Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise Vinci

Faculty of Economics and Business
Centre of Expertise Vinci | Innovation
Header image Expertisecentrum Vinci

Assen in 2030?

Datum:14 juni 2018
Assen in 2030?
Assen in 2030?

Om te helpen met de ontwikkeling van een innovatieve visie voor de stad in 2030 heeft Vinci-directeur Eelko Huizingh op 6 juni 2018 een workshop voor de Gemeente Assen gegeven. Deelnemers aan de sessie waren een twintigtal medewerkers van de Gemeente Assen die in meerdere of mindere mate direct betrokken zijn bij de visievorming. In een inspirerende setting werd hard gewerkt aan diverse scenario's die mogelijke ontwikkelingspaden voor de gemeente weergeven.