Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. F. (Fatih) Ibili

Publications

Artikelsgewijs commentaar op de EEX-Verordening II / Brussel I-bis Verordening

De 'nauwste band' in art. 26 lid 1 sub c van de Verordening Huwelijksvermogensstelsels

Nederlandse vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving

Recent developments in Turkish family law

Van notariaat tot rechtspraak: Opstellen aangeboden aan prof. mr. A.H.N. Stollenwerck ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in het Gerechtshof Den Haag

Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021

Binnen zes maanden na de huwelijkssluiting?

De rol van de Nederlandse rechter bij de ontbinding van informele religieuze huwelijken

Internationale kinderontvoering

Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht (Personen- en familierecht)

Read more