Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. M.A.G. (Marjolein) van Offenbeek

Publications

The influence of electronic health record use on collaboration among medical specialties

New Rules of Engagement: How Adaptation To Online Media Changes Older Adults' Social Connectedness

De ziekenhuisarts: eerste praktijkervaringen

Verkenning van de mogelijke inzet van DCM Thuis voor mantelzorgers: Rapportage onderzoek in opdracht van Stichting Watten in mijn hoofd

Shaping a buyer’s software selection process through tendering legislation

Stakeholders' enactment of competing logics in IT governance: polarization, compromise or synthesis?

Implementation fidelity trajectories of a health promotion program in multidisciplinary settings: Managing tensions in rehabilitation care

Eindverslag Actieonderzoek 'Baanbrekende professionals' (ZonMw 744220108): eenvoud en samenhang door grenzenwerk binnen wijkgericht werken

The perceived quality of video consultations in geriatric outpatient care by early adopters

Persisting workarounds in Electronic Health Record System use: types, risks and benefts

Read more

Press/media

Effecten van telewerken