Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. T.T. (Tom) Postmes

Publications

Chronic disaster impact: The long-term psychological and physical health consequences of housing damage due to induced earthquakes

Dealing with disagreement: The depolarizing effects of everyday diplomatic skills face-to-face and online

Disentangling Societal Discontent and Intergroup Threat: Explaining Actions Towards Refugees and Towards the State

Eindrapport Gronings Perspectief fase 2: Stand van zaken, februari 2021

Eindrapportage 'Perspectief van bewoners in de versterking'

Gezondheidsverkenning gaswinningsproblematiek Groningen: 2010-2018: Een analyse van mentale gezondheidsproblemen zoals geregistreerd door de huisarts en suïcidedata van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Inzicht in impact: De gevolgen van de gaswinning voor de bewoners van Groningen

The subtle spreading of sexist norms

Voortgang en voetangels in het gaswinningdossier: Professionals over een complex systeem

A normative perspective on the linguistic intergroup bias: How intragroup approval of ingroup members who use the linguistic intergroup bias perpetuates explicit intergroup bias

Read more

Press/media

Sociaal psycholoog Tom Postmes: ‘Rekenwerk en rapporten zijn schijnoplossingen voor Groningers’

Gedragswetenschapper: Angst voor ziektes zal niet zomaar weg zijn

Afhandeling aardbevingsschade: er gaat veel goed, maar het kan nog beter

Gevoel van machteloosheid neemt toe bij ‘systeemslachtoffers’ aardbevingsproblematiek

RUG: Aardbevingsproblematiek maakt systeemslachtoffers

Machteloosheid onder bevingsgedupeerden in Groningen neemt toe stellen RUG-onderzoekers

Read more