Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events PhD ceremonies

Landschapsplan Nederland

Hermeneutische interpretatie van de landschapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie die zijn ontworpen in het kader van ruilverkavelingen in Nederland in de periode van 1946 tot 1976.
PhD ceremony:Mr H.J.J.C.M. (Henk) van Blerck
When:May 19, 2022
Start:16:15
Supervisor:prof. dr. ir. M. (Theo) Spek
Co-supervisor:dr. M. van Buuren
Where:Academy building RUG
Faculty:Arts

Overal kom je in het Nederlandse landschap bomen en struiken tegen. Weinig mensen beseffen dat die samen deel zijn van ons grootste kunstwerk. Die beplantingspatronen in het historisch sterk gelaagde Nederlandse landschap vormen één groot cultureel artefact. Het werd ontworpen en aangelegd in de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Voor ongeveer zeventig procent van Nederland is namelijk tussen 1946 en 1976 in het kader van honderden ruilverkavelingen een ‘landschapsplan’ ontworpen door landschapsarchitecten van het Staatsbosbeheer.

Toen de bomen van die landschapsplannen geplant werden waren ze klein en onopvallend, maar nu bepalen ze het beeld en het aanzien van het Nederlandse landschap. Het leverde een samengesteld kunstwerk op dat uniek is in de mondiale geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur. Dit promotieonderzoek brengt het ontstaan, de samenhang en de verscheidenheid van dit unieke culturele artefact in beeld.

Dit 'Landschapsplan Nederland' biedt inspiratie voor het bewust vormgeven aan ons hedendaagse dynamische landschap. Zorgen wij voor een vernieuwde synthese tussen de alomvattende natuur en creatief menselijk ingrijpen? Inspireert Landschapsplan Nederland ons om ook nu bewust vorm te geven aan de schoonheid van het land?