Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. W. (Pim) Geelhoed

Publications

Book review: The European Union and Deprivation of Liberty. A Legislative and Judicial Analysis from the Perspective of the Individual, by Leandro Mancano. (Oxford: Hart Publishing, 2019)

Commentaar bij boek II, titel IX - Meineed

De eeuwige discussie over de toetsingsomvang bij beklag tegen niet-vervolging

De opsporings- en vervolgingscompetentie van het Europees Openbaar Ministerie in Nederland

Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht - 1889: Gerard Anton van Hamel (1842-1917)

Categorising the Offence of Fraud against the Financial Interests of the European Union: A Law and Cognition Perspective

Commentaar bij boek V, titel 7 - Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie

Commentaar bij boek V, titel 7 - Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie

De betekenis van territorialiteit in Europese strafrechtelijke rechtshandhaving

De eeuwige discussie over de toetsingsomvang bij beklag tegen niet-vervolging

Read more

Press/media

Je wil niet dat mensen andere dingen gaan doen door toedoen van de politie

Je kunt altijd herziening aanvragen, ook als je voor een strafbaar feit veroordeeld ben

Als in verzoek het woord terrorisme voorkomt staat niets samenwerking tussen Europese landen in de weg

De politie-infiltrant is terug van weggeweest

Bij terrorismezaken ligt de drempel voor de inzet van infiltranten vrij laag

Arrestatiebevel ligt er, wat kan Puigdemont nog doen?

Het onveiligheidsgevoel in Assen neemt toe, criminaliteitscijfers dalen. Hoe kan dit?

Read more