Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. M.J. (Marcel) Broersma

prof. dr. M.J. Broersma

Hoogleraar Media en Journalistieke Cultuur

Marcel Broersma (1973) is hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media. Voorts is hij voorzitter van de afdeling Journalistiek en director van het Centre for Media and Journalism Studies.

Broersma studeerde geschiedenis en journalistiek in Groningen en werkte daarna als freelance journalist en redacteur van de Leeuwarder Courant. Voor deze krant maakte hij in 2002 ook een vuistdikke jubileumbijlage. Sinds 1997 is hij verbonden aan de opleiding Journalistiek van de RUG. Hij promoveerde in 2002 cum laude op een geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant. Verder publiceerde hij onder meer boeken over regionale journalistiek, de ontwikkeling van journalistieke vormen en stijlen in Europa en de beeldhouwer Pier Pander.

Broersma’s onderzoek richt zich op journalistieke innovatie, vormen en stijlen van verslaggeving, de relatie tussen pers en politiek, en op regionale journalistiek. Momenteel leidt hij het onderzoeksproject “Reporting at the Boundaries of the Public Sphere. Form, Style and Strategy of European Journalism, 1880-2005”, waarvoor hij van NWO een VIDI-subsidie ontving. Onderzocht wordt hoe vorm- en stijlveranderingen bijdroegen aan de groei van journalistiek naar een autonome professie en welke gevolgen dit had voor de publieke sfeer.

Marcel Broersma is voorts voorzitter van het bestuur van de nationale onderzoeksschool Mediastudies (RMeS), lid van het wetenschappelijk adviescollege van NWO Geesteswetenschappen, de wetenschappelijke adviescommissie voor het project krantendigitalisering (DDD) van de Koninklijke Bibliotheek en de adviescommissie Fries Mediafondslid. Hij is redacteur van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis.

 

Boeken en Special Issues
- Marcel Broersma (2014). Betrokken en gericht. Regionale journalistiek in de toekomst (E-essay; Heimdall Publ.). Free available at: http://site.uitgeverij-heimdall.nl/dd-product/betrokken-en-gericht/ 

- Marcel Broersma and Chris Peters eds. (2014), Retelling Journalism. Conveying Stories in a Digital Age (Leuven: Peeters). 

- Marcel Broersma, Bas den Herder and Birte Schohaus (2013), Special issue "Journalism and Sources", Journalism Practice 7/4.

- Chris Peters and Marcel Broersma eds., Rethinking Journalism. Trust and Participation in a Transformed News Landscape (London: Routledge, 2012).

- Marcel Broersma ed., Digitale Archieven. Themanummer Tijdschrift voor Mediageschiedenis 14/2 (2011).

- Marcel Broersma en Joop W. Koopmans eds., Identiteitspolitiek. Media en de constructie van gemeenschapsgevoel (Hilversum 2010).

- Marcel Broersma, ed ., Form and Style in Journalism. European Newspapers and the Representation of News, 1880-2005 (Leuven, Paris and Dudley 2007).

- Marcel Broersma, Pier Pander, 1864-1919. Zoektocht naar zuiverheid (Leeuwarden, 2007).
Zie ook de televisiedocumentaire die ik met Geart de Vries maakte voor Omrop Fryslân op Nederland 1.

- Marcel Broersma, Tegen de trend. Regionale journalistiek in een veranderende samenleving (Apeldoorn 2003).

- Marcel Broersma, Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant, 1752-2002 (Leeuwarden 2002).

- Marcel Broersma, De nieuste tydingen. Leeuwarder Courant 250 jaar (Leeuwarden 2002) – met G. Brugman.

Oratie

- De associatiemaatschappij. Journalistieke stijl en de onthechte nieuwsconsument (uitgesproken op 17 maart 2009; verschijnt later dit jaar in druk) oratie

- 'Journalistiek in de associatiemaatschappij', De Journalist, 27-3-2009. pag1, pag2.

Artikelen

- Frank Harbers and Marcel Broersma (2014) 'Between engagement and ironic ambiguity: Mediating subjectivity in narrative journalism', Journalism. Theory, Practice & Criticism, Online first.

- Marcel Broersma and Todd Graham (2013), 'Twitter as a News Source. How Dutch and British Newspapers use Twitter in their news coverage, 2007-2012', Journalism Practice 7/4, pp. 446-464

- Marcel Broersma, Bas den Herder and Birte Schohaus (2013), 'A Question of Power. The Changing Dynamics between Journalists and Sources', Journalism Practice 7/4, pp. 388-395.

- Todd Graham, Marcel Broersma, Karin Hazelhoff and Guido van 't Haar (2013), 'Between Broadcasting Political Messages and Interacting with Voters: The Use of Twitter during the 2010 UK General Election Campaign', Information, Communication and Society 16/5, pp. 692-716.

- Marcel Broersma and Todd Graham (2013), 'Social Media as Beat. Tweets as News Source during the 2010 British and Dutch Elections'. In. Einar Thorsen Ed., Online Reporting of Elections. London, Routledge, pp.

- Todd Graham, Marcel Broersma and Karin Hazelhoff (2013), 'Closing the Gap? Twitter as an Instrument for Connected Representation', in: R. Gerodimos, D. Jackson, D. Lilleker & R. Scullion (Eds.), Agents of (Dis)Empowerment: Media and Civic Engagement. London: Routledge, pp. 71-88.

- Klaske Tameling and Marcel Broersma (2013), 'De-converging the Newsroom. Strategies for Newsroom Change and their Influence on Journalistic Practice'. International Communication Gazette 75/1, pp. 19-34.

- Klaske Tameling and Marcel Broersma, 'Crossmediale dilemma's. De zoektocht naar convergentie bij Nederlandse nieuwsmedia', Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 40/3 (2012), 228-247.

- Marcel Broersma, 'A Refractured Paradigm. Journalism, Hoaxes and the Decline in Trust', in: Marcel Broersma and Chris Peters eds., Rethinking Journalism. Trust and Participation in a Transformed Media Landscape (London: Routledge, 2012), 28-44.

- Marcel Broersma and Chris Peters, 'Rethinking Journalism. The Structural Transformation of a Public Good', Marcel Broersma and Chris Peters eds., Rethinking Journalism. Trust and Participation in a Transformed Media Landscape (London: Routledge, 2012), 1-12.

- Marcel Broersma and Todd Graham, 'Social Media as Beat. Tweets as News Source during the 2010 British and Dutch Elections', Journalism Practice 6/3 (2012), 403-419.

- Marcel Broersma, 'Nooit meer bladeren? Digitale krantenarchieven als bron', Digitale Archieven. Themanummer Tijdschrift voor Mediageschiedenis 14/2 (2011), 29-55.

- Marcel Broersma, 'Het digitale verleden en de toekomst van de mediageschiedenis', Digitale Archieven. Themanummer Tijdschrift voor Mediageschiedenis 14/2 (2011), 4-9.

- Marcel Broersma, 'From Press History to the History of Journalism. National and Transnational Features of Dutch Scholarship', Medien & Zeit 26/3 (2011), 17-28.

- Marcel Broersma, ‘A Daily Truth. The Persuasive Power of Early Modern Newspapers’,  in: J. W. Koopmans and N. H. Petersen eds., Commonplace Culture in Western Europe in  the Early Modern Period: Legitimation of Authority (Leuven, Paris and Dudley, MA: Peeters, 2011), pp. 19-36.

- Marcel Broersma, 'Transnational Journalism History. Balancing Global Universals and National Peculiarities', Medien & Zeit 25/4 (2010), 10-15.

- Marcel Broersma, ‘“Een jongetje op een schip.” Pier Pander en de constructie van het zelf’, De Vrije Fries 90 (2010), 179–199.

- Marcel Broersma, 'De transformatie van het journalistieke veld: discursieve strategieën en journalistieke vormen', Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 38/3 (2010), pp. 267-275.

- Marcel Broersma, 'Media en identiteitspolitiek. ter inleiding', in: Marcel Broersma en Joop W. Koopmans eds., Identiteitspolitiek. Media en de constructie van gemeenschapsgevoel (Hilversum 2010), 9-18.

- Marcel Broersma, ‘Journalism as Performative Discourse. The Importance of Form and Style in Journalism’, in: Verica Rupar ed., Journalism and Meaning-making: Reading the Newspaper (Cresskill, N.J.: Hampton Press, 2010), pp. 15-35.

- Marcel Broersma, 'The Unbearable Limitations of Journalism. On Press Critique and Journalism's Claim to Truth', The International Communication Gazette 72/1 (2010), pp. 21-33.

- Marcel Broersma, 'De waarheid in tijden van crisis. Kwaliteitsjournalistiek in een veranderend medialandschap', in: Bert Ummelen ed., Journalistiek in diskrediet (Diemen 2009), pp. 23-39.

- Marcel Broersma, 'Betrokken en gericht. Regionale journalistiek in de toekomst', in: Wio Joustra e.a. eds., Tegen trend en stroom in. De journalistieke carrière van Rimmer Mulder (Leeuwarden 2009), pp. 13-22.

- Marcel Broersma, ‘ Mediating Parliament. Form Changes in British and Dutch Journalism, 1850-1940', in: Huub Wijfjes and Gerrit Voerman eds., Mediatization of Politics in History (Leuven, Paris and Dudley 2009), pp. 167-184.

- Marcel Broersma, ‘The discursive strategy of a subversive genre. The introduction of the interview in US and European journalism’, in H.W. Hoen and M.G. Kemperink, eds., Vision in Text and Image. The Cultural Turn in the Study of Arts (Leuven, Paris and Dudley, Ma. 2008), pp. 143-158.

- Marcel Broersma, ‘Alla ricerca della purezza. Pier Pander, 1864-1919’, in : Pier Pander 1864-1919. Scultore Olandese a Roma (Rome: Palombi Editore, 2008), pp. 6-32.

- Marcel Broersma, ‘Form, Style and Journalistic Strategies. An Introduction’ in: Marcel Broer­sma ed., Form and Style in Journalism. European Newspapers and the Representation of News, 1880-2005 (Leuven, Paris and Dudley 2007), pp. ix-xxix.

- Marcel Broersma, ‘Visual strategies. Dutch Newspaper Design between Text and Image, 1900-2000’, in: Marcel Broer­sma ed., Form and Style in Journalism. European Newspapers and the Representation of News, 1880-2005 (Leuven, Paris and Dudley 2007), pp. 177-198.

- Marcel Broersma, ‘De krant als volksuniversiteit. Wetenschapsjournalistiek in Nederland, 1880-2005’ in: F. Meijman, S. Snelders en O. de Wit eds., Leonardo voor het publiek. Een geschiedenis van de wetenschaps- en techniekcommunicatie (Amsterdam 2007), pp 110-123.

- Marcel Broersma, 'Op zoek naar de nieuwe lezer. De identiteitscrisis van de Nederlandse dagbladen', Ons Erfdeel 49, nr. 3 (2006). pp. 334-341.

- Marcel Broersma, Constructing public opinion. Dutch newspapers on the eve of a revolution, 1780-1795in: J.W. Koopmans ed., News and Politics in Early Modern Europe (Leuven, Paris and Dudley 2005), pp. 219-235.

- Marcel Broersma, Papieren gemeenschappen. De Volkskrant, het Christelijk Sociaal Dagblad en de vakbeweging’, in: Niet voor het gewin. Not-for-profit ondernemingen van de christelijk-sociale beweging in Nederland. Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging 6 (2005), pp. 127-142.

- Marcel Broersma, Vormgeving tussen woord en beeld. De visuele infrastructuur van Nederlandse dagbladen, 1900-2000 , Tijdschrift voor Mediageschiedenis 7/1 (2004), pp. 5-32.

- Marcel Broersma, ‘Politiek als familiekapitaal. De herinneringen van Isaac Belinfante’ in: R. Aerts, J. de Jong en H. te Velde eds., Het persoonlijke is politiek. Egodocumenten en politieke cultuur (Hilversum 2002), pp. 119-130.

- Marcel Broersma, ‘De hand van Romme. C.P.M. Romme als staatkundig hoofdredacteur van de Volkskrant (1945-1952)’ in: J. Bardoel ea. eds., Journalistieke cultuur in Nederland (Amsterdam 2002), pp. 50-66.

- Marcel Broersma, ‘Journalistiek van de herensociëteit. De Leeuwarder Courant en de stad, 1879-1940’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 4/2 (2001), pp. 67-89.

- Marcel Broersma, ‘De stad in het nieuws. Nieuwsmedia en stedelijke transformatie in Nederland, 1800-1940’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 4/2 (2001), pp. 3-8 – met J.H. Furnée.

- Marcel Broersma, ‘De hand van Romme. C.P.M. Romme als staatkundig hoofdredacteur van de Volkskrant (1945-1952)’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 115 (2000), pp. 561-584.

- Marcel Broersma, ‘Botsende stijlen. De Eerste Wereldoorlog en de Nederlandse journalistieke cultuur’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 2/2 (1999), pp. 40-68.

 

Laatst gewijzigd:29 juli 2014 00:08

Contactgegevens

Contactgegevens

Kamer:
bouwdeel 1315, kamer 379
Telefoon:

Promovendi