Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise Vinci

Faculty of Economics and Business
Centre of Expertise Vinci | Innovation
Header image Expertisecentrum Vinci

Onderzoek: innovatie is terug in Nederland

Datum:04 september 2017

Multinationals als AkzoNobel, Unilever, DSM en ASML steken meer geld in onderzoek en ontwikkeling in Nederland. Daarin zoeken zij heel nadrukkelijk de samenwerking met het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en start-ups, schrijft het AD. Hoogleraar Dries Faems wijst in het artikel op de slimme samenwerking tussen grote en kleine bedrijven, start-ups en wetenschappers.

Faems: ,,Om te kunnen innoveren, moet je samenwerken. En innovatie is van wezenlijk belang voor de concurrentiepositie en economische groei van Nederland. Daarmee kunnen we maatschappelijke problemen oplossen, nieuwe markten aanboren en welvaart creëren.”

Er is volgens hem nog een reden waarom multinationals nu vaker Nederland verkiezen boven de BRIC-landen: het aantrekkelijke fiscale klimaat. ,,Fiscale maatregelen zoals de innovatiebox maken het voor multinationals erg aantrekkelijk om hier meer te investeren.”