Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. J.G. (Jan-Ger) Knot

Publications

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding

Commentaar bij Titel 10.5 van het Burgerlijk Wetboek: Afstamming (art. 10:92-10:102 BW)

Internationaal privaatrecht: echtscheiding en nevenvoorzieningen

Internationaal privaatrechtelijke estate planning in het huwelijksvermogens- en erfrecht

Internationale boedelafwikkeling

Nauwere samenwerking binnen de Europese Unie: nieuwe IPR-verordeningen over de vermogensrechtelijke gevolgen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen

Nederlands Internationaal Privaatrecht: Wetten, Verdragen en Verordeningen 2019/2020

Nieuw IPR inzake huwelijksvermogensrecht en huwelijksbetrekkingen

Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht (Personen- en familierecht)

Uitvoering van de Huwelijksvermogensrechtverordening en de Partnerschapsvermogensrechtverordening in Nederland

Read more