Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Diensten en voorzieningen Instrumentmakerij
University Medical Center Groningen

UMCG Research Instrumentmakerij

voor wetenschappelijke en medische innovatie

Aan de noordkant van het UMCG (ingang Antonius Deusinglaan Tandheelkunde) bevindt zich in het souterrain de Research Instrumentmakerij (RI). Deze is samen met de Centrale Dienst Proefdieren (CDP) en de Centrale Vriezer Faciliteit (CVF)
als sectie ondergebracht onder de UMCG Research Support Facility (RSF).
De RI ontwikkelt en vervaardigt, in het kader van wetenschappelijke en medische innovatie, apparatuur voor onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. In dit brede werkterrein ontwikkelt en maakt de RI precisie-apparatuur, experimentele opstellingen en instrumenten vanverschillende materialen. Ook de productie van elektronische apparatuur en technische software behoort tot de mogelijkheid.

“Niet maakbaar” zal niet snel te horen zijn binnen de RI. Een product kan technisch of economisch nog zo lastig uitvoerbaar zijn, maar door een grote technische kennis en ervaring slagen de medewerkers er altijd in het gevraagde product te realiseren. Omdat klantwensen vertaald moeten worden naar technische eisen, is er voor realisatie van het product nauwe samenwerking nodig met de opdrachtgever(s). Deze samenwerking kan, wanneer nodig, plaatsvinden op een bepaalde locatie, te denken valt dan aan de werkomgeving van de klant zelf. Hierdoor zijn de instrumentmakers beter in staat om een goed beeld te krijgen van de gebruiksomgeving.

De RI is NEN-EN- ISO 9001:2015 gecertificeerd. De ISO-certificering is een kwaliteitsborging van alle processen o.a.
het ontwerpen /ontwikkelen, het vervaardigen en de nazorg van vervaardigde apparatuur binnen de RI.

Producten die worden vervaardigd voor de patiëntenzorg zullen altijd gepaard gaan met een goedkeuring m.b.t. wettelijke eisen voor patiënten veiligheid. De ter zake deskundige binnen het UMCG is hiervoor verantwoordelijk. Uitgangspunt hierbij is de vigerende wet- en regelgeving.

Contact

Tel RI: (050) 361 21 38

Wolter de Goede (hoofd Research Instrumentmakerij)
Tel: (050) 361 65 90
E-mail: w.de.goede umcg.nl

Laatst gewijzigd:03 september 2019 15:12