Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. dr. W. (Pim) Geelhoed

Publications

Commentaar bij boek V, titel 7 - Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie

Commentaar bij boek V, titel 7 - Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie

Commentaar bij het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Inleidende opmerkingen en artt. 8, 19, 21 en 49-52

International Cooperation in Time of Emergency

The role and position of public prosecutors in the application of the European Investigation Order: A view from the Netherlands

Vervolging

Commentaar bij boek II, titel IX - Meineed

United in Diversity? A Study on the Implementation of Sanctions in the European Union

Commentaar bij boek V, titel 7 - Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie

Read more

Press/media

Europese subsidie voor PRESILIENT onderzoek naar informele economieën

Interview with Associate Professor Pim Geelhoed

Je wil niet dat mensen andere dingen gaan doen door toedoen van de politie

Je kunt altijd herziening aanvragen, ook als je voor een strafbaar feit veroordeeld ben

Als in verzoek het woord terrorisme voorkomt staat niets samenwerking tussen Europese landen in de weg

De politie-infiltrant is terug van weggeweest

Bij terrorismezaken ligt de drempel voor de inzet van infiltranten vrij laag

Arrestatiebevel ligt er, wat kan Puigdemont nog doen?

Het onveiligheidsgevoel in Assen neemt toe, criminaliteitscijfers dalen. Hoe kan dit?

Read more