Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. dr. W. (Pim) Geelhoed

Publications

Commentaar bij boek II, titel IX - Meineed

United in Diversity? A Study on the Implementation of Sanctions in the European Union

Commentaar bij boek V, titel 7 - Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie

Commentaar bij boek V, titel 7 - Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie

Commentaar bij het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Inleidende opmerkingen en artt. 8, 19, 21, 51 en 52

Enhanced Exchange of Information in Financial Investigations

Prosecuting and Punishing Offenders for Several Offences in the Netherlands

Rechterlijke afbakeningsstrategieën in het licht van een regel- en rechtenconceptie van legaliteit

Book review: The European Union and Deprivation of Liberty. A Legislative and Judicial Analysis from the Perspective of the Individual, by Leandro Mancano. (Oxford: Hart Publishing, 2019)

Commentaar bij boek II, titel IX - Meineed

Read more

Press/media

Interview with Associate Professor Pim Geelhoed

Je wil niet dat mensen andere dingen gaan doen door toedoen van de politie

Je kunt altijd herziening aanvragen, ook als je voor een strafbaar feit veroordeeld ben

Als in verzoek het woord terrorisme voorkomt staat niets samenwerking tussen Europese landen in de weg

De politie-infiltrant is terug van weggeweest

Bij terrorismezaken ligt de drempel voor de inzet van infiltranten vrij laag

Arrestatiebevel ligt er, wat kan Puigdemont nog doen?

Het onveiligheidsgevoel in Assen neemt toe, criminaliteitscijfers dalen. Hoe kan dit?

Read more