Tweede Kamer 15 maart 2017: Verkiezingsprogramma's met CD-ROM. Rozenberg Publishers.
Pellikaan, H., van Holsteyn, J., Jocker, T., & Voerman, G. (2017). Woord vooraf. In H. Pellikaan, J. van Holsteyn, T. Jocker, & G. Voerman (Eds.), Verkiezing van de Tweede Kamer 15 maart 2017: Verkiezingsprogramma's met CD-ROM Rozenberg Publishers.

2016

Hietland, C., & Voerman, G. (Eds.) (2016). 10 over rood 50 jaar later. Boom.
Last modified:08 January 2024 09.56 a.m.
View this page in: Nederlands