Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us M.E. Kalverboer

M.E. Kalverboer

Bijzonder hoogleraar (Kind(Ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingenrechten, vanwege Stichting Groninger Universiteitsfonds

Korte biografie

 

Margrite Kalverboer (Groningen, 1960) studeerde Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde in 1987 haar doctoraaldiploma. In 1989 studeerde ze af aan de Academie voor Beeldende Kunst Minerva te Groningen. In 1996 promoveerde zij aan de RUG op onderzoek naar de rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming, directie Noord, over zeer ernstige opvoedings- en verzorgingsproblematiek. Hierna werkte Kalverboer als gedragswetenschapper en hoofd Pedagogisch Beleid en Behandeling in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen. Deze baan combineerde zij met een docentschap bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de RUG. In 2002 maakte zij de volledige overstap naar de Groningse universiteit en combineerde zij een aanstelling als docent/onderzoeker bij Orthopedagogiek met de studie Nederlands Recht aan dezelfde universiteit. In 2007 studeerde zij af als jurist in het privaatrecht, met als specialisatie kinderrechten in relatie tot de verschillende rechtsgebieden waarmee kinderen te maken krijgen. Sindsdien heeft zij onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en de juridische positie van kinderen in het civielrecht, jeugdstrafrecht en - in het bijzonder - het vreemdelingenrecht. Vanaf mei 2012  tot mei 2016 gaf ze leiding aan het met subsidie van de Stichting tot Steun Nederland opgerichte Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. Binnen dit centrum wordt kennis ontwikkeld over kinderen die te maken krijgen met het Nederlandse en Europese vreemdelingenrecht en over de participatie van deze kinderen in juridische procedures. Er worden methodieken ontwikkeld in het uitvoeren van orthopedagogisch diagnostisch onderzoek en het bieden van hulp en ondersteuning ten behoeve van deze kinderen. Studenten participeren in de werkzaamheden van het Expertisecentrum.

 Margrite Kalverboer werd per  1 oktober 2012 door Stichting Nidos benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht’ bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze aanstelling hield op toen ze op 20 april 2016 Kinderombudsman werd.

Vanaf die datum is ze benoemd als bijzonder hoogleraar 'Kind, (Ortho)pedagogiek, kinder- en vreemdelingenrechten vanwege Stichting Groninger Universiteitfonds. Hier heeft ze een zogenaamde 0-aanstelling.

Kalverboer is orthopedagoog en jurist en verbonden aan de basiseenheid Orthopedagogiek. Ze is tevens verbonden aan het onlangs opgerichte Kennis- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht, dat is gelieerd aan het Ambulatorium van de betreffende basiseenheid.

Margrite Kalverboer is op 20 april 2016 beëdigd als nationaal Kinderombudsman

 

Publicaties

Article in peer-reviewed academic journal

  International

 

  Kalverboer, M. E., Zijlstra, A. E., & Knorth, E. J. (2009). The developmental consequences for asylum- seeking children living with the prospect for five years or more of enforced return to their home country. European Journal of Migration and Law, 11 (1), 41-67.

 

Knorth, E. J., Harder, A. T., Huyghen, A. M. N., Kalverboer, M. E., & Zandberg, T. (2010). Residential youth care and treatment research: Care workers as key factor in outcomes? International Journal of Child and Family Welfare, 13 (1/2), 49-67.

  

Kalverboer, M. E., Zijlstra, A. E., Ten Brummelaar, M. D. C., Huyghen, A. M. N., Winter, H. B., & Knorth, E. J. (2011). Children first? The significance of child-oriented social welfare reports for legal decision-making in asylum procedures. International Journal of Child and Family Welfare, 14 (1), 2-18.

 

  Harder, A. T., Knorth, E. J., & Kalverboer, M. E. (2011). Securing the downside up: Client and care factors associated with outcomes of secure residential youth care. Child and Youth Care Forum, 40, doi: 10.1007/s10566-011-9159-1.

 

  Harder, A. T., Knorth, E. J., & Kalverboer, M. E. (2011). Transition secured? A follow-up study of adolescents who have left secure residential care. Children and Youth Services Review, 33 (12), 2482-2488.

 

  Harder, A. T., Kalverboer, M. E., & Knorth, E. J. (2011). They have left the building. A review on aftercare services for adolescents in residential child and youth care. International Journal of Child and Family Welfare, 14 (2/3) (in press).

 

Kalverboer, M. E. , Ten Brummelaar, M. D. C., Post, W. J., M., Zijlstra, A. E., Harder, A. T., & Knorth, E. J. (2012). The Best Interest of the Child Questionnaire, reliabiliy and validity: Preliminary data on the question ‘where to live after detention or secure treatment?’ Criminal Behaviour and Mental Health, 22 (1), 41-52. doi: 10.1002/cbm.825.

 

 Zijlstra, A. E., Kalverboer, M. E., Post, W. J., Knorth, E. J., & Ten Brummelaar, M. D. C. (2011). The Quality of the Childrearing Environment of Refugee or Asylum-Seeking Children and the Best Interests of the Child: Reliability and Validity of the BIC-Q. Behavioral Sciences and The Law, 28, doi: 10.1002/bsl.1998.

 

Harder, A. T., Knorth, E. J., & Kalverboer, M. E. (2011). A secure base ? The adolescent-staff relationship in secure residential youth care. Child and Family Social Work, 17 (accepted).

 

Harder, A. T., Knorth, E. J., & Kalverboer, M. E. (2011). Risky or needy? Characteristics of adolescents in secure residential youth care. Criminal Justice and Behavior, 38 (in press).

  

 Zijlstra, A. E., Kalverboer, M. E., Post, W. J., Ten Brummelaar, M. D. C., & Knorth, E. J. (2012). Could the BIC-Q be a decision-support tool to predict the development of asylum-seeking children? International Journal of Law and Psychiatry, 35 (in press).

 

 

National

 

  Kalverboer, M. E., & Winter, H. B. (2007). Asielgezinnen en kinderrechten; het belang van het kind in het vreemdelingenrecht. Journaal Vreemdelingenrecht, 10 (199), 772-785.

 

  Kalverboer, M. E., & Winter, H. B. (2009). Kinderen eerst! Over orthopedagogische rapportages bij beslissingen in het vreemdelingenrecht. Tijdschrift voor Asiel- en Vluchtelingenrecht, 25 (1), 4-20.

 

  Chapter in book

 

International

 

  Kalverboer, M. E., Zijlstra, A. E., & Knorth, E. J. (2008). Supporting legal decision-making in the best interest of the child in Refugee and Asylum Law: A model combining psychological and judicial considerations. In C. Canali, T. Vecchiato, & J. K. Whittaker (Eds.), Assessing the ‘evidence base’ of intervention for vulnerable children and their families (pp. 365-367). Padova: Zancan Publishing.

  

  Kalverboer, M. E., Zijlstra, A. E., & Knorth, E. J. (2008). Il sostegno della presa di decisione nel migliore interesse del bambino nella Legge sui Rifugiati e l’Asilo Politico: Un modello che integra considerazioni psicologiche e legali. In C. Canali, T. Vecchiato, & J.K. Whittaker (Eds.), Conoscere i bisogni e valutare l’efficacia degli interventi per bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà (pp. 379-382). Padova: Zancan Publishing.

 

  Knorth, E. J., Harder, A. T., & Kalverboer, M. E. (2009). Enfants et adolescents placés en institution. Méta-analyse sélective des résultats du placement. In B. Tillard, & A. Rurka (Eds.), Du placement à la suppléance familiale: Actualité des recherches internationales (pp. 75-88).Paris: L’Harmattan .

  

 Knot-Dickscheit, J., Drost, J. Y., Kalverboer, M. E., Harder, A. T., Knorth, E. J., & Tausendfreund, T. (2010). Familienunterstützung im geschlossenen justiziellem Setting: Eine orientierende Forschung. In H. Ricking, & G. C. Schulze (Hrsg.), Förderbedarf in der emotionalen und sozialen entwicklung: Prävention, Interdisziplinarität und Professionalisierung (pp. 136-149). Bad Heilbrunn: Verlag Klinkhardt. 

 

  Knorth, E. J., Kalverboer, M. E., & Knot-Dickscheit, J. (2010). Inside out! Introduction. In E. J. Knorth, et al. (Eds.) (2010). Inside out. How interventions in child and family care work: An international source book (pp. 31-34). Antwerp: Garant Publishers.

 

 Harder, A. T., Kalverboer, M. E., & Knorth, E. J. (2010). The downside up? A process- and evaluation study on care and treatment in a secure treatment centre in the Netherlands. In E. J. Knorth, et al. (Eds.) (2010). Inside out. How interventions in child and family care work: An international source book (pp. 409-411). Antwerp: Garant Publishers.

 

   Kalverboer, M. E. , Zijlstra, A. E., T en Brummelaar , D. C., & Knort h, E. J. (2010). The best interest of asylum-seeking children in legal decision-making procedures . In E. J. Knorth, et al. (Eds.) (2010). Inside out. How interventions in child and family care work: An international source book (pp. 493-495). Antwerp: Garant Publishers.

 

  National

 

  Kalverboer, M. E., & Zijlstra, A. E. (2006). De schade die kinderen oplopen als ze na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet. In Defence for Children International (Ed.), Internationale Kinderrechten versus Nederlands immigratiebeleid (pp. H3.1-34). Amsterdam: Defence for Children International (DCI).

 

 Knot-Dickscheit, J., Drost, J. Y., Kalverboer, M. E., Harder, A. T., Knorth, E. J., & Tausendfreund, T. (2008). Gezinsondersteuning in de residentiële justitiële setting: Standaard? In E. J. Knorth, et al. (Red.), De ontwikkeling van kinderen met problemen: gewoon anders (pp. 147-161). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

  

 Harder, A. T., Knorth, E. J., Kalverboer M. E., & Zandberg, T. (2009). Pedagogische kwaliteiten van voorzieningen voor residentiële jeugdzorg. In A. E. M. G. Minnaert, H. Lutje Spelberg, & H. Amsing (Red.), Het Pedagogisch Quotiënt. Pedagogische kwaliteit in opvoeding, hulpverlening, onderwijs en educatie (pp. 103-122). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  

  Kalverboer, M. E. (2010). Pedagogiek en Recht: schijnbare tegenstelling? In H. K. Elzinga, W. F. van Hattum, D. F. J. Hoekstra, & I. E. Troost (Red.), Ontmoetingen: Voordrachtenreeks van het lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap. Deel 16 (pp. 47-59). Groningen: Lutje P.J.G. / Vakgroep Strafrecht Rijksuniversiteit Groningen / FPK van het APZ Drenthe.

  

 Boendermaker, L., & Kalverboer, M. E. (2012). Stoornissen en problemen bij jongeren in gesloten instellingen. In C. Forder , W. Duijst,& A. Wolthuis (Red.), Kindvriendelijke opsluiting; Gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van mensenrechten. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij 53.

 

  Kalverboer, M. E., & Boendermaker, L. (2012). Gesloten plaatsing en het belang van het kind. In C. Forder , W. Duijst,& A. Wolthuis (Red.), Kindvriendelijke opsluiting; Gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van mensenrechten. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij 53.

  

Book

  

International

  

Knorth, E. J., Kalverboer, M. E., & Knot-Dickscheit, J. (Eds.) (2010). Inside out. How interventions in child and family care work: An international source book. Antwerp: Garant Publishers (667 pp.) [ISBN 978-90-441-2697-6].

  

National

 

  Kalverboer, M. E., & Zijlstra,A. E. (2006). Het belang van het kind in het Nederlands recht; voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief. Amsterdam: Uitgeverij SWP (126 pp.) [ISBN 978-90-6665-769-4].

  

  Kalverboer, M. E., & Zijlstra, A. E., (2006). Kinderen uit asielgezinnen en het recht op ontwikkeling; het belang van het kind in het vreemdelingenrecht. Amsterdam: Uitgeverij SWP (110 pp.) [ISBN 978-90-6665-768-7].

  

  Kalverboer, M. E., Faber, J., & Zijlstra, A. E. (2008). Ama’s, pleeggezinnen en besluitvorming. Het ontwikkelingsbelang van jonge ama’s bij snelle besluitvorming rond het toekennen van een verblijfsrecht. Amsterdam: Uitgeverij SWP (54 pp.) [ISBN 978-90-6665-920-9].

 

 Research report

 

  International

 

Kalverboer, M. E. (2009). Separated Asylum-Seeking Children in EU Member States: An Examination of Living Conditions, Provisions and Decision-Making Procedures in the Netherlands through Child-Centred Participatory Research. Groningen: Groningen University, Department of Special Needs Education and Youth Care (97 pp.)[Research funded by the EU Agency for Fundamental Rights and implemented in the EU Member States].

 

  National

  

Harder, A. T., Kalverboer, M. E., & Knorth, E. J. (2007). Het binnenste buiten. Een oriënterend onderzoek naar de doelgroep en het hulpaanbod van JJI Het Poortje. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Nieuwenhuis Instituut (110 pp.).

  

Kalverboer, M. E. (2008). Kan het beter? Aanbevelingen aan het COA, gebaseerd op de resultaten van het onderzoek 'Belang van het Kind in het Vreemdelingenrecht’ en op aanvullende literatuurstudie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek (59 pp.).

  

Kalverboer, M. E., & Zijlstra, A. E. (2008). Het belang van het kind in het Vreemdelingenrecht. Kinderen uit asielzoekersgezinnen: Ontwikkeling, perspectief en juridische positie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek (156 pp.) [ISBN 978-90-367-3485-1] . Download via: http://www.rug.nl/pedok/nieuws/Orthopedagogiek/onderzoeksrapport_belang_kind_vreemdelingenrecht.pdf.

  

Kalverboer, M. E. (2009). De Ama-monitor (1): Hoe oordelen alleenstaande minder-jarige asielzoekers over hun eigen competenties, de situatie waarin ze opgroeien en de steun die ze van Nidos ontvangen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopeda-gogiek (40 pp.).

 

  Kalverboer, M. E. (2010). De Ama-monitor (2): Hoe oordelen alleenstaande minder-jarige asielzoekers over hun eigen competenties, de situatie waarin ze opgroeien en de steun die ze van Nidos ontvangen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopeda-gogiek (40 pp.).

 

 Ten Brummelaar, M. D. C., & Kalverboer, M. E. (2011). Kinderen, kinderrechten en de strafrechtelijke procedure. Het belang van het kind in het Jeugdstraf(proces)recht. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek (pp. 1-115). Download via: http://www.rug.nl/pedok/nieuws/Orthopedagogiek/rapport_kinderpostzegels_november_1.pdf

  

Kalverboer, M. E. (2012). De Ama-monitor (3): Hoe oordelen alleenstaande minder-jarige asielzoekers over hun eigen competenties, de situatie waarin ze opgroeien en de steun die ze van Nidos ontvangen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopeda-gogiek (in voorbereiding).

 

 

Laatst gewijzigd:24 juni 2022 22:58