Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. mr. P.G. (Vincent) Tassenaar

dr. mr. P.G. (Vincent) Tassenaar

Senior Lecturer
Profile picture of dr. mr. P.G. (Vincent) Tassenaar
E-mail:
p.g.tassenaar rug.nl

Vincent Tassenaar is gespecialiseerd in privaatrecht, economische en sociale geschiedenis, het verzorgen van vaardighedenonderwijs en begleiden van leergeschiedenissen. Hij participeert in het nederlandstalig en engelstalig onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (namens de vakgroep Algemene rechtswetenschap en rechtsgeschiedenis) en de Faculteit der Letteren (namens de leerstoelgroep Economische en sociale geschiedenis).

Hij begeleidt masterscripties voor Rechtsgeleerdheid op het terrein van het arbeidsrecht en het privaatrecht en master- en bachelorscripties voor Geschiedenis op het terrein van de economische en sociale geschiedenis, antropometrische geschiedenis, geschiedenis van de multiculturele samenleving en historische ontwikkeling van het recht. Hij is coördinator van de Rechtswinkel Leeuwarden. Daarnaast begeleid hij leergeschiedenissen, ook als (alternatief) afstudeerproject.

In het studiejaar 2023/2024 doceert/coordineert Vincent Tassenaar de volgende vakken:

- German law and legal German (rechtsgeleerdheid/vakgroep Arw & rechtsgeschiedenis);

- Dutch Law in a comparative perspective (rechtsgeleerdheid/vakgroep Arw & rechtsgeschiedenis) lectures concerning Private law;

- ARW 1 (rechtsgeleerdheid/vakgroep Arw & rechtsgeschiedenis); (hoorcolleges en werkcollege Leeuwarden)

- ARW 2 (rechtsgeleerdheid/vakgroep Arw & rechtsgeschiedenis); (hoorcollege en werkcollege Leeuwarden)

- Studentenrechtbank (rechtsgeleerdheid/vakgroep Arw & rechtsgeschiedenis)

- Historical methods: Organizational Sociology & Public Law (Letteren/leerstoelgroep Economische en sociale Geschiedenis) 

- Dutch Society in a Comparative Perspective (1000-2016) (Letteren/leerstoelgroep Economische en sociale Geschiedenis) 

- Learning History and Organisation (Letteren/leerstoelgroep Economische en sociale Geschiedenis) 

- Bachelor scriptie werkgroep  (Letteren/leerstoelgroep Economische en sociale Geschiedenis) 

Last modified:29 November 2023 4.15 p.m.