Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise Vinci

Faculty of Economics and Business
Centre of Expertise Vinci | Innovation
Header image Expertisecentrum Vinci

Overheid en innovatie: Motor of Rem?

Datum:02 november 2016

Stimuleren overheden innovatie of vormen zij een rem op de noodzakelijke vernieuwing?

Bedrijven en ondernemers hebben de sleutel tot innovatie, maar overheden proberen te stimuleren, te faciliteren en ze sturen bij als innovaties tot ongewenste ontwikkelingen leiden. Hoe kunnen overheden meewerken aan een werkend innovatiesysteem met voldoende kansen voor iedereen?

Overheid en innovatie: Motor of Rem?
Wanneer: 10 november van 16:00 – 18:00
Waar: Groninger Forum, Zaal 2, Hereplein 73 Groningen
https://letsgro.nl/program/overheden-en-innovatie

Aanmelden via een mail aan Jeannet Brondsema (j.t.brondsema@rug.nl)

In deze themabijeenkomst wordt door twee spraakmakende wetenschappers ingegaan op de rol vanoverheden in innovatie. De Groningse burgemeester Den Oudsten zal reflecteren op de conclusies.

Programma:

16:00 Opening en welkom door Prof. Bart Los (Rijkuniversiteit Groningen)

16:05 Lezing door Prof. Koen Frenken | Wat is nu eigenlijk deeleconomie?

16:35 Lezing door Prof. Dries Faems | Innovatiekracht Noord-Nederlands MKB

17:05 Reflectie / reactie Peter Den Oudsten, burgemeester Gemeente Groningen

17:20 Discussie

17:50 Conclusies en sluiting

18:00 Einde

Prof. Koen Frenken (Universiteit van Utrecht) verkent de deeleconomie, de vraag wat dat nou eigenlijk is en of het wel wat nieuws is. Aan de hand van voorbeelden als Uber, Airbnb en BlaBlaCar beschrijft hij dat er belangrijke voordelen zijn verbonden aan de deeleconomie zoals economische efficiëntie, sociale cohesie en milieuvoordelen. Maar er kleven ook belangrijke nadelen aan. Hij betoogt dat om volop van de deeleconomie gebruik te kunnen maken aanpassingen in bestaande regelsystemen nodig zijn. Om de deeleconomie te laten bloeien, hebben we nieuwe regels nodig om burgers maximaal in staat te stellen hun spullen te delen, maar ook om uitwassen en oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Prof. Dries Faems (Rijksuniversiteit Groningen) gaat in op de innovatiekracht van het Noord-Nederlandse MKB en de voorwaarden voor innovatief ondernemerschap. Hij laat zien dat innovatie een complex gegeven is dat zowel het continu verbeteren van bestaande producten en diensten (incrementele innovatie) als het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten (radicale innovatie) omvat. Deze soorten van innovatie vereisen verschillende soorten van werknemers, teamstructuren en organisatiemodellen. Aan de hand van de resultaten van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor illustreert hij voor welke uitdagingen Noord-Nederlandse midden- en kleinbedrijven staan en hoe ze hiermee omgaan.

Deze themabijeenkomst is de tweede publieke lezing die wordt georganiseerd in de aanloop naar het congres van de European Regional Science Association dat van 29 augustus tot 1 september 2017 in Groningen wordt georganiseerd.