Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdrs. M.J. (Margreet) Smilde

drs. M.J. (Margreet) Smilde

Teacher
drs. M.J. (Margreet) Smilde
Secretariaat Vakgroep Strafrecht en Criminologie:
E-mail:

Field/Discipline

Expertise

1. Bruggenbouwer tussen recht en psychologie.
2. Strafrechtelijke gespreksvoering.
Last modified:02 August 2019 6.32 p.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

3e verdieping

Job title:
docent
Room:
1312/0239
Working hours:
maandag en dondermorgen
Secretariaat Vakgroep Strafrecht en Criminologie: