Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us M.J. (Margreet) Smit
University Medical Center Groningen

M.J. Smit

Coördinator SCOPE
M.J. Smit
Telefoon:
Secretariaat:
E-mail:
m.j.smit03 umcg.nl

Faculteit Medische Wetenschappen

Coördinator ZOOOM: faculteitsbreed expertisecentrum gericht op persoonlijke- en professionele ontwikkeling

Vanaf 2018 ben ik betrokken bij een innovatieproject om een faculteitsbreed expertisecentrum, genaamd ZOOOM, op te zetten. ZOOOM richt zich op de ontwikkeling en verzorging van onderwijs gericht op persoonlijke- en professionele ontwikkeling voor bachelor- en masterstudenten die een opleiding volgen binnen FMW (i.e. geneeskunde, tandheelkunde, bewegingswetenschappen). We ontwikkelen breed en innovatief onderwijs waarin de student niet alleen binnen een onderwijssetting leert en ervaart hoe belangrijk het is om zich persoonlijk te ontwikkelen, maar waarin studenten ook evidence informed methodes krijgen aangereikt om die vaardigheden duurzaam te blijven ontwikkelen. 
Als coördinator ben ik medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het onderwijs.

Laatst gewijzigd:23 januari 2020 10:22

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands

Werkplek

Job title:
coördinator ZOOOM
Telephone:
Secretariaat: