Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga

Publications

Juridische masteropleidingen te kust en te keur

Interdisciplinariteit in de initiële juridische opleiding (pre-advies)

Studentopinie als onderdeel van Cursuskwaliteit: Quickscan

Een wijde blik verruimt het denken

Aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Ander deskundigenoordeel geen novum?

Expert registers in criminal cases: aims, assumptions and expectations

Hoger beroep van uitspraken

Jurisprudentie strafrecht

De evaluatie van het deskundigenregister; een vooruitblik

Read more