Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us M.E. Kalverboer

M.E. Kalverboer

Bijzonder hoogleraar (Kind(Ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingenrechten, vanwege Stichting Groninger Universiteitsfonds

Werkzaamheden: onderwijs

  • Voornamelijk onderwijs op het gebied van ethiek en ethisch-juridische kwesties rond kinderen en jongeren belicht vanuit een multidisciplinair orthopedagogisch-juridisch perspectief.
Laatst gewijzigd:24 juni 2022 22:58