Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. J.N. (Hanny) Schutte-Veenstra

Publications

Openbaar bod

Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3

Titel 5, Besloten Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Afdeling 1, 2 en 3

Titel 7, Fusie en splitsing

Vijf jaar Fusiegedragsregels 2015

Bescherming tegen ongewenste overnames in rechtsvergelijkend perspectief

De Richtlijn betreffende grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing nader beschouwd

Grensoverschrijdende mobiliteit: Het Richtlijnvoorstel grensoverschrijdende omzetting

Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer

SER-Fusiegedragsregels 2015

Read more