Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. M. (Michiel) Duchateau

mr. M. (Michiel) Duchateau

Lecturer constitutional law and deputy director of education
Profile picture of mr. M. (Michiel) Duchateau
Telephone:
E-mail:
m.duchateau rug.nl

Publications

Meer rechtsbescherming is goed, maar niet ten koste van de machtsbalans

‘Niet verdisconteerde omstandigheden’ en evenredigheidstoetsing van formele wetgeving: Een semantische discussie met potentieel grote consequenties

De Grondwet en (grenzen aan) Europa?

De Grondwet en (grenzen aan) Europa?

De Bund-theorie en het Wightman-arrest: Soevereiniteit als paradox of contradictie

Are Dutch Judges in Search of a Dialogue?

Burgemeesters in cyberspace: Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld

Doorwerking van Europees recht en de plaats van de Nederlandse Grondwet

Inleiding

Vertrouwen in de lokale rechtsstaat: Decentralisatie als governance-vraagstuk

Read more