Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga

prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga

Profielfoto van prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga
E-mail:
h.k.elzinga rug.nl

Hanny Elzinga studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en is afgestudeerd in de hoofdrichtingen strafrecht en privaatrecht. Daarna werkte ze als assistent in opleiding bij de vakgroep Strafrecht aan de Katholieke Universiteit Tilburg (tegenwoordig Universiteit van Tilburg). In 1998 promoveerde ze daar op het proefschrift: 'In beroep. Een onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het strafrecht en een vergelijking met het instellen van bezwaar en beroep in de Awb.'.

Van 1997 tot 2011 is ze werkzaam geweest bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerst als universitair docent en sinds 2000 als universitair hoofddocent. Vanaf 1 augustus 2011 is zij benoemd tot Dean van het University of Groningen Honours College en hoogleraar Ontwikkeling en differentiaite van het academisch onderwijs, in het bijzonder excellentietrajecten in een interdisciplinaire context.

Haar onderzoeksbelangstelling gaat uit naar het straf- en strafprocesrecht in een interdisciplinaire context.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 12:15