Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. mr. P.G. (Vincent) Tassenaar

Publications

De Belastingdienst in de spiegel van het verleden

Dertien jaar leergeschiedenissen bij de Belastingdienst

Early-life conditions, height and mortality of nineteenth-century Dutch vagrant women

In het spoor van Jan Bieleman (1949-2021): Hoe een Overijsselse bakkerszoon de Drentse boerengeschiedenis volledig herschreef

Fake news uit de Romeinse Rechtsgeschiedenis: bepalingen over bedelarij in het laat-romeinse recht

Van top tot teen Molukker: Vijf generaties in Assen

Wat komt er van dit schrift terecht?: Oorlogsherinneringen van een Joodse Asser jongen

Inleiding

‘So arm als Lazarus’ — Groei, juridische emancipatie en integratie van de Joodse bevolking in Drenthe (1700—1860)

Spitten in de economische, sociale en regionale geschiedenis: Essays opgedragen aan prof. dr. Maarten Duijvendak bij zijn emeritaat

Read more

Press/media

Schatten uit het Noorden #2 Helse Koloniën

Nederlanders worden gemiddeld steeds kleiner NOS jeugdjournaal, vrijdag 17 september 2021

De Nederlanders zijn nog steeds het langste volk Nos Journaal vrijdag 23 augustus 2019 (20.00 uur).

Frederiksoord anno 1820 gezonder dan Veenhuizen

Nr. 4: Waar is dat gedonder met lengtes goed voor?

Waarom zijn wij zo enorm lang?

Read more