Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Press information

Voerman, Prof. Gerrit

Gerrit Voerman
Gerrit Voerman

Prof. Gerrit Voerman (1957) is Professor of Development and functioning of the Dutch and European party system. He is an expert on (the history of) Dutch political parties and is regularly asked to comment on elections and developments within parties.

Voerman has headed the Documentation Centre for Dutch Political Parties (DNPP) of the University of Groningen since 1989. He studied History at this university from 1977 to 1985. In 2001 he gained his PhD with a thesis entitled De meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930) [The Moscow meridian. The CPN and the Communist Internationale (1919-1930)]. He publishes extensively on political parties, including Verloren illusie, geslaagde fusie? GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief, [Lost illusions, successful merger? GroenLinks in historical and politicological perspective] 1999; with P. Lucardie and W.H. van Schuur; Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998 [Around the voting box. Election adverts 1918-1998] (2002; D.J. Elzinga); and Handelsreiziger in revoluties. Fré Meis (1921-1992) [Salesman in times of revolution. Fré Meis (1921-1992)] (2002; with L. Siepe).

He is currently researching party culture in an international perspective and the relationship between Dutch parties and the European parties of which they form part. In addition, he is working on a volume on the political party PvdA and a monograph about Dutch populists.

Previously in the news

Article for De Volkskrant
Article for De Volkskrant

Contact and further information

See the profile page

Publications

2020

Voerman, G. (2020, May 25). Jonge partijen met te machtige partijleiders. Den Haag: Montesquieu Instituut.
Voerman, G., Hoogers, G., & Leunen, van, S. (2020). Van Denemarken tot Duitsland: Regulering van politieke partijen in een aantal Westerse landen. Groningen.

2019

Lucardie, P., & Voerman, G. (2019). Driestromenland in kaart. In T. Louwerse, R. Andeweg, J. van Holsteyn, & J. den Ridder (Eds.), Van driestromenland tot delta?: Beschouwingen over ontwikkelingen in de Nederlandse politiek (pp. 19-42). Leiden: Leiden University Press.
Otjes, S., & Voerman, G. (2019). The Netherlands: political developments and data in 2018. European Journal of Political Research, 58(1), 198-204. https://doi.org/10.1111/2047-8852.12261
Voerman, G. (2019). Anton Pannekoek: a 'Principled Theorist'. In C. Tai, B. van der Steen, & J. van Dongen (Eds.), Anton Pannekoek: Ways of Viewing Science and Society (pp. 51-74). (Studies in the History of Knowledge). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Voerman, G. (2019). Het CDA na Buma. De Hofvijver, 9(98).
Voerman, G. (2019). Dutch voters choose Europe. In N. Bodin, K. Falasca, M. Grusell, & L. Nord (Eds.), Euroflections: Leading academics on the European Elections 2019 (pp. 73). (DEMICOM-report ; No. 40). Sundsvall: Demicon.
Voerman, G. (2019, May 27). Pro-Europese partijen winnen: eurosceptische partijen verliezen. Montesquieu Instituut.
Voerman, G., & Mazzoleni, O. (2019). Het soevereine volk: de PVV en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. In G. Voerman, & K. Vossen (Eds.), Wilders gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek (pp. 129-151). Amsterdam: Boom.
Voerman, G., & Vossen, K. (2019). Inleiding. In G. Voerman, & K. Vossen (Eds.), Wilders gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek (pp. 7-15). Amsterdam: Boom.
Voerman, G. (2019). Liberalism in the Netherlands: the VVD and D66. In E. van Houte, & C. Close (Eds.), Liberal parties in Europe (pp. 77-112). (Party families in Europe). Londen : Routledge.
Voerman, G. (2019). Premature Perestroika: the Dutch Communist Party and Gorbachev. In F. Di Palma (Ed.), Perestroika and the Party: National and Transnational Perspectives on European Communist Parties in the Era of Soviet Reform (pp. 236-255). New York: Berghahn.
Voerman, G. (2019). Tekortschietende representatie? Over politieke partijen. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Groot onderhoud of kruimelwerk: Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (pp. 75-87). (Montesquieu Reeks; Vol. 13). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Lucardie, P., & Voerman, G. (2019). The Dutch Socialist Party: from Maoist sect to Social Democratic mass party with a populist style. In G. Katsambekis, & A. Kioupkiolis (Eds.), The Populist Radical Left in Europe (1 ed., pp. 113-128). London/New York: Routledge.
Vossen, K., & Voerman, G. (2019). Verslaafd aan en veroordeeld tot de politiek: portret van Geert Wilders. In G. Voerman, & K. Vossen (Eds.), Wilders gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek (pp. 17-24). Amsterdam: Boom.
Voerman, G., & Vossen, K. (Eds.) (2019). Wilders gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek. Amsterdam: Boom.

2018

Voerman, G. (2018). De politieke partij tussen samenleving en staat: De functie, het verval en remedies. Groen : studie- en opinieblad van de ChristenUnie, 2(4), 12-19.
Boogers, M., & Voerman, G. (2018). Rekrutering en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018: ontwikkelingen vanaf 2006 geduid. Enschede/Groningen: Universiteit Twente/Rijksuniversiteit Groningen.
Otjes, S., & Voerman, G. (2018). The Netherlands: political development and data for 2017. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 57(1), 203-211. https://doi.org/10.1111/2047-8852.12216
Voerman, G. (2018). Living apart together? Denktanks en hun moederpartijen. In E. J. van Asselt, T. Brinkel, P. van der Burg, I. Bultman, & P. J. Dijkman (Eds.), Uit politieke overtuiging: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1977-2017 (pp. 121-133). Den Haag: Wetenschappelijk instituut voor het CDA.
Voerman, G. (2018). Het eenzame Rutte III. De Hofvijver, 8(89).
Voerman, G. (2018). SP in crisis. De Hofvijver, 8(86).
Voerman, G., & Vollaard, H. (2018). Inleiding: De SGP: een religieuze partij in de democratie. In H. Vollaard, & G. Voerman (Eds.), Mannen van Gods Woord: De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018 (pp. 7-18). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
Vollaard, H., & Voerman, G. (Eds.) (2018). Mannen van Gods Woord: De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
Voerman, G. (2018). Das Ende der großen Volksparteien: Die Niedergang der Christendemokratie und der Sozialdemokratie in den Niederlanden. In F. Wielenga, & M. Wilp (Eds.), Unruhigen Zeiten: Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien 2016/17 (pp. 61-76). (Schriften aus dem Haus der Niederlande; No. 3). Münster: Readbox Unipress.
van der Harst, J., Hoogers, G., & Voerman, G. (Eds.) (2018). European citizenship in perspective: history, politics and law. Cheltenham: Edward Elgar.
Veling, K., de Jong, A. H. M., de Lange, S. L., & Voerman, G. (2018). Het publieke belang van politieke partijen: eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Engels, H., & Voerman, G. (2018). Lokale rechtsstaat, democratie en politiek. In M. Duchateau, & A. Tollenaar (Eds.), Vertrouwen in de lokale rechtsstaat: Decentralisatie als governance-vraagstuk (pp. 157-170). (Governance & Recht; Vol. 16). Den Haag: Boom Juridisch.
Vollaard, H., & Voerman, G. (2018). Niederländische Parteien und die europäischen Integration: vom Einheitsbrei zum Spaltpilz? In A. Harryvan, A. Krause, & H. Vollaard (Eds.), Europa zwischen Hoffnung und Skepsis: Deutschland und die Niederlande über die europäische Integration seit 1990 (pp. 95-115). Münster: Waxmann Verlag GmbH.
Procee, R., & Voerman, G. (2018). Political participation of European citizins and the development of a European polity: input of European and Dutch parties in European Parliament election programmes, 1979-2014. In J. van der Harst, G. Hoogers, & G. Voerman (Eds.), European Citizenship in Perspective: History, Politics and Law (pp. 103-136). Cheltenham: Edward Elgar.
Lucardie, A., Popping, R., & Voerman, G. (Eds.) (2018). Politics and methodology: Wijbrandt van Schuur. Groningen: De Marge.
Boogers, M., de Jong, R., & Voerman, G. (2018). Politieke partijen: van zakelijk notabelenbestuur naar politieke profilering. In H. Vollaard, J. van den Berg, J. Cohen, & G. Boogaard (Eds.), De gemeenteraad: ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie (pp. 151-172). Amsterdam: Boom.
Voerman, G., & Otjes, S. (2018). Terugkeer van de lokale partij: Verkenning op een nauwelijks ontgonnen terrein. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), Een goede raad: Stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (pp. 21-37). (Montesquieu-reeks; Vol. 11). Den Haag: Boom Juridisch.
Schuur, W. V., Voerman, G., & Goeree, M. (2018). Why do some potential party members join the party and others don't? a preliminary report. In P. Lucardie, R. Popping, & G. Voerman (Eds.), Politics and methodology: Wijbrandt van Schuur (pp. 139-163). Groningen: De Marge.

2017

Koole, R., & Voerman, G. (2017). De partijorganisatie in de "eeuw van de massa". In R. B. Andeweg, & M. Leyenaar (Eds.), Alle stemmen tellen!: Een eeuw algemeen kiesrecht (pp. 93-115). (100 jaar kiesrecht). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Otjes, S., & Voerman, G. (2017). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 56(1), 197-203. https://doi.org/10.1111/2047-8852.12159
Pellikaan, H., van Holsteyn, J., Jocker, T., & Voerman, G. (2017). Verkiezing van de Tweede Kamer 15 maart 2017: Verkiezingsprogramma's met CD-ROM. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
Pellikaan, H., van Holsteyn, J., Jocker, T., & Voerman, G. (2017). Woord vooraf. In H. Pellikaan, J. van Holsteyn, T. Jocker, & G. Voerman (Eds.), Verkiezing van de Tweede Kamer 15 maart 2017: Verkiezingsprogramma's met CD-ROM Amsterdam: Rozenberg Publishers.
Voerman, G. (2017). Noi olandesi contagiati dal populismo: Elezioni nei Paesi Bassi. Panorama d'Italia, 64-67.
Voerman, G. (2017). 'De macht der partijbesturen en de onmacht van de kiezers': Over kiesstelsels en politieke partijen. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), De stembus: Honderd jaar algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging 1917-2017 (pp. 41-53). (Montesquieu-reeks; No. 8). Den Haag: Boom Juridisch.
van Holsteyn, J., & Voerman, G. (2017). 'Makkers, ten laatsten male, tot de strijd ons geschaard?': Of het einde van de vanzelfsprekendheid van de PvdA als dominante linkse partij . In B. Peper (Ed.), Haalt de PvdA 2015? (pp. 112-128). Bussum: Thoth.
Mazzoleni, O., & Voerman, G. (2017). Memberless parties: beyond the business-firm party model? Party Politics, 23(6), 783-792. https://doi.org/10.1177/1354068815627398
Vollaard, H., & Voerman, G. (2017). Nederlandse partijen over Europese integratie: van eenheidsworst naar splijtzwam? Internationale Spectator, 71(2), [5].

2016

Bos, P., Wijfjes, H., Piscaer, M., & Voerman, G. (2016). Quantifying “Pillarization”: Extracting Political History from Large Databases of Digitized Media Collections. In M. Düring, A. Jatowt, J. Preiser-Kapeller, & A. van den Bosch (Eds.), HistoInformatics 2016: Proceedings of the 3rd HistoInformatics Workshop on Computational History (HistoInformatics 2016) co-located with Digital Humanities 2016 conference (DH 2016) (pp. 57-66). (CEUR workshop Proceedings; Vol. 1632).
Voerman, G., Wauters, B., Van der Kolk, J., & Brandenburg, M. (2016). De rekruteringsfunctie van partijen in gevaar? Res Publica: revue de l'Institut Belge de Science Politique = tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Politieke Wetenschappen, 58(2), 231-243.
Voerman, G. (2016). Politieke memoires en psychologische zelfanalyse: de autobiografie van Femke Halsema. De Hofvijver, 6(62).
Voerman, G., & Becker, F. (2016). Behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstig succes. Over de benarde positie van de sociaaldemocratie. In G. Voerman, & F. Becker (Eds.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid (pp. 7-37). Amsterdam: Boom.
Voerman, G. (2016). Het najagen van een illusie? De PvdA en Europa. In G. Voerman, & F. Becker (Eds.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid (pp. 249-277). Amsterdam: Boom.
Voerman, G., & Becker, F. (Eds.) (2016). Zeventig jaar Partij van de Arbeid. Amsterdam: Boom.
Vollaard, H., Voerman, G., & van de Walle, P. (2016). The Netherlands. In D. M. Viola (Ed.), Routledge Handbook of European Elections (pp. 167-188). (Routledge Handbooks). London and New York: Routledge.
Voerman, G., & Lucardie, A. (2016). GroenLinks in the Netherlands: No longer a protest party, not yet a coalition partner. In E. van Haute (Ed.), Green Parties in Europe (pp. 140-157). (Party Families in Europe). Routledge, Taylor and Francis group.
Otjes, S., & Voerman, G. (2016). Four flavors of Euroscepticism in the Netherlands. In P. Moreau, & B. Wassenberg (Eds.), European Integration and new Anti-Europeanism: The 2014 European Election and the Rise of Euroscepticism in Western Europe (pp. 185-204). (Studien zur Geschichte der Europäischen Integration; Vol. 27). Stuttgart: Frans Steiner Verlag, Stuttgart.
Voerman, G., & Hietland, C. (2016). Inleiding. In C. Hietland, & G. Voerman (Eds.), 10 over rood 50 jaar later (pp. 7-14). Amsterdam: Boom.
Hietland, C., & Voerman, G. (2016). Nieuw Links in de Partij van de Arbeid, 1967-1971: Een beknopt historisch overzicht. In C. Hietland, & G. Voerman (Eds.), 10 over rood 50 jaar later (pp. 15-27). Amsterdam: Boom.
Hietland, C., & Voerman, G. (Eds.) (2016). 10 over rood 50 jaar later. Amsterdam: Boom.

2015

Voerman, G., & van der Harst, J. (2015, Dec 11). Een jaar Juncker: ambitie, activisme en afhankelijkheid. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Becker, F., & Voerman, G. (2015). Behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst: bij het zeventigjarig bestaan van de PvdA. Socialisme en Democratie, 72(6), 64-71.
Otjes, S., & Voerman, G. (2015). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 54(1), 213-220. https://doi.org/10.1111/2047-8852.12100
Kamps, M., & Voerman, G. (2015). Het Christen Democratische Affiche. Meppel: Boom.
Kamps, M., & Voerman, G. (2015). Het Christen Democratische Affiche. CDA.nl : het tijdschrift, 12-14.
Voerman, G., & van der Harst, J. (Eds.) (2015). De Commissie-Juncker: Laatste kans voor Europa? Tussenbalans na een jaar. (Montesquieu-reeks; Vol. 6). Den Haag: Montesquieu Instituut.
Voerman, G., & van der Harst, J. (2015). Juncker: de eerste gekozen voorzitter van de Europese Commissie. In G. Voerman, & J. van der Harst (Eds.), De Commissie-Juncker: Laatste kans voor Europa? Tussenbalans na een jaar (pp. 9-28). (Montesquieu-reeks; Vol. 6). Den Haag: Montesquieu Instituut.
Voerman, G., & van der Harst, J. (2015). Woord vooraf. In G. Voerman, & J. van der Harst (Eds.), De Commissie-Juncker: Laatste kans voor Europa? Tussenbalans na een jaar (pp. 5-7). (Montesquieu-reeks; Vol. 6). Den Haag: Montesquieu Instituut.
van der Harst, J., Voerman, G., & Vollaard, H. (2015). Conclusie. In H. Vollaard, J. van der Harst, & G. Voerman (Eds.), Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015 (pp. 423-438). Den Haag: Boom Bestuurskunde.
Vollaard, H., & Voerman, G. (2015). De Europese opstelling van politieke partijen. In H. Vollaard, J. van der Harst, & G. Voerman (Eds.), Van Aanvallen! naar verdedigen? : De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015 (pp. 99-182). Den Haag: Boom.
Vollaard, H., van der Harst, J., & Voerman, G. (2015). Inleiding. In H. Vollaard, J. van der Harst, & G. Voerman (Eds.), Van Aanvallen! naar verdedigen? : De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015 (pp. 13-28). Den Haag: Boom Bestuurskunde.
Strijker, D., Voerman, G., & Terluin, I. (2015). Introduction. In D. Strijker, G. Voerman, & I. Terluin (Eds.), Rural protest groups and populist political parties (pp. 15-34). Wageningen: Wageningen Academic Publishers. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-807-0_fm
Lucardie, A., & Voerman, G. (2015). Rootless populists? The Dutch Pim Fortuyn List, the Freedom Party and others. In D. Strijker, G. Voerman, & I. Terluin (Eds.), Rural protest groups and populist political parties (pp. 265-290). Wageningen: Wageningen Academic Publishers. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-807-0_fm
Voerman, G. (2015). De ledenloze partij: het model van de toekomst? De Hofvijver, 5(53).
Voerman, G., & Lucardie, A. (2015). Over nut en noodzaak van de democratische ledenpartij. In H. Broeksteeg, & R. Tinnevelt (Eds.), Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht (pp. 159-188). (Staat en Recht; Vol. 23). Deventer: Kluwer.
van der Harst, J., & Voerman, G. (Eds.) (2015). An impossible job? The presidents of the European Commission 1958-2014. London: John Harper Publishing.
van der Harst, J., & Voerman, G. (2015). Conclusion: an impossible job? In J. van der Harst, & G. Voerman (Eds.), An impossible job? The presidents of the European Commission 1958-2014 (pp. 277-297). London: John Harper Publishing.
van der Harst, J., & Voerman, G. (2015). Preface. In J. van der Harst, & G. Voerman (Eds.), An impossible job? The presidents of the European Commission 1958-2014 (pp. vii-viii). London: John Harper Publishing.
Strijker, D., & Voerman, G. (2015). Introduction. In D. Strijker, G. Voerman, & I. Terluin (Eds.), Rural protest groups and populist political parties (pp. 15-34). Wageningen: Wageningen Academic Publishers. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-807-0
Strijker, D., Voerman, G., & Terluin, I. (2015). Preface. In D. Strijker, G. Voerman, & I. Terluin (Eds.), Rural protest groups and populist political parties (pp. 5). Wageningen: Wageningen Academic Publishers. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-807-0
Lucardie, A., & Voerman, G. (2015). Rootless populists? The Dutch Pim Fortuyn List, the Freedom Party and others. In D. Strijker, G. Voerman, & I. Terluin (Eds.), Rural protest groups and populist political parties (pp. 265-290). Wageningen: Wageningen Academic Publishers. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-807-0_12
Strijker, D., Voerman, G., & Terluin, I. (Eds.) (2015). Rural protest groups and populist political parties. Wageningen: Wageningen Academic Publishers. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-807-0
Voerman, G., & van der Harst, J. (2015). Het Europees Parlement verslaat de Europese Raad: De parlementarisering van de benoeming van voorzitter van de Europese Commissie, 1958-2014. Internationale Spectator, 69(2), 1-8.
Voerman, G., & van der Harst, J. (2015). Naar verdeel en heers: de presidentialisering van de Europese Commissie. Internationale Spectator, 69(3), 1-7.
Timmermans, A., van Rooyen, E., & Voerman, G. (2015). Policy analysis and political party think tanks. In F. van Nispen, & P. Scholten (Eds.), Policy analysis in the Netherlands: Institutionalisation and performance (pp. 187-202). (International library of policy analysis; Vol. 5). Bristol: The Policy Press.
Vollaard, H., van der Harst, J., & Voerman, G. (Eds.) (2015). Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie 1945-2015. Den Haag: Boom Bestuurskunde.

2014

Voerman, G., & Boogers, M. (2014). Rekrutering van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, 2010 en 2014: kandidaatstellingsproblemen vergeleken en verklaard. Groningen/Enschede: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Otjes, S., & Voerman, G. (2014). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 53, 229-234. https://doi.org/10.1111/2047-8852.12060
Voerman, G. (Author). (2014). Fractie en frictie. Web publication/site, Den Haag: Montesquieu Instituut. Retrieved from http://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vjp4lcc5q5m7?pk_campaign=hofv-1411&pk_kwd=vjp4lcc5q5m7
Otjes, S., & Voerman, G. (2014). Geef Europese kiezer ook pan-Europese stem. De Volkskrant, 22.
Voerman, G., & Otjes, S. (2014). Hoe sterkere europartijen kunnen bijdragen aan de Europese representatieve democratie. (Montesquieu Policy papers; No. 3). Den Haag: Montesquieu Instituut.
Voerman, G. (2014). Kandidaatstelling op landelijk niveau. In S. de Lange, M. Leyenaar, & P. de Jong (Eds.), Politieke partijen: overbodig of nodig? (pp. 45-62). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.
Voerman, G. (Author). (2014). 'Teloorgang gevestigde partijen gaat door'. Web publication/site, Montesquieu Instituut. Retrieved from https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vji8k27ju8zw/nieuws/teloorgang_gevestigde_partijen_gaat_door
Voerman, G., & van der Linde, M. (2014). De VVD en de Europese liberale partijorganisatie. Liberaal Reveil, 55(1), 42-48.
Voerman, G. (2014). Basis van partijen steeds wankeler. Trouw, 26.
Otjes, S., & Voerman, G. (2014). ‘Geen degelijk kabinet’? In G. Voerman (Ed.), Halverwege? Tussenbalans kabinet-Rutte II (pp. 7-20). (Montesquieu-reeks; Vol. 4). Den Haag: Montesquieu Instituut.
Voerman, G. (Ed.) (2014). Halverwege? Tussenbalans kabinet-Rutte II. (Montesquieu-Papers; Vol. 4). Den Haag: Montesquieu Instituut. https://doi.org/10.13140/2.1.2285.6004
Voerman, G., van Holsteyn, J., Pellikaan, H., & Harteveld, R. (2014). Introductie: Verkiezingen Europees Parlement 2014. In G. Voerman, J. van Holsteyn, H. Pellikaan, & R. Harteveld (Eds.), Verkiezingen van het Europees Parlement 22 mei 2014: Verkiezingsprogramma's met CD-ROM (pp. 6-7). Amsterdam: Rozenberg Publishers.
Voerman, G. (2014). "Kommunisticheskaya obshchina" Niderlandov. In B. V. Ostanin, & G. B. Boguslavskaya (Eds.), Rossiya - Niderlandy. Dialog kul'tur v evropeyskom prostranstve.: Materialy V Mezhdunarodnogo kongressa, Sankt-Peterburg, 7 - 9 iunya 2013 goda (pp. 64-110). St. Petersburg: Evropeyskiy Dom.
Voerman, G. (2014). La disperation du communisme aux Pays-Bas. In S. Courtois, & P. Moreau (Eds.), En Europe: l`éternel retour des communistes 1989-2014 (pp. 173-196). Paris: Vendémiair.
Oppelland, T., & Voerman, G. (2014). (Re)Construction of Christian Democratic party identity in Germany and The Netherlands. Historisch-Politische Mitteilungen : Archiv für Christlich-Demokratische Politik, 21, 139-158. https://doi.org/10.7788/hpm-2014-0106
Harteveld, R. (Author), van Holsteyn, J. (Author), Pellikaan, H. (Author), & Voerman, G. (Author). (2014). Verkiezingen van het Europees Parlement: Verkiezingsprogramma's met CD-ROM. Web publication/site, Amsterdam: Rozenberg Publishers.
Harteveld, R., van Holsteyn, J., Pellikaan, H., & Voerman, G. (Eds.) (2014). Verkiezingen van het Europees Parlement: Verkiezingsprogramma's met CD-ROM. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
Voerman, G. (Author), de Geus, Y. (Author), Otjes, S. (Author), & Teszelszky, K. (Other). (2014). Website Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Web publication/site, Retrieved from http://www.dnpp.nl/
Voerman, G. (2014). Woord vooraf. In G. Voerman (Ed.), Halverwege? Tussenbalans kabinet-Rutte II (pp. 5-6). (Montesquieu-reeks; Vol. 4). Den Haag: Montesquieu Instituut.

2013

Otjes, S., & Voerman, G. (2013). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 52(1), 162-169. https://doi.org/10.1111/2047-8852.12023
Voerman, G. (2013). Autocratie nekt de jonge partij. NRC Handelsblad, 7.
Becker, F., Voerman, G., & van Holsteyn, J. (2013). Netherlands. In J. M. de Waele, F. Escalona, & M. Vieira (Eds.), The Palgrave Handbook of Social Democracy in the European Union (pp. 287-308). (Palgrave Handbooks). Basingstoke/ New York: Palgrave MacMillan.
Lucardie, P., & Voerman, G. (2013). Geert Wilders and the Party for Freedom: A Political Entrepreneur in the Polder. In K. Grabouw, & F. Hartleb (Eds.), Exposing the Demogogues: Right-wing and National Populist Parties in Europe (pp. 187-204). Brussel/Berlijn: Centre for European Studies & Konrad-Adenauer-Stiftung.
Otjes, S., & Voerman, G. (2013). De Europese bondgenoten van de PVV. De Hofvijver, 3(30).
Voerman, G., & Onnen, N. (2013). Partijfinanciering van politieke partijen op lokaal niveau: Een vergelijkend onderzoek naar regelingen voor overheidssubsidies en giften van derden aan politieke partijen op lokaal niveau in een aantal Europese landen. Groningen/Den Haag: DNPP/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Otjes, S., & Voerman, G. (2013). Christen-Democratische Unie? Over de mogelijkheid van een fusie tussen het CDA en de ChristenUnie. De Hofvijver, 3(28).
Voerman, G. (2013). Nederlandse vrienden van de Sovjet-Unie. ThemaTijdschrift Nederland-Rusland, 3(1), 76-79.
Voerman, G. (2013). De Sovjet-Unie als het politieke vaderland van de Nederlandse communisten. In N. A. Kraft van Ermel, & J. S. A. M. van Koningsbrugge (Eds.), Nederland en Rusland, een paar apart? 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen (pp. 40-65). Groningen: Nederland-Rusland Centrum B.V..
Voerman, G. (2013). Jaarverslag DNPP 2011. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

2012

Lucardie, A., & Voerman, G. (2012). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 51(1), 215-220. https://doi.org/10.1111/j.2047-8852.2012.00024.x
Voerman, G. (2012). Over de toekomst van de politieke partij. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G., Voorburg, R., & Huurdeman, H. (2012). Webarchivering: een pleidooi voor een archiverend netwerk van organisaties. Archievenblad, 7, 30-33.
Voerman, G. (2012). Deelname aan de regering zal voor SP niet eenvoudig zijn. Trouw, 22.
Voerman, G. (2012). SP: via Mao, Lenin en Marx in de regering? Trouw.
Voerman, G., & Lucardie, A. (2012). Der lange Weg zu Groenlinks. Vier kleine linke Parteien und die Entstehung der niederländische Grünen 1989/90. In D. Hellema, F. Wielenga, & M. Wilp (Eds.), Radikalismus und politische Reformen; Beiträge zur Deutschen und Niederländischen Geschichte in den 1970er Jahren (pp. 81-106). Münster: Waxmann Verlag.
Voerman, G. (2012). Du maoïsme à la social-démocratie. In J. M. de Waele, & D. L. Seiler (Eds.), Les partis de la gauche anticapitaliste en Europe (pp. 108-124). Parijs: Economica.
Voerman, G. (2012). Jaarverslag 2010 DNPP. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2012). Over het voortbestaan van de politieke partij: Vragen aan de commissie-Noten. Socialisme en Democratie, 69(11/12), 53-59.
Voerman, G. (2012). Plakken! Posters: van partij en program naar persoon. De Republikein, 8.4, 26 - 36.
Lucardie, P., & Voerman, G. (2012). Populisten in de polder. Meppel: Boom.
Voerman, G., & Pijpelink, M. (2012). Spin in het politieke web. Informatie professional, 16(9), 18-21.
Voerman, G. (2012). Zonder partij? Invloed van Pim Fortuyn op het Nederlandse partijwezen. In J. Schinkelshoek, & C. Rotteveel Mansveld (Eds.), De erfenis van Fortuyn. De parlementaire en politieke nalatenschap van Pim Fortuyn (pp. 13-15). (Montesquieu-reeks; No. 1). Den Haag: Montesquieu Instituut.

2011

Lucardie, A., & Voerman, G. (2011). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 50(7-8), 1070-1076. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2011.02034.x
Voerman, G. (2011). De crisis van de volkspartijen. NRC Handelsblad.
Voerman, G., & Boogers, M. (2011). Rekrutering revisited: De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 vergeleken met 2006. Groningen/Tilburg: DNPP/TSPB.
de Jong, R., J. Kolk, H., & Voerman, G. (2011). Verkiezingen op de kaart 1848-2010: Tweede Kamerverkiezingen vanuit geografisch perspectief. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
Voerman, G. (2011). CDA ontbeert aansprekende leider en heldere koers. Trouw.
Voerman, G. (Ed.) (2011). De conjunctuur van de macht: Het Christen Democratisch Appèl, 1980-2010. Amsterdam: Boom.
Voerman, G. (2011). Inleiding (CDA). In G. Voerman (Ed.), De conjunctuur van de macht. Het Christen Democratische Appèl, 1980-2010 (pp. 9-31). Amsterdam: Boom.
Voerman, G., & van Schuur, H. (2011). De Nederlandse politieke partijen en hun leden (1945-2010). In R. Andeweg, & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie (pp. 203-220). Leiden: Leiden University Press.
Lucardie, A. P. M., & Voerman, G. (2011). Democratie binnen partijen. In R. Andeweg, & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie (pp. 185-201). Leiden: Leiden University Press.
Voerman, G., & van Schuur, H. (2011). Dutch political parties and their members. In E. van Haure (Ed.), Party membership in Europe: exploration into anthills of pary politics (pp. 77-93). Brussel: Brussels University Press.
Voerman, G. (Ed.), & de Geus, Y. (2011). Extreem aardig en radicaal loyaal: Paul Lucardie en het DNPP (1979-2011). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Lucardie, A. P. M., Voerman, G., & Wielenga, F. (2011). Extremismus in den Niederlanden. In E. Jesse, & T. Thieme (Eds.), Extremismus in den EU-Staaten (pp. 247-263). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Voerman, G. (2011). Linkspopulismus im Vergleich: Die niederländische Socialistische Partij (SP) und die deutsche Linke. In F. Wielenga, & F. Hartlieb (Eds.), Populismus in der modernen Demokratie: die Niederlande und Deutschland im Vergleich (pp. 179-204). Münster: Waxmann Verlag.
Voerman, G. (2011). Paul Lucardie: Extreem aardig en radicaal loyaal. In G. Voerman (Ed.), Extreem aardig en radicaal loyaal: Paul Lucardie en het DNPP (1979-2011) (pp. 9-31). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

2010

Lucardie, A., & Voerman, G. (2010). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 49(7-8), 1095-1101. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2010.01965.x
Lucardie, A., & Voerman, G. (2010). Inleiding. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 7-11). Amsterdam: Boom.
Lucardie, A. P. M., & Voerman, G. (Eds.) (2010). Van de straat naar de staat? GroenLinks 1990-2010. Amsterdam: Boom.
Voerman, G. (2010). CDA bevindt zich in een lastig parket. Trouw, 20 - 20.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2010). Hoe de crisis de VVD uit de put hielp: Rutte hoeft maar een paar foutjes te maken en zijn nieuwe kiezers lopen terug naar het CDA en D66. NRC Handelsblad, 7.
Voerman, G., & Boogers, M. (2010). Het eigen karakter van lokale politieke groeperingen. Res Publica, 52(2 (April-June)), 263-265.
Voerman, G., van den Braak, B., & van Balen, C. (2010). De Nederlandse eurocommissarissen. Amsterdam: Boom.
Voerman, G. (2010). Een europscepticus in Brussel? Frits Bolkestein, lid van de Europese Commissie (1999-2004). In G. Voerman, & B. Braak, van den (Eds.), De Nederlandse eurocommissarissen (pp. 261-293). Amsterdam: Boom.
Voerman, G. (2010). Winnaar van nu kan op 9 juni wel eens de verliezer zijn. NRC Handelsblad.
Voerman, G., & Boogers, M. (2010). Independent Local Political Parties in the Netherlands. Local Government Studies, 36(1 (feb.)), 75 - 90. [919039848]. https://doi.org/10.1080/03003930903435807
Voerman, G., & Hippe, J. (2010). Jarige ChristenUnie nadert het CDA. Trouw, 38-38.
Hippe, J., & Voerman, G. (2010). Inleiding. In J. Hippe, & G. Voerman (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 7-10). Amsterdam: Boom.
Voerman, G. (2010). Van de marge naar de macht: De ChristenUnie (2000-2010). In G. Voerman, & J. Hippe (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 91-132). Amsterdam: Boom.
Hippe, J., & Voerman, G. (Eds.) (2010). Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010. Amsterdam: Boom.
van Holsteyn, J., Pellikaan, H., & Voerman, G. (Eds.) (2010). Bundel partijprogramma's. Den Haag: Montesquieu Instituut.
Voerman, G. (2010). Communisten, pacifistisch-socialisten, radicalen en progressieve christenen. De voorlopers van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 227-229). Amsterdam: Boom.
Voerman, G., van den Braak, B., & Harteveld, N. (2010). De Nederlandse eurocommissaris (1958-2010). In G. Voerman, B. V. D. Braak, & C. V. Baalen (Eds.), De Nederlandse eurocommissarissen (pp. 325-338). Amsterdam: Boom.
Lucardie, A. P. M., & Voerman, G. (2010). De toekomst van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 217-226). Amsterdam: Boom.
van Schuur, H., & Voerman, G. (2010). Democracy in retreat? Decline in political party membership: the case of The Netherlands. In B. Wejnert (Ed.), Democratic Paths and Trends. Research in Political Sociology (pp. 25-51). (Research in Political Sociology; Vol. 18). Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0895-9935(2010)0000018006
Voerman, G. (2010). Dubbele nationaliteiten. De Sovjet-Unie als het politieke vaderland van de Nederlandse communisten. In M. Broersma, & J. W. Koopmans (Eds.), Identiteitspolitiek. Media en de constructie van gemeenschapsgevoel (pp. 125 - 136). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
Voerman, G. (2010). Een fusie in drie bedrijven: De moeizame totstandkoming van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1999-2010 (pp. 229-332). Amsterdam: Boom.
Voerman, G., & Boogers, M. (2010). Geen kandidaat voor de raad? Het rekruteringsvermogen van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. In A. E. Bronner (Ed.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek. Jaarboek 2010 MarktOnderzoekAssociatie Haarlem: De Vrieseborch.
Voerman, G. (2010). Jaarverslag DNPP 2008. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2010). Jaarverslag DNPP 2009. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Lucardie, A. P. M., Voerman, G., & van Zonneveld, J. K. (2010). Partijfinanciering in Europa: Een vergelijkend onderzoek naar regelingen voor overheidssubsidie en giften voor politieke partijen. Groningen/Den Haag: BZK/DNPP.
Voerman, G., & Hippe, J. (2010). Reformatorisch Staatkundig Verbond? Over de samenwerking tussen SGP, GPV en RPF (1975-2000). In J. Hippe, & G. Voerman (Eds.), Van de marge naar de macht: De Christenunie 2000-2010 (pp. 40-71). Amsterdam: Boom.
Voerman, G., & Hippe, J. (2010). Slotbeschouwing. In G. Voerman, & J. Hippe (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 217-226). Amsterdam: Boom.
Voerman, G., van den Braak, B., & van Baalen, C. (2010). Ten geleide. In De Nederlandse eurocommissarissen (pp. 7-8). Amsterdam: Boom.
Rooyen van, J., & Voerman, G. (2010). The role of European political parties to broaden the EU's legitimacy. In F. Beaufort, & P. Schie, van (Eds.), Democracy in Europe: Of the people, by the people, for the people? (pp. 99-111). Den Haag: Prof.Mr. B.M. Teldersstichting.
Voerman, G., & van Dijk, E. (2010). Van paria tot gerespecteerd parlementariër: Marcus Bakker (1923-2009). In C. van Baalen (Ed.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010. Waarheidsvinding en waarheidsbeleving (pp. 145-148). (Jaarboek Parlementaire Geschiedenis). Amsterdam: Boom.
Voerman, G. (2010). Von Maoismus zur Sozialdemokratie: über die Anpassungsfähigkeit der Sozialistischen Partei in den Niederlanden. In K. Jaeger, & B. Meyer (Eds.), Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung (pp. 93-108). Berlin: Akademie Verlag.

2009

Voerman, G. (2009). Linkspopulismus im Vergleich: Die niederländische Socialistische Partij und die deutsche Linke. In Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien: Niederländische Forschungseinrichtungen stellen sich vor (pp. 35-65). (Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien; Vol. 19). Münster: Aschendorff Buchverlag.
Voerman, G. (2009). Winst PVV kan ook de doodsteek zijn: PVV nu nog populistisch en homogeen, maar dat beeld kan binnen een jaar kantelen. NRC Handelsblad, 1.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2009). Kroniek 2007: Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2007. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 3-71). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2009). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. I-II). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2009). From federation to party? The formation of political parties in the European Union. In E. Chrysos (Ed.), 50 Years European Parliament: Experience and Perspectives (pp. 203 - 228). Hellenic Parliament Foundation.
Voerman, G. (Ed.) (2009). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Wijfjes, H. B. M., & Voerman, G. (Eds.) (2009). Mediatization of politics in history. (Groningen studies in cultural change; Vol. 35). Leuven - Paris - Walpole, MA: Peeters.
Voerman, G., & van de Walle, N. (2009). Met het oog op Europa: Affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009. Amsterdam: Uitgeverij Boom-SUN.
Voerman, G. (2009). Partijformaties op Europees niveau: van federaties naar Europartijen. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 191-221). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2009). Van Mao tot marketing: over het populisme van de SP. Socialisme en Democratie, 66(9), 26-32.

2008

Voerman, G. (2008). Waarheen gaat de VVD? Liberaal Reveil, 49(3), 146-150.
Voerman, G. (2008). "The politician strikes back": De weblogs van Nederlandse politici. Paper presented at Politicologenetmaal, Nijmegen, Netherlands.
Voerman, G. (2008). "The politician strikes back": Political blogs as a means of becoming less independent on the media. In H. Wijfjes (Ed.), Mediatization of politics in history (pp. 115-136). Leuven - Paris - Walpole, MA: Peeters.
Voerman, G. (2008). Linkspopulismus im Vergleich: Die niederländische Socialistische Partij (SP) und die deutsche Linke. Paper presented at Niederlande-Studien, Münster, Germany.
Voerman, G. (2008). Veranderde omgeving. De Banier, 87(9), 12-13.
Voerman, G., & Boogers, M. (2008). Het rekruteringsvermogen van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006: een onderzoeksverslag. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 175-194). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (Ed.) (2008). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Lucardie, A., Bredwold, M., Voerman, G., & van der Walle, N. (2008). Kroniek 2006: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2006. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 15-104). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2008). De VVD visueel: Liberale affiches in de twintigste eeuw. Meppel: Boom.
van Schie, P., & Voerman, G. (Eds.) (2008). Zestig jaar VVD. Meppel: Boom.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2008). Amateurs and Professional Activists: De Groenen and GroenLinks in the Netherlands. In E. Gene Frankland, A. Lucardie, & B. Rihoux (Eds.), Green Parties in Transition: the End of Grass-roots Democracy? (pp. 157-174). Farnham and Burlington VT: Ashgate Publishing.
Voerman, G. (2008). Communist zonder partij: Gerrit Mannoury (1867-1956). In R. van Raak, & S. van der Velden (Eds.), Socialisten: Mensen achter de idealen (pp. 61-67). Soesterberg: Uitgeverij Aspekt.
Voerman, G., de Beaufort, F., & van Schie, P. (2008). De bijdrage van de VVD aan de vormgeving van Nederland: verworvenheden, tekortkomingen en toekomst. In G. Voerman, & P. van Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 165-175). Meppel: Boom.
Voerman, G., & van Rooyen, E. (2008). Het einde van een tijdperk? De PvdA en het verlangen naar Europese partijvorming. In F. Becker, M. Hurenkamp, & M. Sie Dhian Ho (Eds.), Het ongemak over Europa: WBS jaarboek 2008 (pp. 146-164). Amsterdam: Mets & Schilt.
Voerman, G. (2008). Inleiding. In G. Voerman, & P. van der Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 9-12). Meppel: Boom.
Voerman, G. (Ed.) (2008). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2008). Jaarverslag DNPP 2006. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2008). Jaarverslag DNPP 2007. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Davis, R., Owen, D., Taras, D., Ward, S., Boas, T., McAllister, I., ... Schweitzer, E. (2008). Making a Difference: a Comparative View of the Role of the Internet in Election Politics. Lanham: Lexington Books.
Voerman, G., & Boogers, M. (2008). Netherlands: digital campaigning in the 2002 and 2003 parliamentary elections. In S. Ward, D. Owen, R. Davies, & D. Terras (Eds.), Making a difference: A Comparative View of the Role of the Internet in Election Politics (pp. 197-215). Lanham - Boulder - New York: Lexington Books.
Voerman, G. (2008). The disappearance of communism in the Netherlands. In U. Backes, & P. Moreau (Eds.), Communist and post-communist parties in Europe (pp. 15-38). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Voerman, G., & Dijk, E. (2008). Van kiesvereniging tot moderne politieke partij: de ontwikkeling van de organisatie en cultuur van de VVD. In G. Voerman, & P. van Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 93-135). Boom.
Voerman, G. (2008). Voorwoord. In M. ten Hooven, & R. de Jong (Eds.), Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980 (pp. 9-12). Meppel: Boom.
Voerman, G. (2008). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2008). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2008). Weblog and the Personalization of Politics. Paper presented at Politics: Web 2.0, London, United Kingdom.

2007

Voerman, G. (2007). De congressen van de Nederlandse politieke partijen. Spanning, 9(9), 7-9.
Voerman, G. (2007). Nog even en de SP is ook écht democratisch: groei ledental maakt hervorming nodig. NRC Next, 18.
Voerman, G. (2007). SP moet partijorganisatie aanpassen: Jan Marijnissen hoeft zich weinig zorgen te maken om zijn positie. NRC Handelsblad, 7.
Voerman, G. (2007). Persoon van de politicus gaat er meer toe doen. Trouw.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). Nog even en de SP laat de PvdA links liggen: ruk naar midden van SP bedreigt PvdA. NRC Handelsblad / Opinie, 18.
Voerman, G. (2007). Hoe Mao moeiteloos werd ingeruild voor Jezus. Trouw, 20 - 20.
Voerman, G. (2007). SP vist steeds vaker in CDA-vijver. Reformatorisch Dagblad, 20 - 20.
Voerman, G., & Lucardie, A. (2007). De sociaal-democratisering van de SP. In R. Cuperus, & F. Becker (Eds.), De verloren slag: de PvdA en de verloren verkiezingen van 2006 (pp. 139-164). Amsterdam: Mets & Schilt / Wiarda Beckmanstichting.
Voerman, G. (2007). Gerrit Mannoury: Communistisch strijder voor het vrije woord. Spanning, 9(4), 13-15.
Voerman, G., & Lucardie, A. (2007). Sociaal-democratie nu definitief verdeeld: met volwassen SP is het abonnement van de PvdA op de linkse stem verlopen. NRC Handelsblad, 9.
Lucardie, A., Marchand, A., & Voerman, G. (2007). Frictie in de fractie. In E. van der Hout, A. Lucardie, G. Voerman, & W. van der Woude (Eds.), Representatie, fractiediscipline en financiering: drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel (pp. 59 - 168). [2] Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
van der Hout, E., Lucardie, A., Marchand, A., Voerman, G., & van der Woude, W. (2007). Representatie, fractiediscipline en financiering. Drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). The List Pim Fortuyn and the Government: a love-hate relationship. In P. Poirier, & P. Delwit (Eds.), Extrême droite et pouvoir en Europe: The extreme right parties and power in Europe (pp. 247-263). Brussel: Université de Bruxelles.
Voerman, G. (2007). 'Ben je al bezig de SDAP te hervormen?'. Socialisme en Democratie, 64(9), 42-52.
Voerman, G. (2007). "Breek het recht van de sterkste": over de sp en haar toenadering tot het christendom. In G. Harinck (Ed.), Strijd om de ziel: Christendom en communisme in de twintigste eeuw (pp. 37-44). Amsterdam: Vrije Universiteit.
Voerman, G. (2007). De ontstuitbare opmars van het private in de politiek. In H. Renders, & G. Voerman (Eds.), Privé in de politieke biografie (pp. 15-23). Amsterdam: Boom / Biografie Instituut.
Boogers, M., Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). Lokale politieke groeperingen: Belangenbehartiging, protest en lokalisme. Groningen/Tilburg: Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Tilburg.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). Op weg naar de verkiezingen: partijprogramma's en de selectie van kandidaten. In K. Aarts, H. van der Kolk, & M. Rosema (Eds.), Een verdeeld electoraat. De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 (pp. 74-96). Utrecht: Het Spectrum.
Voerman, G. (2007). Politiek online: Resultaten van een online-enquête onder bezoekers van de websites van de Nederlandse politieke partijen tijdens en na de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november 2006. Groningen - Tilburg: DNPP/TSPB.
Renders, J. W., & Voerman, G. (Eds.) (2007). Privé in de politieke biografie. Amsterdam: Boom / Biografie Instituut.
Voerman, G. (2007). Proletarian competition: the Amsterdam bureau and its German counterpart 1919-1920. In Jahrbuch für historische Kommunismusforschung (pp. 201-220). Berlin: Aufbau.
Voerman, G. (2007). Ten strijde tegen de eigen geest. Socialisme en Democratie, 64(7-8), 43-51.
van Os, R. G., Hagemann, C. P. M., Jankowski, N. W., & Voerman, G. (2007). The Netherlands: party and candidate websites during the 2004 European Parliament election campaign. In R. Kluver (Ed.), The internet and national elections: a comparative study of web campaigning (pp. 43-59). (Routledge research in political communication; Vol. 2). London - New York: Routledge.

2006

Voerman, G. (2006). 'Een Unie, niet een partij': over de partijcultuur van de Christelijk-Historische Unie. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 (pp. 206 - 218). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Van Biezen, I., Katz, R. S., Mackerras, M., Fallend, F., De Winter, L., Dumont, P., ... Katz, R. S. (2006). Political data in 2005. European Journal of Political Research, 45(7-8), 1023-1301. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00653.x
Lucardie, A., & Voerman, G. (2006). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 45(7/8), 1201-1206. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00676.x
Voerman, G. (2006). Het dagboek van Gerrit Voerman. Dagblad van het Noorden.
Voerman, G. (Photographer). (2006). ‘Niets wijst erop dat kiezers personen belangrijker vinden dan partijen’. Web publication/site, Kennislink.nl. Retrieved from http://www.kennislink.nl/publicaties/niets-wijst-erop-dat-kiezers-personen-belangrijker-vinden-dan-partijen
Voerman, G. (2006). Hoe is het premier Balkenende vergaan als politieke toevalstreffer? Civis Mundi, 45(4), 154-158.
Hazan, R. Y., & Voerman, G. (2006). Electoral Systems and Candidate Selection. Acta Politica, 41(2), 146-162. https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500153
Boogers, M., & Voerman, G. (2006). Moeilijk om geschikte wethouders te vinden. Binnenlands Bestuur, 27(9), 12.
Voerman, G. (2006). De Nederlandse politiek 2000-2005. In Parlement en kiezer: - Editie 2000-2005 (83 ed., pp. 203-242). (Parlement en kiezer : jaarboekje; Vol. 83). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2006). Eccentric yet powerful: the position of the liberals in the Dutch party system. In The dividing line between success and failure: a comparison of liberalism in the Netherlands and Germany in the 19th and 20th centuries (pp. 121-143). Berlin-Münster etc.: Lit Verlag.
Voerman, G. (2006). Het einde van de linkse 'maakbaarheidspolitiek'. In R. Boxem, & B. Volkers (Eds.), Jubileumboek XIVe Lustrum GHD Ubbo Emmius 1936-2006 Groningen: GHB Ubbo Emmius.
Voerman, G. (2006). Jaarverslag DNPP 2005. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G., & Wolffram, D. J. (Eds.) (2006). Kossmann Instituut. Benaderingen van de geschiedenis van politiek. Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
Hippe, J., Kroeze, R., Lucardie, A., Voerman, G., & van der Walle, N. (2006). Kroniek 2005: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2005. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2005 (pp. 14-98). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2006). Partijcultuur in Nederland: naar nieuwe invalshoeken in de studie van de politieke partij. In G. Voerman, & D. J. Wolffram (Eds.), Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 43-49). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
Voerman, G. (Author). (2006). Politiek compendium. Web publication/site, Leiden: Parlementair Documentatie Centrum, Universiteit Leiden . Retrieved from http://www.politiekcompendium.nl/
Voerman, G., & Boogers, M. (2006). Rekrutering door politieke partijen bij gemeenteraadsverkiezingen: problemen en perspectieven. Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Tilburg.
Voerman, G., & Cunha, C. (2006). The digitalization of the West European party systems. In A-V. Anttiroiko, & M. Mälkiä (Eds.), Encyclopedia of Digital Government (Vol. I (A-D), pp. 387-400). Hershey - London - Melbourne - Singapore: Idea Group Publishing.
van Schie, P., & Voerman, G. (Eds.) (2006). The dividing line between success and failure: a comparison of liberalism in the Netherlands and Germany in the 19th and 20th centuries. (Politik: Forschung und Wissenschaft; Vol. 13). Berlin- Münster etc.: Lit Verlag.
Voerman, G. (2006). Zijn personen belangrijker dan partijen? Dagblad van het Noorden.

2005

Voerman, G. (2005). Plebiscitaire partijen? over de vernieuwing van de Nederlandse partijorganisaties. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 (pp. 217-244). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2005). Rehabilitatie van de liberale "losers"? N. a. v.: Patriek van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940. Liberaal Reveil, 46(6), 230-234.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2005). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 44(7-8), 1124-1133. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2005.00276.x
Voerman, G. (2005). Post-communism in the Netherlands: the case of the Socialistische Partij. Paper presented at Taking Stock of Communist and Post-Communist Parties in Europe, Poland.
Voerman, G. (2005). Tien jaren die faalden: wie redt de jaren zeventig? NRC Handelsblad, boekensupplement, 26.
Voerman, G. (2005). Fusie VVD/D66 komt weer een stap dichterbij: congres D66. Trouw.
Voerman, G. (2005). De stand van de geschiedschrijving van de Nederlandse politieke partijen. BMGN - Low Countries Historical Review, 120(2), 226-269. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6205
Voerman, G. (2005). De Nederlandse politieke partijen en de Europese integratie. In K. Aarts, & H. van der Kolk (Eds.), Nederlanders en Europa: het referendum over de Europese grondwet (pp. 44-63). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
Boogers, M., & Voerman, G. (2005). Digitaal informeren en personaliseren: De opkomst van de website als campagneinstrument. In K. Brants, & P. van Praag (Eds.), Politiek en media in verwarring: de verkiezingscampagnes in het lange jaar 2002 (pp. 195-217). Amsterdam: Het Spinhuis.
Voerman, G. (Ed.) (2005). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2005). Jaarverslag DNPP 2004. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Hippe, J., Kroeze, R., Lucardie, A., & Voerman, G. (2005). Kroniek 2004: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2004. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2004 (pp. 14-105). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2005). Les élections européennes aux Pays-Bas. In P. Delwit, & P. Poirier (Eds.), Parlement puissant, électeurs absents?: les élections européennes de juin 2004 (pp. 115-130). Brussel: Université de Bruxelles.
Voerman, G. (2005). Meis, Frederik (1921-1992). In Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000 (Vol. 5, pp. 337). Den Haag: Huygens ING.
Voerman, G. (2005). Politiek van levenswerk tot handwerk: de autobiografie als bron van de politieke cultuur. In H. Renders (Ed.), Het leven van een doodsbericht: necrologie & biografie (pp. 119-139). Amsterdam: De Bezige Bij.
Boogers, M., & Voerman, G. (2005). Politieke partijen en informatisering: nieuwe relaties tussen kiezers, partijleden en politici. In A. M. B. Lips, V. Bekkers, & A. Zuurmond (Eds.), ICT en openbaar bestuur: Implicaties en uitdagingen van technologische toepassingen voor de overheid (pp. 509-532). Utrecht: Lemma.
Hagemann, C. P. M., van Os, R. G., Jankowski, N. W., & Voerman, G. (2005). Professionalisering en personalisering? De sites van Nederlandse partijen en hun kandidaten bij de campagne voor de Europese verkiezingen van 2004. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2004 (pp. 173-192). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2005). Siewertsz van Reesema, William Carl (1882-1949). In Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000 (Vol. 6). Den Haag: Huygens ING.
Voerman, G. (2005). Smeenge, Harm (1852-1935). In Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000 (Vol. 4, pp. 463-465). Den Haag: Huygens ING.
Voerman, G. (2005). The formative years of the communist 'moral community' in the Netherlands 1917-1930. In K. Morgan, G. Cohen, & A. Flinn (Eds.), Agents of the revolution: new biographical approaches to the history of international communism in the age of Lenin and Stalin (pp. 221-224). Bern: Peter Lang.
Voerman, G. (2005). Tijdeman, Meinard (1854-1916). In Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000 (Vol. 4, pp. 498-500). Den Haag: Huygens ING.
Voerman, G. (2005). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

2004

Voerman, G. (2004). Jammer: moslimpartij heeft weinig kans. Trouw.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2004). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 43(7-8), 462-469. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2004.00204.x
Voerman, G. (Ed.) (2004). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2003. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Hippe, J., Lucardie, A., & Voerman, G. (2004). Kroniek 2003: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2003. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 (pp. 15-137). ( Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G., & Hippe, J. (2004). Nederlandse politieke partijen en de SGP. Zicht, 14-21.
Voerman, G. (2004). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2003 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2004). Hijzelf was de hele partij: de lange worsteling van De Groots CPN met de Moskouse kameraden. NRC Handelsblad, boekensupplement, 16.
Voerman, G. (2004). Nationale moslimpartij nog ver weg: 'georganiseerde Nederlandse islam is een illusie'. Het Parool.
Voerman, G. (2004). Weinig kans van slagen moslimpartij. Nederlands Dagblad.
Voerman, G. (2004). De SP als een linkse kameleon. NRC Handelsblad, boekensupplement, 26.
Voerman, G. (Ed.) (2004). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Hippe, J., Voerman, G., & Lucardie, A. (2004). Kroniek 2002: overzicht van partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2002. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002 (pp. 18-180). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2004). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
van Holsteyn, J., & Voerman, G. (2004). Kiezers VVD en D66 verschillen totaal. Trouw.
Voerman, G. (2004). Op de drempel van een nieuwe kiesstelsel? Staatscourant, 5.
Boogers, M., & Voerman, G. (2004). De betekenis van partijsites tijdens de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002: een onderzoeksverslag. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002 (pp. 267-280). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2004). De gevolgen van het nieuwe kiesstelsel voor de politieke partijen. In Nieuw kiesstelsel: verslag van de discussiebijeenkomst over de hoofdlijnennotitie 'Naar een sterker parlement' op 22 januari 2004 (pp. 27-37). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Constitutionele Zaken en Wetgeving, Project Nieuw Kiesstelsel.
Voerman, G. (2004). De klempositie van politieke partijen. Socialisme en Democratie, 61(3), 60-62.
Voerman, G. (2004). De politieke partij tussen staat en maatschappij: Staatsrechtconferentie 2003 Rijksuniversiteit Groningen. In J. W. M. Engels, & M. Nap (Eds.), De ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie (pp. 37-60). (Publikaties van de Staatsrechtkring - staatsrechtsconferenties; Vol. 8). Deventer: Kluwer.
Voerman, G. (2004). Een politieke kameleon: over het aanpassingsvermogen van de Socialistische Partij in Nederland. Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 38(1), 48-58.
Voerman, G. (2004). Jaarverslag DNPP 2002. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2004). Jaarverslag DNPP 2003. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G., Lucardie, A., & Marchand, A. (2004). Portaal tot het parlement: Kandidaatstelling binnen politieke partijen in acht Westerse landen. Den Haag/Groningen: BZK/DNPP.
van Holsteyn, J., Lucardie, A., & Voerman, G. (2004). VVD'66. Openbaar Bestuur, 28-31.
Voerman, G., & Boogers, M. (2004). Who Visits Political Websites and Why? Online Survey of Visitors to Political Websites During Dutch 2002 General Election Campaign. The Electronic Journal of Communication, 14(3-4).

2003

Voerman, G., & Lucardie, A. (2003). De top wil VVD66, nu de kiezers nog. Trouw.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2003). From Challenger to Government Partner without a Party: the List Pim Fortuyn. Paper presented at European Consortium for Political Research , Marburg, Germany.
Lucardie, A. P. M., Hippe, J., van Schuur, W. H., & Voerman, G. (2003). Het kader van de ChristenUnie: voorlopig verslag van een enquête onder de deelnemers aan de congressen van het Gereformeerd Politiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federatie op 27 mei 2000. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 161-183). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2003). Jaarverslag 2001 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 3-14). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (2003). Kroniek 2001: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2001. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 15-96). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2003). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G., & Hippe, J. (2003). De SGP uitsluiten is halfslachtig. Trouw.
Boogers, M., & Voerman, G. (2003). Surfing citizens and floating voters: Results of an online survey of visitors to political web sites during the Dutch 2002 General Elections. Information Polity, 8(1-2), 17-27.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2003). Wispelturige kiezer zoekt beschutting. Trouw.
Voerman, G. (2003). De teloorgang van het politieke affiche. Friesch Dagblad.
Voerman, G. (2003). Arbeitsgruppe I: Die politische Kultur der Christdemokratie in den Niederlanden und in der Bundesrepublik Deutschland: Christlich und demokratisch. Die Parteikultur des CDA. In J. L. Kleuters, & M. Ragg (Eds.), Christendemokratischen Positionen in den Niederlanden, der Bundesrepublik Deutschland und Europa (pp. 41-52). Nijmegen: Centrum voor Duitslandstudies.
Marchand, A., & Voerman, G. (2003). Catshuis, Provinciehuis en Commerciële Club en de Oost-Groninger problemen, 1969-1970. Stad & Lande. Cultuurhistorisch tijdschrift voor Groningen, 12(4), 13-17.
Voerman, G. (2003). De toetsing: partijvernieuwing in Nederland. Res Publica, 45(1), 201-213.
Boogers, M., Voerman, G., & Andersson, E. (2003). Enquête politiek en internet: resultaten van een online-enquête onder bezoekers van politieke websites tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003. Tilburg: Tilburg University.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2003). Liberal parties in the Dutch party system. Paper presented at Het Duitse en Nederlandse Liberalisme in vergelijkend perspectief, Groningen, Netherlands.
den Hollander, F., & Voerman, G. (Eds.) (2003). Symposiumbundel het web gevangen: het archiveren van de websites van de Nederlandse politieke partijen. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. https://doi.org/10.13140/2.1.1810.4643
Lucardie, A., & Voerman, G. (2003). The organisational and ideological development of Green Left. In J. Botella, & L. Ramiro (Eds.), The crisis of communism and party change: The evolution of West European communist parties and post-communist parties (pp. 155-175). Barcelona: Institut de Ciencies Poliques i Socials.
Voerman, G. (2003). Werkgroep I: De politieke cultuur van de christen-democratie in Nederland en in Duitsland: Christelijk en democratisch. De partijcultuur van het CDA. In J. L. Kleuters, & M. Ragg (Eds.), Christen-democratische posities in Nederland, Duitsland en Europa (pp. 41-52). Nijmegen: Centrum voor Duitslandstudies.

2002

Voerman, G., & Wolffram, D. (2002). De Nederlandse politiek sinds 1945: Themanummer. Spiegel historiael, 37(11-12 (Nov.-dec)).
Voerman, G. (Author), & Siepe, L. (Producer). (2002). Fre Meis: Volkscommissaris van Groningen: Multimediaproject over Fre Meis, vakbondsbestuurder en politicus (website). Web publication/site, Stichting Beeldlijn. Retrieved from http://www.fremeis.nl
Voerman, G. (Author). (2002). Fre Meis: Volkscommissaris van Groningen: Multimediaproject over Fre Meis, vakbondsbestuurder en politicus (documentaire). Digital or Visual Products, Stichting Beeldlijn. Retrieved from http://youtu.be/9JzZVVUZT0E
Voerman, G. (Author). (2002). Fre Meis: Volkscommissaris van Groningen (CD): Multimediaproject over Fre Meis, vakbondsbestuurder en politicus (CD). Web publication/site, Stichting Beeldlijn.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2002). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 41(7-8), 1037-1040. https://doi.org/10.1111/1475-6765.t01-1-00060
Lucardie, A., & Voerman, G. (2002). Van Paars naar Pim: Politieke cultuur in de jaren negentig (1994-2002). Spiegel historiael, 37(11-12), 512-518.
Voerman, G. (2002). Met mij de zondvloed: opkomst en ondergang van politicus Pim Fortuyn. NRC Handelsblad.
Voerman, G. (2002). Tijd was te kort voor de Lijst Pim Fortuyn. Trouw.
Boogers, M., Voerman, G., & Andersson, E. (2002). Enquête politiek & Internet: resultaten van een online-enquête onder bezoekers van stemcda.nl, j.p.balkenende.nl en andere politieke websites tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G., Keyzer, A., den Hollander, F., & Druiven, H. (2002). Archiving the web: political party web sites in the Netherlands. European Political Science, 2(1). https://doi.org/10.1057/eps.2002.51
Voerman, G. (2002). Communistisch cijferschrift: de Comintern en het Amsterdams Bureau, 1919-1920. Spiegel historiael, 37(9).
Daalder, H. (Author), van Rheenen, D. (Author), Gosman, J. G. (Author), & Voerman, G. (Author). (2002). Algemene bronnen. Web publication/site, Alphen aan den Rijn: Samsom. Retrieved from http://www.politiekcompendium.nl/
Daalder, H., van Rheenen, D., Gosman, J. G., & Voerman, G. (2002). Algemene bronnen en hulpmiddelen. In H. Daalder (Ed.), Compedium voor politiek en samenleving in Nederland (pp. 1-17). Alphen aan den Rijn: Samsom.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2002). Liberaal patriot of nationaal populist? Het gedachtegoed van Pim Fortuyn. Samenleving en Politiek, 9(6), 53-62.
Boogers, M., & Voerman, G. (2002). Enquête politiek & Internet: Resultaten van een online-enquête onder bezoekers vanpolitieke websites tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002. Paper presented at Politicologen-etmaal, georganiseerd door de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek, Noordwijkerhout, Netherlands.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2002). Liberaal patriot of nationaal populist? Het gedachtegoed van Pim Fortuyn. Socialisme en Democratie, 59(4), 32-42.
Voerman, G. (2002). Rode veren: De ideologische overeenkomsten en verschillen tussen PvdA en SP. Roodkoper. Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek, 7(2), 8-12.
Keyzer, A., den Hollander, F., & Voerman, G. (2002). Het archipol-project: het archiveren van websites van politieke partijen. Archievenblad, 106(1), 32-33.
Voerman, G. (2002). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Archos Magazine, 6(1-2 (jan.-feb.)), 14-15.
Voerman, G., van Delden, M., Druiven, H., den Hollander, F., & Keyzer, A. (2002). Archipol: IWI-project. Het archiveren van websites van Nederlandse politieke partijen. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2002). Christlich und demokratisch: Die Parteikultur des CDA. Paper presented at Christendemokratische Positionen in den Niederlanden, der Bundesrepublik Deutschland und Europa, Nijmegen, Netherlands.
Voerman, G., & Lucardie, A. (2002). De partij los van maatschappij? Over politieke participatie en politieke partijen. In P. van Schie (Ed.), Het democratisch tekort: interpretaties en remedies (pp. 109-128). Den Haag: Prof.Mr. B.M. Teldersstichting.
Voerman, G., & Siepe, L. (2002). Fré Meis (1921-1992): handelsreiziger in revoluties. Zutphen: Walburg Pers.
Voerman, G. (Ed.) (2002). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G., & Elzinga, D. (2002). Om de stembus: verkiezingsaffiches 1918-1998. Amsterdam: Uitgeverij L J Veen.
Voerman, G. (2002). Partijvernieuwing in Nederland. Paper presented at XII Politicologencongres 'Democratie in partijen: realiteit of illusie', Leuven, Belgium.
Voerman, G. (2002). The Moscow Meridian. The International Newsletter of Communist Studies Online, (Spring), 11-16.
Voerman, G. (2002). The Moscow Meridian. The International Newsletter of Communist Studies, 8, 4-7.
Voerman, G. (Producer), Habben Jansen, E. (Producer), & van Bruggen, A. (Producer). (2002). Verkiezingsaffiches in Nederland. Web publication/site, Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://www.verkiezingsaffiches.nl/
Habben Jansen, H. M., Rankema, H., & Voerman, G. (2002). Verkiezingsgids 2002. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek.

2001

Voerman, G. (2001). Alles voor de arbeider. NRC Handelsblad.
Voerman, G. (2001). Culturele vrienden van de Sovjet-Unie: het Genootschap Nederland-Nieuw Rusland en de Vereniging Vrienden van de Sovjet-Unie. Spiegel historiael, 36(11-12), 504-509.
Voerman, G. (Ed.) (2001). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2001). Jaarverslag 2000 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 211-220). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (2001). Kroniek 2000: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2000. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 141-210). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
te Velde, H., & Voerman, G. (2001). Ten geleide. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 3-7). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2001). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2001). De geleide interne democratie van D66. Democraat, 34(3), 14.
Voerman, G., Keyzer, A., & den Hollander, F. (2001). Digitale incunabelen: Over het belang van het archiveren van websites. Informatie professional, 5(3), 16-19.
Voerman, G. (2001). De meridiaan van Moskou: de CPN en de Communistische Internationale, 1919-1930. Groningen: s.n.
Voerman, G. (2001). Jaarverslag DNPP 2000. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G., & Lucardie, A. (2001). Liberalisme met een rode rand? De ideologie van de Democraten. In J. Veldhuizen (Ed.), D66: een blijvend appèl: 35 jaar werken aan vernieuwing (pp. 108-111). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Daalder, H., Noomen, I., Schuur, M. L., & Voerman, G. (2001). Overzichtswerken en handboeken. In Compendium voor politiek en samenleving in Nederland (pp. 1-12). Alphen aan den Rijn.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2001). Party Foundations in the Netherlands. In K-H. Nassmacher (Ed.), Foundations for democracy: approaches to comparative political finance: essays in honour of Herbert E. Alexander (pp. 321-337). Baden-Baden: Nomos.

2000

Voerman, G., Keyzer, A., & den Hollander, F. (2000). Digitale incunabelen: Over het belang van het archiveren van websites. De Nieuwste Tijd, 15, 125-131.
Voerman, G. (2000). Hordeloop in Moskou: Onderzoek in het Comintern-archief. Broerstraat 5, 5(15), 10-11.
Lucardie, P., & Voerman, G. (2000). Special Issue Political Data Yearbook 1999 - The Netherlands. European Journal of Political Research, 38(3-4), 462-469.
Lucardie, A., & Voerman, G. (2000). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 38(3-4), 462-469. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2000.tb01155.x
Voerman, G. (2000). Het najagen van wind? Over het archiveren van websites. Paper presented at Lezing Dag van het Document, Netherlands.
Voerman, G., & Lucardie, A. (Eds.) (2000). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2000). Jaarverslag 1999 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999 (pp. 3-12). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (2000). Kroniek 1999: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1999. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999 (pp. 13-92). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Ward, S., & Voerman, G. (2000). New media and new politics: green parties, intra-party democracy and the potential of the internet (an Anglo-Dutch comparison). In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999 (pp. 192-215). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (2000). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G., & Hippe, J. (2000). GPV en RPF rekenen zich met samengaan te rijk. Trouw.
Voerman, G. (2000). Ledenverlies plaatst politieke partijen voor groeiend recruteringsprobleem. Staatscourant.
Voerman, G. (Author), den Hollander, F. (Developer), Keyzer, A. (Developer), Druiven, H. (Developer), & van Delden, M. (Developer). (2000). Archief van websites van Nederlandse politieke partijen. Web publication/site, Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://www.archipol.nl/
Voerman, G. (2000). De kruistocht tegen Jörg Haider: de VVD, de Liberale Internationale en de FPÖ. Liberaal Reveil, 3, 107-114.
Voerman, G. (2000). Elektronisch folderen: de digitale campagne. In P. van Praag, & K. Brants (Eds.), Tussen beeld en inhoud: politiek en media in de verkiezingen van 1998 (pp. 193 - 213). Amsterdam: Het Spinhuis.
Voerman, G. (2000). Het schuldcomplex van een stalinist. In C. C. van Baalen (Ed.), Jaarboek parlamentaire geschiedenis 2000: (staatkundige vernieuwing; de monarchie) (pp. 176-180). (Jaarboek Parlementaire Geschiedenis). Nijmegen - Den Haag: Centrum Parlementaire Geschiedenis / SDU.
Voerman, G. (2000). Jaarverslag DNPP 1999. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Tops, P. W., Voerman, G., & Boogers, M. (2000). Political websites during the 1998 parliamentary elections in the Netherlands. In J. Hof, I. Horrocks, & P. W. Tops (Eds.), Democratic governance and new technology: technologically mediated innovations in political practice in Western Europe London: Routledge.

1999

Voerman, G. (1999). Pays-Bas: les communistes, entre nostalgie et marginalisation. Problèmes Politiques et Sociaux, no 830-831(19 novembre-10 décembre 1999), 93-98.
Hippe, J., & Voerman, G. (1999). De trein is niet meer te stoppen! RPF-signaal, 25(8), 13-15.
Lucardie, A., & Voerman, G. (1999). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 36(3-4), 456-471. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1999.tb00726.x
Hippe, J., & Voerman, G. (1999). In het isolement ligt niet langer onze kracht: samenwerkingsdiscussie GPV en RPF (deel 10). Ons burgerschap: nationaal-gereformeerd staatkundig tijdschrift, 52(9), 4-6.
Voerman, G., & Geijp, J. (1999). GroenLinks moet zijn succes nog verzekeren. Nieuwsblad van het Noorden.
Voerman, G. (Ed.) (1999). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1998. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (1999). Kroniek 1998: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1998. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1998 (pp. 14-94). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1999). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1998 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1999). Bakker-Nort, Bertha. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 1, pp. 65-66). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Bertha Rutgers-Mees: een vergeten revolutionaire uit Veendam. In D. Huizing (Ed.), Veenkoloniale Volksalmanak: Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën (Vol. 11, pp. 86-95). Veendam: Veenkoloniaal Museum.
Voerman, G. (1999). Bos, Dirk. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 1, pp. 127). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Communisme. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 1, pp. 172). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Confessionele partijen. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 1, pp. 173-174). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Cremers, Epimachus Jacobus Johannes Baptista. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 1, pp. 178). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Domela Nieuwenhuis, Ferdinand. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 1, pp. 202). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Grönneger Bond. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 1, pp. 328). Groningen: Regio- PRojekt.
Hippe, J., & Voerman, G. (1999). In het isolement ligt niet langer onze kracht: samenwerkingsdiscussie GPV en RPF (deel 10). RPF-signaal, 8.
Voerman, G. (1999). Liberalisme. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 2, pp. 512-513). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Linthort Homan, Johannes. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 2, pp. 516). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Meis, Frederik. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 2, pp. 516). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Schaper, Johan Hendrik Andries. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 3, pp. 764). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Sociaal-democratie. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 1, pp. 802-803). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Stel, Melle Gerbens. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 1, pp. 828). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Stel-Vos, Roosje. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 1, pp. 828). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G., & de Boer, B. (1999). Verkiezingen Provinciale Staten. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 3, pp. 916-918). Groningen: Regio- PRojekt.
Voerman, G. (1999). Verkiezingen Tweede Kamer. In P. Brood (Ed.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (Vol. 3, pp. 917 en 919-921). Groningen: Regio- PRojekt.
Lucardie, A., van Schuur, W., & Voerman, G. (1999). Verloren illusie, geslaagde fusie? GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief. (Politiek Bestuurlijke Studiën ; Vol. 22). Leiden: DSWO Press.

1998

Lucardie, P., & Voerman, G. (1998). Special issue: Political Data Yearbook, 1998 (1 January 1997-1 January 1998) - The Netherlands. European Journal of Political Research, 34(3-4), 471-473.
Lucardie, A., & Voerman, G. (1998). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 34(3-4), 471-473. https://doi.org/10.1111/1475-6765.00060
Ramakers, J., Voerman, G., & Zwart, R. (Eds.) (1998). Illusies van Den Uyl? In J. Ramakers, G. Voerman, & R. Zwart (Eds.), Illusies van Den Uyl?: De spreiding van kennis, macht en inkomen (pp. 1-7). Amsterdam: Het Spinhuis.
Ramakers, J., Voerman, G., & Zwart, R. (Eds.) (1998). Illusies van Den Uyl? De spreiding van kennis, macht en inkomen. Amsterdam: Het Spinhuis.
Voerman, G. (1998). Distributing electronic folders: the digital electoral campaign of 1998 in the Netherlands. 1-17. Paper presented at Horizon 1999: Conference on Communication, Utrecht, Netherlands.
Voerman, G., & De Graaf, J. D. (1998). De websites van de Nederlandse politieke partijen, 1994-1998. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997 (pp. 238-269). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1998). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1998). Vijftig jaar GPV: van exclusie naar fusie? Nederlands Dagblad.
Voerman, G. (Ed.) (1998). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (1998). Kroniek 1997: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1997. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997 (pp. 13-90). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1998). PvdA in Groningen krijgt burgemeesterbonus. Nieuwsblad van het Noorden.
Lucardie, A., & Voerman, G. (1998). Wat willen de politieke partijen met Groningen? Nieuwsblad van het Noorden.
Lucardie, A., & Voerman, G. (1998). Amateurs and professional activists: green party organisation in the Netherlands. Paper presented at Joint sessions of Workshop of Consortium for political research, Warwick, United Kingdom.
Voerman, G. (1998). Snelle groei SP heeft risico's. De Volkskrant.
Voerman, G. (1998). Bij een feestrede van F. Bolkestein: over hybris en historie. Socialisme en Democratie, 55(4), 176-179.
Voerman, G. (1998). Das Gespenst des Kommunismus: eine verblassende Erscheinung. Gegenwart und Vergan­genheit des Kommunismus in den Niederlanden. In P. Moreau, M. Lazar, & G. Hirscher (Eds.), Der Kommunismus in Westeuropa (pp. 498-523). Landsberg am Lech: Olzog.
Voerman, G. (1998). Die Unterordnung der KPH unter Moskau 1929/30. In H. Weber (Ed.), Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung (pp. 36-50). Berlijn: Akademie Verlag.
Voerman, G. (1998). Dutch political parties on the Internet. ECPR News, 10(1 (autumn)), 8-9.
Voerman, G. (1998). From Lenin's comrades in arms to 'Dutch donkeys': the Communist Party in the Netherlands and the Comintern in the 1920's . In T. Rees, & A. Thorpe (Eds.), International communism and the Communist International 1919-1943 (pp. 127-142). Manchester.
Voerman, G. (1998). From Van Hogendorp and Thorbecke to Bolkestein and Van Mierlo. Dutch political liberalism and its historiography. In H. G. Fleck, J. Frölich, & B. C. Padtberg (Eds.), Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung (pp. 195 - 246). Baden-Baden: Nomos.
Voerman, G. (1998). Inleiding. In I. Lipschits (Ed.), Verkiezingsprogramma's 1998 : verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 6 mei 1998: bijeengebr. door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ; en van een reg. voorz. door I. Lipschits (pp. x-xii). Groningen: DNPP / SDU.
Voerman, G. (1998). Mannoury, Gerrit. In P. J. Meertens (Ed.), Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (Vol. VII, pp. 137-141). Amsterdam: IISG.
Tops, P. W., Voerman, G., & Boogers, M. (1998). Politieke websites rond de parlementsverkiezingen van 1998.
Voerman, G. (1998). PvdA in Groningen krijgt burgemeestersbonus. Nieuwsblad van het Noorden.
Voerman, G. (1998). Socialistische Partij. In E. M. Habben Jansen, & H. Ramkema (Eds.), Verkiezingsgids 1998 (pp. 77 - 79). Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek.
Stolwijk, L., & Voerman, G. (1998). Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In E. M. Habben Jansen, & H. Ramkema (Eds.), Verkiezingsgids 1998 (pp. 46-49). Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek.

1997

Lucardie, A., & Voerman, G. (1997). Politieke kroniek 1997. Staatscourant.
Lucardie, A., & Voerman, G. (1997). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 32(3-4), 447-449. https://doi.org/10.1111/1475-6765.00363
Voerman, G. (1997). Fusie rood en groen ligt niet in het verschiet. De Volkskrant.
Hippe, J., & Voerman, G. (1997). GPV en RPF kunnen best fusie aangaan. Trouw.
Voerman, G. (1997). Bolsjewieken, Tribunisten en het Amsterdams Bureau van de Komintern (1919-1920). In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1996 (pp. 129-155). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (Ed.) (1997). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1996. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1997). Jaarverslag 1996 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1996 (pp. 3-12). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Hippe, J., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (1997). Kroniek 1996: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1996. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1996 (pp. 13-86). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1997). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1996 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (Author). (1997). Archive Dutch Political Parties: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), (1955) 1968-1996. Web publication/site, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/collecties/archieven/vvd
Voerman, G. (1997). Cleio en de liberalen: over de geschiedschrijving van het Nederlandse liberalisme. Liberaal Reveil, 38(6), 266-272.
Schrevel, M., & Voerman, G. (Eds.) (1997). De communistische erfenis: bibliografie en bronnen betreffende de CPN. Amsterdam - Groningen: Stichting Beheer IISG / DNPP.
Voerman, G., & Wormer, J. (1997). De CPN in cijfers, 1909-1991. In M. Schrevel, & G. Voerman (Eds.), De communistische erfenis: bibliografie en bronnen betreffende de CPN (pp. 161-170). Amsterdam - Groningen: Stichting Beheer IISG / DNPP.
Schrevel, M., & Voerman, G. (1997). Geschiedschrijving over het Nederlandse communisme: een aanvullende bibliografie, 1986-1996. In M. Schrevel, & G. Voerman (Eds.), De communistische erfenis: bibliografie en bronnen betreffende de CPN (pp. 139-160 ). Amsterdam - Groningen: Stichting Beheer IISG / DNPP.
Lucardie, A. P. M., Voerman, G., & van Schuur, W. (1997). Groen in gradaties: een vergelijking tussen de leden van GroenLinks en De Groenen. In M. de Geus (Ed.), Varianten van groen: theorie en praktijk (pp. 25-45). Amsterdam: Stichting Ir. Marten Bierman.
Schrevel, M., & Voerman, G. (1997). Inleiding. In M. Schrevel, & G. Voerman (Eds.), De communistische erfenis: bibliografie en bronnen betreffende de CPN (pp. 7-9). Amsterdam - Groningen: Stichting Beheer IISG / DNPP.
Voerman, G. (1997). Organisatiestructuur van de Komintern. In M. Schrevel, & G. Voerman (Eds.), De communistische erfenis: bibliografie en bronnen betreffende de CPN (pp. 15 - 38). Amsterdam - Groningen: Stichting Beheer IISG / DNPP.
Voerman, G., & Kaajan, H. J. P. G. (1997). Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers (1889) 1946-1976 (1996). Den Haag: Algemeen Rijksarchief.
Voerman, G. (1997). The National Archives of Dutch Political Parties. In G. Buchstab (Ed.), Das Gedächtnis der Parteien: Parteiarchive in Europa. Tagung der Sektion der Archive und Archivare der Parlamente und Politischen Parteien im Internationalen Archivrat. Prag, 18 – 20 November 1994. (pp. 44-50). Sankt Augustin: Academia Verlag.
Voerman, G. (1997). The relationship between the Dutch and the Russian communist parties, 1909-1991. In C. Horstmeijer (Ed.), About Peter the Great: Three Centuries of Dutch-Russian Relations (pp. 58-64). Groningen.
Voerman, G. (1997). The relationship between the Dutch and the Russian communists, 1909-1991. In C. Horstmeier (Ed.), Around Peter the Great: three centuries of Russian-Dutch relations (pp. 58 - 64). (Baltic studies; Vol. 4). Groningen: Instituut voor Noord- en Oosteuropese Studies.
Voerman, G. (1997). Voorwoord. In Televisieuitzendingen in het kader van de zendtijd voor politieke partijen (pp. I-II). Amsterdam.

1996

Lucardie, A., & Voerman, G. (1996). Politiek beheerst door paarse compromissen. Staatscourant.
Lucardie, A., & Voerman, G. (1996). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 30(3-4), 415-419. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1996.tb00696.x
Voerman, G. (1996). Bartha Rutgers-Mees: een vergeten revolutionaire uit Veendam. Nieuwsblad van het Noorden, 49.
Voerman, G. (1996). Some observations on the relation between the CPN and the Soviet Union. Paper presented at Around Peter the Great, Groningen, Netherlands.
Voerman, G. (1996). Kroniek van een aangekondigde vernietiging: Over de toekomst van de archieven van de BVD. De Nieuwste Tijd, (6), 23-30.
Voerman, G. (1996). De ledentallen van politieke partijen, 1945-1995. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1995 (pp. 192-206). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (Ed.) (1996). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1995. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1996). Jaarverslag 1995 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1995 (pp. 3-13). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Hippe, J., Lucardie, A., & Voerman, G. (1996). Kroniek 1995: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1995. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1995 (pp. 14-91). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1996). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1995 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1996). De Groenen. In E. M. Habbe Jansen, L. Stolwijk, & G. Voerman (Eds.), Gids politieke partijen (pp. 59-62). Amsterdam-Groningen: Instituut voor Publiek en Politiek / DNPP.
Habben Jansen, E. M., Stolwijk, L., & Voerman, G. (1996). Gids politieke partijen. Amsterdam - Groningen: Instituut voor Publiek en Politiek / DNPP.
Voerman, G. (1996). Le paradis perdu: Les adhérents des partis sociaux-démocrates d'Europe occidentale, 1945-1995. In M. Lazar (Ed.), La Gauche en Europe depuis 1945: Invariants et mutations du socialisme européen (pp. 561-578). Paris: PUF.
Voerman, G. (1996). Le tryptique de la social-démocratie aux Pays-Bas. In M. Lazar (Ed.), La Gauche en Europe depuis 1945: Invariants et mutations du socialisme européen (pp. 197-214). Paris: PUF.
Voerman, G. (1996). Politieke partijen in Nederland: een inleiding. In E. M. Habbe Jansen, L. Stolwijk, & G. Voerman (Eds.), Gids politieke partijen (pp. 11-25). Amsterdam-Groningen: Instituut voor Publiek en Politiek / DNPP.
Voerman, G. (1996). Provinciale politieke partijen. In E. M. Habbe Jansen, L. Stolwijk, & G. Voerman (Eds.), Gids politieke partijen (pp. 147-149). Amsterdam-Groningen: Instituut voor Publiek en Politiek / DNPP.
Voerman, G. (1996). Socialistische partij (SP). In E. M. Habbe Jansen, L. Stolwijk, & G. Voerman (Eds.), Gids politieke partijen (pp. 113-117). Amsterdam-Groningen: Instituut voor Publiek en Politiek / DNPP.
Voerman, G. (1996). The Dutch and the Soviet Union during the Second World War. In Izoetsjenije istorii vtoroj mirovoj vojny v Rossii i Niderlandach (pp. 13-20). Moermask.
Stolwijk, L., & Voerman, G. (1996). Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). In E. M. Habbe Jansen, L. Stolwijk, & G. Voerman (Eds.), Gids politieke partijen (pp. 135-139). Amsterdam-Groningen: Instituut voor Publiek en Politiek / DNPP.

1995

Voerman, G., & Lucardie, A. (1995). Meer aandacht dan gewoonlijk voor buitenlands beleid: kroniek van de Nederlandse politiek 1995. Staatscourant.
Voerman, G. (1995). Henriette Roland Holst en haar breuk met de Komintern, 1924-1925. Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, 40, 103-113.
Lucardie, P., & Voerman, G. (1995). Special issue: Political Data Yearbook, 1995 (1 January 1994-1 January 1995) - The Netherlands. European Journal of Political Research, 28(3-4), 427-436.
Lucardie, A., & Voerman, G. (1995). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 28(3-4), 427-436. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1995.tb00509.x
Voerman, G. (1995). Some observations on the relationship between the CPN and the Societ Union, 1917-1989. Paper presented at International Scientific Conference 'Russia and Holland - 300 years cooperation', Moscow, Russian Federation.
Voerman, G. (1995). BVD-archief is anderhalve kilometer unieke historie. De Volkskrant.
Voerman, G. (1995). A feared friend: The Dutch and the Soviet Union during the Second World War. Paper presented at Conference on the 50th anniversary of the end of the Second World War, Murmansk, Russian Federation.
Voerman, G. (1995). De Groot aan het bewind: de CPN en de Komintern, 1935-1938. Politiek en cultuur, 55(1), 125-131.
Voerman, G. (Ed.) (1995). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1995). Jaarverslag 1994 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994 (pp. 3-13). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Hippe, J., Lucardie, A., & Voerman, G. (1995). Kroniek 1994: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1994. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994 (pp. 14-91). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1995). Toespraak bij de overdracht van het CPN-archief aan het IISG, 19 november 1994. Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, (37), 45-50.
Voerman, G. (1995). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1995). Het Groninger liberalisme. Liberaal Vizier, 21(2), 8-10.
Hippe, J., & Voerman, G. (1995). Reformatorische partijfusie. Amendement : politiek opinieblad voor christenen, 3(1), 17-19.
Voerman, G. (1995). Baltus Hendrik Pekelharing. In Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (Vol. VI, pp. 167-171). Amsterdam: IISG.
Voerman, G., & van Schuur, H. (1995). David en Goliath ? Over de SP en de PvdA. Socialisme en Democratie, 52(2), 86-92.
Voerman, G. (1995). De coming men van de CPN: Goulooze, De Groot en de Komintern (1929-1930). In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994 (pp. 237-261). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Voerman, G. (1995). De tweede jeugd van het liberalisme: VVD en D66, 1967-1994. In Het Liberalisme in Groningen (pp. 73 - 100). Groningen: Liberaal Archief Groningen, Mr H.S. Siebers en ir A. Voet Sichting.
Voerman, G. (1995). De vrijzinnige partijen tijdens het Interbellum. In Het Liberalisme in Groningen (pp. 27-50). Groningen: Liberaal Archief Groningen, Mr H.S. Siebers en ir A. Voet Sichting.
Voerman, G. (1995). From Lenin's comrades in arms to 'Dutch donkeys': The CPN and the Comintern in the 1920's. Paper presented at 3rd Medlicott Symposium on the Communist International, Exeter, United Kingdom.
Lucardie, A. P. M., van der Knoop, J., Schuur, W. V., & Voerman, G. (1995). Greening the reds or reddening the greens? the case of the Green Left in the Netherlands. In W. Rüdig (Ed.), Green Politics Three (pp. 90-111). Edinburgh: Edinburgh University Press.
Voerman, G. (Ed.) (1995). Het Liberalisme in Groningen. Groningen: Liberaal Archief Groningen, Mr H.S. Siebers en ir A. Voet Sichting.
Voerman, G. (1995). Om de vrijzinnig-democratische erfenis: de verhouding tussen liberalen en socialisten in de jaren 1945-1952. In P. van Schie (Ed.), Tussen polarisatie en paars: De 100-jarige verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland (pp. 83-95). Kampen.
Voerman, G. (1995). Politieke pubers? de geschiedenis van de VDJO en de JOVD. Liberaal Reveil, 36(2), 82-84.
Voerman, G. (1995). Slot. In Het Liberalisme in Groningen (pp. 101-102). Groningen: Liberaal Archief Groningen, Mr H.S. Siebers en ir A. Voet Sichting.
Voerman, G. (1995). The Netherlands: losing colours, turning green. In D. Richardson, & C. Rootes (Eds.), The green challenge: the development of green parties in Europe (pp. 109-127). London - New York: Routledge.
Voerman, G. (1995). Verkiezingsuitslagen (1919-1994). In Het Liberalisme in Groningen (pp. 103-104). Groningen: Liberaal Archief Groningen, Mr H.S. Siebers en ir A. Voet Sichting.

1994

Lucardie, A., & Voerman, G. (1994). Kroniek van de Nederlandse politiek: Tweede-Kamerverkiezingen zorgden voor electorale aardverschuiving. Staatscourant.
Lucardie, A., & Voerman, G. (1994). Political data in 1993 - The Netherlands. European Journal of Political Research, 26(3-4), 369-373.
Lucardie, A., & Voerman, G. (1994). The Netherlands. European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 26(3-4), 369-373. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1994.tb00460.x
Voerman, G. (1994). De CPN en de vleespotten van Moskou. De Volkskrant.
Last modified:26 March 2020 12.55 p.m.
printView this page in: Nederlands