Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsmr. M. (Michiel) Duchateau

mr. M. (Michiel) Duchateau

Universitair docent staatsrecht

Expertise

Michiel Duchateau richt zich in zijn onderzoek voornamelijk op de europeanisering van het staatsrecht van de lidstaten van de Europese Unie, dat wil zeggen aanpassingen in het staatsrecht die direct of indirect, en gewild of niet het gevolg zijn van een het lidmaatschap van de Europese Unie. Voorbeelden van vragen die daarbij centraal staan zijn: Hoe verhouden de soevereiniteit, democratie en constitutionele identiteit van de lidstaten zich tot het recht van de Europese Unie? Hoe wordt verzekerd dat de Tweede Kamer ministers effectief kan controleren als die, als lid van de (Europese) Raad deelnemen aan besluitvorming op EU-niveau? Hoe verhoudt de Europese taak van de nationale rechter zich tot zijn gebondenheid aan de nationale constitutie? Hoe en waarom wijkt Nederland zo sterk af van de andere lidstaten in de wijze waarop wij omgaan met de invloed van de EU op het staatsrecht? 

Naast europeanisering heeft Michiel zeker ook meer in zijn algemeenheid interesse vraagstukken van verticale machtenscheiding (zoals federalisme en confederalisme), in democratie en vertegenwoordiging en de rechtsvormende taak van de rechter. 

Kernbegrippen:
Europeanisering van het staatsrecht – rechtsvergelijking – (con)federalisme – verticale machtenscheiding – democratie en vertegenwoordiging – (volks)soevereiniteit. 

Overige functies

Voorzitter faculteitsraad
Laatst gewijzigd:04 februari 2019 07:39

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Harmonie complex

Kamer:
1314.309
Telefoon: