Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. dr. J.N. (Hanny) Schutte-Veenstra

prof. mr. dr. J.N. (Hanny) Schutte-Veenstra

Hoogleraar Onderneming en Recht
prof. mr. dr. J.N. (Hanny) Schutte-Veenstra
E-mail:
j.n.schutte-veenstra rug.nl

Hanny Schutte-Veenstra is vanaf 1 april 2017 als hoogleraar Onderneming en Recht verbonden aan zowel de Faculteit Rechtsgeleerdheid (FRG) als de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de RUG. Zij is haar juridische carrière begonnen als medewerker bij de Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken van het ministerie van Landbouw te Den Haag. Daarna is Hanny overgestapt naar de FRG, waar zij in 1990 is gepromoveerd op een onderzoek naar de harmonisatie van het kapitaalbeschermingsrecht in de (toen nog) EEG. In datzelfde jaar is zij benoemd tot universitair docent en vier jaar later tot universitair hoofddocent.

Hanny is sinds 1 september 2002 tot op heden redactielid van het voor het ondernemingsrecht toonaangevende tijdschrift Ondernemingsrecht (Wolters Kluwer). In 2014/2015 was zij onafhankelijk lid van de SER-Commissie Herziening Fusiegedragsregels. In 2016/2017 heeft Hanny samen met enkele collega’s bij FRG en FEB in opdracht van het WODC onderzoek verricht naar de Evaluatie van de Wet Bestuur en Toezicht. Ten slotte spreekt Hanny op vooraanstaande congressen op het gebied van het ondernemingsrecht en verzorgt zij ‘in house’ cursussen bij advocaten- en notariskantoren, onder meer over crediteurenbescherming en interne en grensoverschrijdende vormen van herstructurering (fusie, openbaar bod, splitsing en omzetting).

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 14:20