Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. N.D. (Nynke) Scherpbier
University Medical Center Groningen

prof. dr. N.D. (Nynke) Scherpbier

Hoofd afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg, hoogleraar huisartsgeneeskunde, in het bijzonder interprofessionele en transmurale samenwerking
Profielfoto van prof. dr. N.D. (Nynke) Scherpbier
E-mail:
n.d.scherpbier umcg.nl

Onderwijsinnovatie, cursus-/curriculumontwikkeling 

2013-2016 Lid commissie schakeljaar Radboudumc 

2014 X team opleiden met Radboud signatuur 

>2014 Initiatie diverse interprofessionele en transmurale opleidingsinitiatieven waaronder ouderenzorgmeerdaagse voor aios huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde, ‘hackathon’ (interprofessioneel onderwijs voor HAN studenten en Radboud aios rond complexe zorg), digitale consultatie tussen aios interne geneeskunde en huisartsgeneeskunde, aios gynaecologie die naar huisartsenpraktijk gaat, discipline overstijgend onderwijs ‘in de schoenen van je transmurale collega’, consultatie tussen aios kindergeneeskunde en huisartsgeneeskunde tijdens de diensten, interprofessioneel leren bij geriatrie, consultatie tussen huisarts aios en verslavingsgeneeskunde aios 

2015-2016 Voorzitter commissie interprofessioneel opleiden Radboudumc 

2015-2017 Lid adviesraad ‘We learn’, centrum voor student en patiënt empowerment 

2017-2020 Programmaraad interprofessioneel opleiden Radboudumc-HAN 

2019 Handreiking transmuraal opleiden geschreven met eerste en tweedelijns aios en opleiders uit OOR-ON 

2019-2021 Expeditie interprofessioneel leren en opleiden op 10 klinische afdelingen in het Radboudumc:  onconventionele zoektocht naar  mogelijkheden en kansen voor interprofessioneel leren op klinische afdelingen.  

Bijdragen aan nascholing; een selectie: 

Diverse nascholing over chronische nierschade aan huisartsen en huisartsen in opleiding 

2013 Organisatie Interstavendag Huisartsopleiding Nederland 

2014 Organisatie ‘Hot Topics’ ; een Britse formule ‘GP-update’, met aanpassing aan Ndl setting 

2018  Workshop Wonca Europe, Krakau, over de duur van de huisartsopleiding 

2018  Onderwijs voor educational research promovendi en supervisoren over integrity 

2018  Learning Evidence in educational practice: interprofessional education 

2018 Organisatie netwerkdag Radboudumc-CWZ-huisartsen 

2019  Organisatie ‘meet-up’ interprofessioneel opleiden. HAN-Radboudumc 

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 01:01