Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. R.J.J. (Rudi) Wielers

dr. R.J.J. (Rudi) Wielers

Universitair Hoofddocent Sociologie

Sinds 2003 verzorg ik de cursus Inleiding Sociologie voor eerstejaarsstudenten Sociologie, schakelstudenten en minorstudenten.De bedoeling van de cursus is studenten uitgebreid kennis te laten maken met het vak Sociologie. De laatste jaren doe ik dat door te laten zien hoe sociologen in de loop van de tijd onderzoek hebben gedaan naar maatschappelijke problemen. De belangrijke onderliggende vraag is of en onder welke omstandigheden mensen erin slagen om gezamenlijk een optimale situatie te bereiken.
 
Vanaf 2011 verzorg ik samen met Tobias Stark de cursus Onderzoeksforum. De bedoeling van de cursus is dat studenten leren oordelen over onderzoek en zelf de nodige voorbereidingen voor hun eigen afstudeertraject treffen. In de cursus bespreken we methodologische problemen van de uitvoering van onderzoek (de keuze van de probleemstelling, de aansluiting tussen theorie en empirie, de opzet van een beleidsonderzoek) en verschillende afgeronde scripties.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 14:20