Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. F. (Fatih) Ibili

prof. mr. F. (Fatih) Ibili

bijzonder Hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht

Prof. Ibili is lid geweest van de Staatscommissie herijking ouderschap (2014 t/m 2016). Op 7 december 2016 heeft de Staatscommissie haar rapport 'Kind en ouders in de 21ste eeuw' aangeboden aan de minister van Veiligheid & Justitie. In het rapport doet de Staatscommissie een groot aantal aanbevelingen aan de wetgever voor aanpassing van het Nederlandse afstammings- en gezagsrecht. Zo wordt de invoering geadviseerd van een wettelijke regeling inzake meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. De inbreng van prof. Ibili betrof voornamelijk de internationaal privaatrechtelijke aspecten van de genoemde onderwerpen.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 10:38