Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga

Publications

Juridische masteropleidingen te kust en te keur

Interdisciplinariteit in de initiële juridische opleiding

Studentopinie als onderdeel van Cursuskwaliteit: Quickscan

Een wijde blik verruimt het denken

Aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Ander deskundigenoordeel geen novum?

Expert registers in criminal cases: aims, assumptions and expectations

Hoger beroep van uitspraken

Jurisprudentie strafrecht

De evaluatie van het deskundigenregister; een vooruitblik

Read more