Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise Vinci

Faculty of Economics and Business
Header image Expertisecentrum Vinci

Noordelijk mkb zoekt verbinding in tijden van social distancing

Datum:11 september 2020
Webinar Noord-Nederlandse Innovatiemonitor
Webinar Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

Het Noord-Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) is meer bezig met maatschappelijke vraagstukken. Daarbij vraagt de coronacrisis veel van het aanpassingsvermogen van ondernemend Noord-Nederland maar toont zij ook de waarde van samenwerken. Dat blijkt uit cijfers van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2020 van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Maatschappelijke oriëntatie sterk in opmars

Een van de thema’s die dit jaar centraal staan bij de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is maatschappelijke oriëntatie. Ondernemers waren voorheen kritisch over deze insteek. Een bekende gedachte was vaak: ‘duurzaam begint niet voor niets met duur’. Dit idee boet nu aan populariteit in en ondernemers lijken steeds meer het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen in te zien.

De monitor laat zien dat ondernemers in de afgelopen jaren steeds sterker inspelen op maatschappelijke uitdagingen, met name op het gebied van duurzame energie. Bijna 60% van de ondervraagde ondernemers is bezig met innovaties die bijdragen aan zekere, schone en efficiënte energie. Dit geeft aan dat ook noordelijke ondernemers de nationale trend volgen en steeds meer verantwoord ondernemen.

Uitdagende tijdens als gevolg van de coronacrisis

De vragenlijst voor de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is kort voordat de coronacrisis Nederland bereikte verstuurd. Als aanvulling op de jaarlijkse monitor is er daarom in (juni) dit jaar een tweede vragenlijst verspreid waarin de gevolgen van de coronamaatregelen voor ondernemers centraal staan. De coronacrisis en de daarbij horende overheidsmaatregelen hebben gezorgd voor uitdagende tijden voor mkb’ers. Goed reageren op snel veranderende situaties met onzekere uitkomsten is ingewikkeld en vraagt veel van het aanpassingsvermogen van ondernemers. De meeste mkb ondernemers kenden een flinke omzetdaling. Desondanks blijkt dat de meerderheid op bestaande voet door is gegaan zonder (noodgedwongen) het verdienmodel aan te passen. Opmerkelijk is dat vooral oudere bedrijven wel bereid zijn om hun verdienmodel aan te passen aan de situatie.

Samen staan we sterker

De afgelopen maanden hebben ondernemers ook gezocht naar verbinding om het hoofd boven water te houden. Meer dan een kwart van de mkb’ers is nieuwe samenwerkingen aangegaan naar aanleiding van de crisis. De coronacrisis verbindt het noordelijke mkb met elkaar. Het zorgt voor een herwaardering van wat belangrijk is en voor oog hebben voor elkaar via een versterkte maatschappelijke oriëntatie. Hierbij ervaren ondernemers wel steeds meer moeite bij het vinden van geschikte partners. En daar ligt een mooie taak voor regionale spelers om ondernemers te helpen om de verbinding te leggen met partners in tijden van ‘social distancing’.

Het complete innovatiemonitorrapport 2020 is nu beschikbaar en de webinar is ook terug te zien.

Zie ook de berichtgeving in de noordelijke media:

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor
De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is een initiatief van het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Sinds 2015 worden jaarlijks zo’n 8.000 Noord-Nederlandse mkb’ers met een vragenlijst benaderd. De resultaten geven inzichten in hun innovatie-activiteiten, investeringen en prestaties. Naast de RUG en het SNN zijn ook MKB Noord, VNO-NCW Noord, TCNN, NOM, PNO Consultants, de Water Alliance, het Octrooicentrum Nederland, Koninklijke Metaalunie, Samenwerking Noord en Impact Noord als strategische partners bij dit initiatief betrokken. De resultaten van de jaarlijkse enquête worden dit jaar via een webinar op 10 september om 15.30 uur gepresenteerd. Het SNN voert verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het mkb uit. Het Vinci Expertise Center van de Rijksuniversiteit Groningen maakt wetenschappelijke kennis toegankelijk voor de praktijk en levert vanuit de praktijk een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.