Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga

prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga

Dean University of Groningen Honours College

Expertise

Straf- en strafprocesrecht, Ontwikkeling en differentiatie academisch onderwijs, i.h.b. excellentietrajecten 

Overige functies

(Bezoldigd) Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Lid Orgaan voor de Friese taal. (Onbezoldigd) Voorzitter Stichtingsbestuur S.K.L.O., Lid wetenschappelijke advies raad (WAR) University Campus Fryslân, Secretaris Stichting Universiteitsblad.
Laatst gewijzigd:01 februari 2019 07:36

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Honours College

Kamer:
Broerstraat 5, 9712 EK Groningen, 1111. 226