Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Organization SCOPE
University Medical Center Groningen

SCOPE

SCOPE – expertisecentrum voor persoonlijke ontwikkeling

Home

Het UMCG wil studenten opleiden met aandacht voor de toekomst. Hoe zorg je ervoor dat studenten niet alleen nu, maar hun hele leven met plezier blijven leren? Hoe leer je studenten verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun werkomgeving? En hoe help je studenten om dat vanuit een gezonde balans te doen?

De basis voor dit alles ligt in het ontwikkelen van een nieuwsgierige en open houding. Een vaardigheid die van grote waarde is, maar vaak ondergesneeuwd raakt in de praktijk van overvolle curricula.

Duurzaam reflecteren

Om wél structureel aandacht te besteden aan deze vaardigheid, werkt de Rijksuniversiteit Groningen sinds 2015 samen met het UMCG aan een intern expertisecentrum voor persoonlijke ontwikkeling: SCOPE.

SCOPE creëert in een doorgaande leerlijn research driven onderwijs voor studenten aan de faculteit medische wetenschappen. Breed en innovatief onderwijs waarin de student niet alleen binnen een onderwijssetting leert en ervaart hoe belangrijk het is om te reflecteren, maar waarin studenten ook evidence based methodes krijgen aangereikt om die vaardigheden duurzaam te blijven ontwikkelen.

Intern expertisecentrum

SCOPE is een intern expertisecentrum. Daardoor weten de medewerkers van SCOPE goed wat er bij studenten en afgestudeerden speelt. Een hoge prestatiedruk, stress en burn-out komen steeds vaker voor. Door binnen een onderwijssetting systematisch aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling, kunnen die problemen worden verminderd en zelfs worden voorkomen. SCOPE wil bijdragen aan de ontwikkeling van gelukkige, gezonde studenten die kunnen reflecteren op zichzelf en hun omgeving.

Broedplaats voor ontwikkeling en samenwerking

SCOPE is een broedplaats voor kennis en expertise op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Trainers, wetenschappers en docenten wisselen kennis, visie en ervaring uit. Zo komen we samen tot innovatief en academisch onderwijs.

Laatst gewijzigd:08 september 2020 13:18