Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger
University Medical Center Groningen

prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger

Professor of General Practice/Head of department
Profile picture of prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger
E-mail:
m.y.berger umcg.nl

Field/Discipline

Expertise

Als afdelingshoofd zet ik mij in voor de ontwikkeling  en positionering van de  huisartsgeneeskunde.  In een tijdperk waarin niet alles in de zorg meer mogelijk is omdat de maatschappij het eenvoudig niet meer kan of wil betalen, wordt verstandig kiezen steeds belangrijker.  De huisarts, opgeleid als generalist met doelmatig handelen als handelskenmerk en potentieel vertrouwenspersoon van de patiënt,  is bij uitstek geschikt om hier een voortrekkersrol te spelen. Ik streef ernaar om samen met huisartsen in het noorden van Nederland een academisch netwerk op te zetten waarin deze visie wordt uitgedragen in de dagelijkse praktijk, de opleiding en bij het ontwikkelen van zorginnovaties. 
Mijn expertise als wetenschapper ligt bij behandeling van (gastro-intestinale) klachten van kinderen van 0 tot 18 jaar in de eerste lijn.

Other positions

Lid van de wetenschappelijke raad van het KWF (2011-heden), de adviesgroep "Early Diagnosis of Cancer" CRUK (Cancer Research UK) (2013-heden) en vice voorzitter van de commissie Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde (HGOG) van ZonMW (2013-heden). Lid van de Raad van Advies van de “Verloskunde academie VUMC” (2012-heden)
Last modified:25 June 2022 01.05 a.m.

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands