Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. mr. P.G. (Vincent) Tassenaar

dr. mr. P.G. Tassenaar

Universitair docent

Vincent Tassenaar is gespecialiseerd in privaatrecht, economische en sociale geschiedenis en het verzorgen van vaardighedenonderwijs. Hij participeert in het nederlandstalig en engelstalig onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (namens de sectie Algemene rechtswetenschap) en de Faculteit der Letteren (namens de sectie Economische en sociale geschiedenis).

Hij begeleidt masterscripties voor Rechtsgeleerdheid op het terrein van het arbeidsrecht en het privaatrecht en master- en bachelorscripties voor Geschiedenis op het terrein van de economische en sociale geschiedenis, antropometrische geschiedenis, geschiedenis van de multiculturele samenleving en historische ontwikkeling van het recht. Daarnaast geeft hij schrijfvaardigheidstraining aan studenten van de Juridsche researchmaster. 

In het studiejaar 2019/2019 doceert/coordineert Vincent Tassenaar de volgende vakken:

- German law and legal German (rechtsgeleerdheid/sectie Arw);

- Dutch Law in a comparative perspective (rechtsgeleerdheid/sectie Arw) lectures concerning Private law;

- ARW 1 (rechtsgeleerdheid/sectie Arw); (hoorcolleges Leeuwarden)

- ARW 2 (rechtsgeleerdheid/sectie Arw); (hoorcolleges Leeuwarden)

- Studentenrechtbank (rechtsgeleerdheid/sectie Arw)

- Kernvak Levensstandaard (Letteren/leerstoelgroep Economische en sociale Geschiedenis) 

- Bachelor scriptie werkgroep Levensloop en maatschappij: veranderingen in levenslopen en levensomstandigheden vanaf 1750 (Letteren/leerstoelgroep Economische en sociale Geschiedenis) 

Laatst gewijzigd:20 november 2019 13:53

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Tuesday, Wednesday (afternoon) and Thursday Department of Legal method: Turftorenstraat (T295), Monday and Wednesday (Morning) Economic and Social History Harmony buidling vleugel 1312 room 520.