Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events PhD ceremonies

Determinants of adverse health outcomes in late-life depression

the role of vitamine D and frailty
PhD ceremony:Ms K.S. (Karen) van den Berg
When:December 01, 2021
Start:12:45
Supervisor:prof. dr. R.C. (Richard) Oude Voshaar
Co-supervisors:dr. R.M. Marijnissen, dr. J.M. Hegeman
Where:Academy building RUG
Faculty:Medical Sciences / UMCG
Determinants of adverse health outcomes in late-life depression

Karen van den Berg: Effect van vitamine D op depressie en lichamelijke kwetsbaarheid bij ouderen

 

Ouderen met een depressie hebben vaak een verlaagd vitamine D-gehalte en een zwakkere lichamelijke gezondheid dan niet-depressieve ouderen. Hoe deze factoren met elkaar samenhangen is echter niet helemaal duidelijk. Daarom onderzocht Van den Berg in dit proefschrift op welke manier ouderdomsdepressie, vitamine D-gehalte, lichamelijke kwetsbaarheid en overlijden aan elkaar gelinkt zijn.

 

Voor haar onderzoek gebruikte Van den Berg data van de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen, waarbij een groep ouderen voor langere tijd werd gevolgd. Ouderen met een depressie hadden een grotere kans te overlijden. Dit had vooral te maken met een ongezonde leefstijl en medicatiegebruik, en hing niet samen met bepaalde kenmerken van de depressie. Daarnaast was er geen verband tussen het verloop van de depressie en het vitamine D-gehalte. Wel hing een lager vitamine D-gehalte samen met een grotere kans op het ontwikkelen van lichamelijke kwetsbaarheid en overlijden.

 

Bij de controle na twee jaar vond Van den Berg dat het vitamine D-gehalte gemiddeld gedaald was bij de ouderen, en de lichamelijke kwetsbaarheid verergerd was. Het gedaalde vitamine D-gehalte had geen link met het beloop van de depressie. Het zou dus kunnen dat vitamine D een gunstig effect heeft op bijkomende lichamelijke problemen bij depressieve ouderen, maar dit moet nog verder onderzocht worden. Omdat een vitamine D-tekort vaak voorkomt bij ouderen met een depressie, raadt Van den Berg artsen toch aan om depressieve ouderen vitamine D-supplementen voor te schrijven.

 

Curriculum Vitae

Karen van den Berg (1982) studeerde Geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze deed haar promotieonderzoek bij het SHARE instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarnaast is ze sinds 2016 werkzaam als psychiater bij het St. Antonius ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. De titel van haar proefschrift luidt: “Determinants of adverse health outcomes in late-life depression: the role of vitamin D and frailty.”