Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us dr. M.A.G. (Marjolein) van Offenbeek

dr. M.A.G. van Offenbeek

Associate Professor
dr. M.A.G. van Offenbeek
Telephone:
+31 50 36 34303 (Secretary)
E-mail:
m.a.g.van.offenbeek rug.nl

Current research projects

'De Verzoamelstee'. NPO-project. Met E. Hagen, A. Boonstra en J.C. Wortmann i.s.m. UMCG (funded by ZonMw)

‘De implementatie en adoptie van de ziekenhuisarts in Nederlandse ziekenhuizen’ i.s.m. TGO (voorstel CBOG).

' Analyse van zorgbehoefte en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere'. NPO-transitieproject., i.s.m. UMCG Met M. van der Laan, H. Broekhuis en K. Ahaus  (funded by ZonMw/NWO).

'Implementatie van de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie'. Met H. Broekhuis en K. Ahaus en i.s.m. Trimbos Instituut (funded by ZonMW).

 

Past research projects

'Taakherschikking in de tandheelkunde, lokale effecten van institutionele veranderingen’. Uitvoering i.s.m Hanzehoogeschool en faculteit tandheelkunde, (funded by Stichting Capaciteitsorgaan)

Projectadvies bij  'Risicofactoren bij de adoptie van een innovatieve therapie'. UMCG, Psychiatrie. (funded by ZonMw)

‘Implementatie en effecten van KOALA telecare en –cure’. (Kijken Op Afstand Logisch Alternatief), (funded by Menzis, KPN, TZG, en ministeries VWS en EZ.)

‘Scenario-ontwikkeling voor nieuwe functies’ I.s.m. J. Wijngaard, T. van Kampen. Uitvoering i.s.m. UMCG en Asintik, (funded by MOBG/CBOG en Stichting Capaciteitsorgaan)

Veranderende functiestructuren: het afstemmen van vraag en aanbod in de medische professie’ . Uitvoering i.s.m. UMCG, (funded by Ministerie VWS)

Effecten van Nurse Practitioners op de organisatie en effectiviteit van zorg.’  Uitvoering i.s.m. UMCG,  (funded by Ministerie VWS)

‘Inventarisatie van functiedifferentiatie in Nederlandse ziekenhuizen.’  Uitvoering i.s.m. UMCG, (funded by College voor Zorgverzekeringen)

‘Business Process Re-engineering; Managementideeën in vol bedrijf’. Uitvoering i.s.m. De Baak.

 

Daily supervision of the following PhD studies (co-promotor):

  • Changing scopes of practice and job satisfaction in dental care (Rijksuniversiteit groningen-SOM/Hanzehoogeschool, started in 2007), promovenda Katharina Jerkovic, 
  • NPO De Verzoamelstee, promovenda Eveline Hagen
  • NPO Transitieproject , promovenda Monique van der Laan

Past supervision of the following PhD studies (co-promotor):

  • 2008 - De effectiviteit van de ontwikkeling en inzet van multidisciplinair opgeleide artsen op de spoedopvang van ziekenhuizen. Promovenda C. Kathan, Promotoren A.M. Sorge en R.O.B. Gans
  • 2005 - Analyse van de taakherschikking op het grensvlak van de medische en de verpleegkundige beroepsgroep in historisch perspectief. Promovenda P. Roodbol . Promotor A.M. Sorge. (externe promovendus UMCG)
  • 2005 - Werken met Nurse practitioners: effecten van functiedifferentiatie op de grens van care en cure. Promovenda M. Knip. Promotor A.M. Sorge. (RuG-SOM i.s.m. UMCG)
  • 2004 - Workflowmanagement systemen en teamleren; beperkend of faciliterend? Promovendus A. van Rheede (RuG-SOM, afgerond). Promotor A.M. Sorge.
Last modified:06 November 2012 01.34 a.m.

Contact information

Duisenberg Building

Telephone:
+31 50 36 34303 (Secretary)