Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger
University Medical Center Groningen

prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger

Professor of General Practice/Head of department
Profile picture of prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger
E-mail:
m.y.berger umcg.nl

Field/Discipline

Expertise

Als afdelingshoofd heb ik mij van 2010-2021 ingezet voor de ontwikkeling  en positionering van de  huisartsgeneeskunde in Nederland en die van Noord Nederland in het bijzonder.  In een tijdperk waarin niet alles in de zorg meer mogelijk is omdat de maatschappij het eenvoudig niet meer kan of wil betalen, wordt verstandig kiezen steeds belangrijker.  De huisarts, opgeleid als generalist met doelmatig handelen als handelskenmerk en potentieel vertrouwenspersoon van de patiënt,  is bij uitstek geschikt om hier een voortrekkersrol te spelen. Ik heb ernaar gestreefd  om samen met huisartsen in Nederland een academisch netwerk op te zetten waarin deze visie wordt uitgedragen in de dagelijkse praktijk, de opleiding en bij het ontwikkelen van zorginnovaties. Het is mooi om te zien hoe deze samenwerking heeft geleid tot een unieke database met registratiegegevens van meer dan 60 huisartspraktijken in Noord Nederland (https://www.umcg.nl/-/ahon/database) en een nationaal consortium onderzoek huisartsgeneeskunde (https://un-h.nl/unh-consortium/).
Mijn expertise als wetenschapper ligt bij diagnostiek en behandeling van (gastro-intestinale) klachten van kinderen van 0 tot 18 jaar in de eerste lijn en de zorg voor overlevers van kanker.

Other positions

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit UMCG (2022-heden) (unpaid)
Medische Adviesraad “Stichting Olijf”, netwerk vrouwen met gynaecologische kanker (2020-heden)(unpaid)
Lid van de Raad van Advies “Verloskunde academie VUMC” (2012-heden)(unpaid)
Lid comissie leefstijl in de zorg (ZonMW) (2023-heden)(paid)
Voorzitter richtlijncommissie Diaree in de paliatieve zorg (IKNL) (2023-heden)(paid)
Last modified:31 May 2024 07.39 a.m.

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands