Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise Vinci

Faculty of Economics and Business
Centre of Expertise Vinci | Innovation
Header image Expertisecentrum Vinci

Blog: Samenwerken, samen winnen?

Datum:29 juni 2017
Samenwerken, samen winnen?
Samenwerken, samen winnen?

Vinci-onderzoeker Hille Bruns

Teamwerk is tegenwoordig een belangrijk gegeven in bedrijven. Iedereen werkt wel eens in een team – of zelfs in meerdere teams tegelijk. Mensen werken steeds meer samen, een trend die zich sinds de jaren 1960 doorzet. Teamwerk maakt de mensen productiever, is de onderliggende idee. Maar is dat ook echt zo?

 Laten we even stilstaan bij hoe teamwerk precies eruit ziet. Een eenvoudig voorbeeld is het bewegen van een zwaar iets, laten we zeggen een rots. Meerdere mensen kunnen samen die rots bewegen, terwijl een enkele persoon dat niet alleen kan. Deze mensen doen dan allemaal hetzelfde – die rots duwen – en op hetzelfde moment.

 Waar teams echter veel vaker voor worden ingezet, zijn taken die uiteenlopende kennis en vaardigheden vergen. Een voorbeeld hiervan is kankeronderzoek. Hier werken computerwetenschappers samen met moleculair biologen om de ontwikkeling van kanker in kaart te brengen. Ook deze taak kan een persoon alleen niet verrichten, maar samen met andere experts lukt dat wel. Iedereen heeft dan een aparte inbreng, gebaseerd op zijn specialiteit.

 Dit laatste maakt echter dat de teamleden niet meer op hetzelfde moment met de taak bezig zijn. Vaak hebben specialisten namelijk een aparte werkomgeving en gespecialiseerde technologie nodig voor hun werk. En op het moment dat ze klaar zijn met hun inbreng, hebben zij tijd voor een andere taak. Daarom zijn specialisten niet in slechts een, maar in meerdere teams bezig. Dus ze werken aan meerdere taken, waaraan ze afwisselend tijd besteden. Specialisten schakelen dus tussen teams heen en weer. Dit creëert coördinatiekosten, namelijk de moeite, tijd, en fouten die een gevolg zijn van het tussen taken switchen en het werk met elkaar af te stemmen.

 Voor een bedrijf betekent dit dat werkprocessen steeds meer in elkaar haken, wat afhankelijkheden creëert – als een team vertraging oploopt, vertaalt deze vertraging zich door naar andere teams. Teamleden hebben ook meer moeite om elkaar te begrijpen, want iedereen kijkt immers op een andere manier naar de taak. Hierdoor vergt teamwerk regelmatig behoorlijke afstemming onder de teamleden, en deze afstemming verloopt niet altijd even soepel.

 De voordelen van specialisatie liggen voor de hand – het vlot kunnen verzorgen van een gerichte activiteit met een hoge kwaliteit, het gerichter en efficiënter oplossen van problemen en innoveren door het samenbrengen van meer uiteenlopende specialistische kennis en vaardigheden. Maar de neveneffecten van specialisatie zijn vaak niet helder. Alleen het samenbrengen van meerdere specialisten maakt nog niet dat een team ook succesvol kan opereren. Een winnend team heeft een proces nodig waarvan de dynamiek past bij de aard van hun taak. En het moet een communicatiecultuur ontwikkelen, die meerdere visies toelaat en op een vruchtbare manier bundelt.

Wilt u meer weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de auteur van deze blog: Hille Bruns, h.c.bruns rug.nl