Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. N.D. (Nynke) Scherpbier
University Medical Center Groningen

prof. dr. N.D. (Nynke) Scherpbier

Hoofd afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg, hoogleraar huisartsgeneeskunde, in het bijzonder interprofessionele en transmurale samenwerking
Profielfoto van prof. dr. N.D. (Nynke) Scherpbier
E-mail:
n.d.scherpbier umcg.nl

Op lokaal niveau 

2014-2021 Bestuur Centrale Opleidings Commissie Radboudumc 

2015-2021 Onderwijsraad/ Education Board opleidingsdirecteurenoverleg en MT Radboudumc Health Academy 

2014-2020 Beoordelingscommissie NISPA literatuur prijs voor verslavingsartsen 

2020 Adviesraad EVIDENCE 2.0 een project om interprofessioneel samenwerken in verpleeghuizen te verbeteren 

2020-2021 Lid stuurgroep ‘Centrum voor Eerstelijnsgeneeskunde en integrale zorg Radboudumc i.o.; een patiëntenzorgcentrum voor transmurale geïntegreerde zorg bij complexe zorgvragen.  

2021 Commissie discipline overstijgend onderwijs OOR-ON 

2013-2016 Commissie schakeljaar Radboudumc 

2014-2017  Stuurgroep ‘Gezonth’, een project gesubsidieerd door de provincie Gelderland over change agency bij het interprofessioneel opleiden van professionals in de eerste lijn 

2014 Jurylid opleider van het jaar Radboudumc 

2015 Voorzitter commissie interprofessioneel opleiden Radboudumc 

2015  Projectgroep overdracht van zorg Radboudumc 

2015-2017 Voorzitter Mertensdagcommissie, netwerkdag afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 

2015-2018  Beoordelingscommissie Medische Vervolgopleidingen onderzoeks- en innovatie projecten 

2018-2019  Klankbordgroep onderzoek ’een sterk wijknetwerk’ 

 

Op nationaal niveau  >2015  Kerngroep Interprofessional education  Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs  

>2019 Stichting Capaciteitsorgaan voor (vervolg)opleidingen van professionals in de zorg, lid van de Kamer Huisartsgeneeskunde 

>2019 lid projectgroep IPE binnen het project opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten 

2012-2016 Begeleidingscommissie kaderopleiding Beleid en Beheer, Universiteit Leiden 

2013-2015 Klankbordgroep project Modernisering Opleiding Ouderengeneeskunde (PMO2) 

2013 ZonMw project: “Medicatie advieskaart: Soms moet je pillen even stoppen”  

2016-2017 Wetenschappelijke commissie landelijk congres Nederlands Huisartsengenootschap november 2017 

2015-2017  Richtlijn commissie multidisciplinaire richtlijn en standaard chronische nierschade Nederlandse Internisten Vereniging/Nederlands Huisartsen Genootschap 

2015-2019 Oprichter en lid IPES-Nederland, netwerk voor interprofessioneel opleiden 

2016-2018 Bewustzijnsprojectprojectlid: vergroten van kostenbewustzijn tijdens alle medische vervolgopleidingen 

Op internationaal niveau 

>2014 Vertegenwoordiger voor Nederland naar EURACT: European Academy of Teachers in General Practice. Member Executive Board.  

>2019 Advisory committee for the Oxford International Primary Care Research Leadership Programme  

2020-2021 Erasmus plus subsidie project met Hashemite University in Jordanië om hen te helpen met opzetten Family Medicine Diploma Program 

2015 Chair EIPEN conference (Europese organisatie interprofessioneel opleiden) Nijmegen 

2015 Scientific Committee EURACT conference Dublin 2016 

2017 Scientific Committee EIPEN conference Lausanne 2017 

2018 Scientific committee EURACT conference Leuven 2018 

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 01:01