Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise Vinci

Faculty of Economics and Business
Header image Expertisecentrum Vinci

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

Datum:18 maart 2019
Noord-Nederlandse Innovatiemonitor
Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum VinCi van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Deze samenwerking is in 2016 gestart. De beoogde doelstelling van de Innovatiemonitor is om jaarlijks de innovatie activiteiten, investeringen en prestaties van mkb-bedrijven uit Noord-Nederland in kaart te brengen en te analyseren.

De Innovatiemonitor kent een hoofdrapport dat jaarlijks wordt gepubliceerd. In het hoofdrapport worden de ontwikkelingen van de belangrijkste indicatoren gepresenteerd. Daarnaast worden er jaarlijks voor een aantal specifieke thema’s deelonderzoeken uitgevoerd. Op deze pagina van het SNN kunt u zowel het jaarlijkse hoofdrapport als de verschillende deelrapporten vinden.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Innovatiemonitor kunt u contact opnemen met dr. Thijs Broekhuizen, professor Innovatiemanagement & Strategie aan de RUG: (t.l.j.broekhuizen rug.nl, 0503633777).

Eerdere rapporten van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor vindt u hier >>